dinsdag 20 december 2011

Liefde en leugens

NRC komt in zijn hoofdredactioneel commentaar over de affaire Hoge Raad / PVV nog eens terug op dit ongelooflijke fenomeen. Waar de meerderheid van de Kamer zijn hoofd laat hangen naar één partij. Geen enkele andere partij heeft díe invloed. En dat nou net voor een partij, die niets heeft met een onafhankelijke rechtspraak. En geen enkele moeite heeft met een beroepsverbod voor anders denken. En een politiek voert waarbij feiten geen enkele rol spelen. Waar belediging de omgangsnorm is. Waar enkele vorm van kritiek genadeloos weggeknuppeld wordt. Waar een hele religie wordt verketterd. domheid regeert. Nuance een taboe is. Etc. etc. Nederland anno 2011. Gelukkig nieuwjaar.
Nu over tot wat helaas de orde van de dag is.
Fleurtje mocht van haar Überfreund met de pers spreken (8 december 2011, De Pers). Ze heeft 't moeilijk.
Waarom werk je zo hard? ‘Ik doe het met hart en ziel maar omdat ik geen partner en geen gezin heb, kan dat ook. Thuis vraagt nooit iemand aandacht aan mij. Anders zou ik die wel wat liefde willen geven.’
En:
Hoe is jouw relatie met Wilders? ‘Ik noem hem wel eens voor de grap mijn beste vriendin.’
Dit is geen grap:
Dus als jij Wilders hoort zeggen dat de elites een totale oorlog voeren tegen de bevolking... ‘Oh ja, helemaal eens.’
Nu zijn we weer thuis.
Wordt de PVV door mee te regeren deel van de bestuurlijke kaste? ‘Voor zo ver ik weet niet. Karakterologisch al niet. Wij steken anders in elkaar. Een PVV’er is toch iemand die – daar selecteren we op – de wil heeft om die elite af te breken.
De totale oorlog, de elite afbreken.
Interessant is de opmerking dat een PVV-er karakterologisch anders in elkaar zit. Uit de Volkskrant van 20 december 2011:
De Tweede Kamerfractie van de PVV kende vorig jaar de nodige strubbelingen. James Sharpe gaf zijn zetel op na in opspraak te zijn geraakt. Dit overkwam ook de Kamerleden Eric Lucassen, Dion Graus, Marcial Hernandez en Hero Brinkman. Zij bleven echter parlementariër én lid van de PVV-fractie.
Een pornobaas, coffeeshopganger Lucassen als specialist in bedreiging, mishandeling, vernieling en buurtterrorisme, Graus als vrouwenmepper ("Als je aan een dier komt kom je aan mij") en pathetisch groot miskend talent, en tot slot drankrijder en vechtersbaas Brinkman.
Dat zijn inderdaad wat karakterologische afwijkertjes.
Van Doorn, PVV-fractielid in Den Haag én beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie (iedere PVV-er moet minimaal twee baantjes hebben. Mossie zegt altijd: "Dan blijf je lekker bezig, én je loopt nog eens eerder binnen dan al die zakkenvullers.") kon niet van de kas afblijven.
EU-parlementariër van der Stoep veroorzaakt stomdronken een fors ongeval. De lijst wordt eindeloos. Wat heeft de elite een karakterologische puinhoop aangericht bij al deze arme slachtoffers van de linkse kerk. Ze bedoelen het zo goed, maar kunnen hun liefde niet kwijt. Tijd voor een parlementair onderzoek?
Maar 't grote voorbeeld geeft Übermensch W. toch hélemaal zelf. In de driedelige documentaire over het proces tegen hem komt onweerlegbaar naar voren dat hij een manifeste leugenaar is. Geconfronteerd met de waarheid in woord en geschrift zegt hij dat hij "belazerd" is, het kabinet liegt en een vertrouwelijk intern gespreksverslag een "vod" is. Maar wacht even, hij kan ook gelijk hebben. Dan hebben Hirsch Ballin en een hoge ambtenaar hem bewust een loer gedraaid. Want dat zegt hij. Dus wie te geloven? Hirsch Ballin die uiterst beleefd formulerend stelt dat Wilders dat wat W. beweert "bezijden de waarheid is". Of is het geschreeuw van W. geloofwaardiger? U weet wel, die man die zo goed met opgetrokken bovenlipje "No Way" kan mimen, als de oppositie hem voor de zoveelste keer om een debat verzoekt. Maakt u de keuze, 30% van uw medeburgers bleek 't met u oneens.
W. zit ook karakterologisch "wat anders" in elkaar. Hoe zou je dat kunnen kwalificeren? Theatrale persoonlijkheid, met sterk paranoïde trekken, wraakzuchtig, narcistisch, mythomaan, pathetische leugenaar? Joe neem it. Wel veel tegelijk hè? Maar ja, er kan er maar één de grootste zijn. En de liefste vriendin.
In het laatste deel van de documentaire kwam ook arabist Hans Jansen aan de orde. U weet wel, W.'s belangrijkste adviseur in islamzaken. Deze man bleek ook niet helemaal te sporen. Behoorlijk paranoia, bijna hysterisch. Karakterologisch gezien dus een prima adviseur voor ons Übermensch. Die zich geschoffeerd voelde door de rechtbank, het proces zelf, en trouwens, de hele rechterlijke macht. "De rechters kijken me niet eens aan." Opvallend was daarbij wel zijn volstrekt onbeschofte en minachtende houding ten opzichte van zijn rechters. Waarbij het intimiderende en hautaine optreden van Moszcovicz natuurlijk prima paste. "Dat ging goed hè Bram, dit moeten we vaker doen", zei W. achteraf tijdens een ontspannen dinertje, in aanwezigheid van Jansen.
Duidelijk bleek uit het laatste deel ook dat de hele zaak rond de "aap uit de mouw" Jansen een opzetje was. Geniaal uitgespeeld door Moszcovicz. Waarbij W. zich weer oprecht kwaad kon tonen over zoveel doortraptheid van de elite. Zolang 't nog duurt natuurlijk, Fleurtje werkt zich een ongeluk.
Trouwens, hoe lang zou die ultralinkse club van Human nog mogen blijven uitzenden? Op de staats-tv, van onze centen? Moet de elite dat maar gewoon niet zelf betalen? Die zakken zitten vol genoeg.
Was 't nu zo verbazingwekkend dat de PVV in het Europarlement weigerde mee te doen aan een minuut stilte voor de slachtoffers van de Arabische lente? Liever zakkerig dan hypocriet, schreef Madlener in de Volkskrant (16 december 2011). Niet toch? Denkt u nu écht dat het de PVV alleen om de islam gaat ("als ideologie"). Echt? Zouden die moslims toch niet écht een klein beetje minderwaardig zijn aan "ons"? Een héél klein beetje? Waardoor ze ons respect gewoon niet verdienen? En hebben ze 't er ook niet een héél klein beetje zelf naar gemaakt? De afgelopen eeuwen. En nu, hier bij "ons", in de oude wijken, op straat, in de tram? Daar ga je toch geen minuut stilte voor houden? Daar zijn er nog véél te veel van, daar en hier.
Zou 't niet?

dinsdag 13 december 2011

Bosma de mythomaan

Heeft u het door? De PVV heeft een simpele strategie ontwikkeld om politieke tegenstanders (en andere mensen die er eigenlijk niet meer mogen zijn, vrijheid van meningsuiting à la PVV) te pareren. De ingrediënten zijn: neem de formulering van de kritiek op de PVV over, verdraai vervolgens klakkeloos de feiten (beter gezegd, lieg erop los) en gebruik tenslotte dezelfde terminologie als "reactie".
Enkele voorbeelden.
De PVV was onaangenaam getroffen toen de oppositie in de Tweede Kamer hem beschuldigde van symboolpolitiek. "Je roept maar wat, zonder enige kans op realisatie van het idee." Na een korte periode van interne verwarring kwam de geniale tegenzet: de oppositie was voortaan alleen nog maar bezig met ........... symboolpolitiek. Er moest eerst nog een korte interne training gegeven worden omdat niet alle leden van de fractie het woord konden uitspreken, maar na een lange sessie ("Weer vreselijk gelachen met Bossie" zei vechtersheld Brinkman na afloop) kan zelfs blaffertje Graus het: "Symboolpolitiek" stamelde hij de eerstvolgende keer tegen een journalist. Die hem vroeg wat hij ervan vond dat het gehele politie-apparaat tegen zijn dierenpolitie was. "'t Is allemaal symboolpolitiek tegenwoordig." "Van de elite", gilde Fleurtje nog toen ze achter langs liep.
Übermensch W. laat zich interviewen in het kwaliteitsblad Story (8 december 2011). Het valt daarbij weer op hoe tekstvast hij is, of om het anders te zeggen, hoe weinig hij zegt. Hij blijft steevast dezelfde formuleringen gebruiken, die er blijkbaar ingehamerd moeten worden bij zijn hoogbegaafde achterban. Kan die dat weer net zo makkelijk reproduceren op hun verjaardagsfeestje. Zodat steeds meer mensen gaan geloven in het bestaan van een schijnwereld. De wereld waar de inksmensen nog steeds regeren. Hun zakken vullen en het land kapot maken.
Als "collega Bosma" een ingezonden brief in de NRC weet geplaatst te krijgen, tweet Führer W. onmiddellijk: Prachtig stuk van collega Martin Bosma in roddelblaadje NRC vandaag over de fabeltjes van oud-NRC-hfdredacteur en populist Folkert Jensma! (10 december 2011). Nog vóórdat wie dan ook hém kan aanspreken op een interview met een roddelblad, kwalificeert hij de NRC zo. Waarbij hij in één moeite door zegt dat Jensma fabeltjes verkoopt en hem een populist noemt.
Hé, da's vreemd. Collega Brinkman zegt regelmatig dat hij er trots op is populist te zijn en daarmee zoveel stemmen weet te trekken. Geeft W. Jensma nu onbedoeld een compliment of kaatst hij gewoon weer een term terug, die steevast gebezigd wordt over de PVV?
Maar nu over die fabeltjes. Wat schrijft "collega Martin Bosma" allemaal in zijn stuk?
Hij ontkent dat er lijsten zijn op internet van linkse mensen en organisaties.
Daarin legt zij (Etty, re) mij het woord ‘volksvij a n d ’drie keer in de mond en introduceert zij tevens de ‘l ij s t e n ’- canard. Het stuk van Jensma is dus de derde NRC-column die meldingmaakt van ‘l ij s t e n ’.
Wilt u er één?
Voilà, van http://infohit.nl/multicul/landverraders.htm
Potentieel landverraderlijke opinieerders
Nou vriend Bosma. Dat is leugen één.
Het stuk, dat overigens heel beeldend De kritiek op de PVV is apekool en puur populisme (dank voor de onderbouwing van mijn stelling Bosma) heet bevat nog een aantal andere "weerleggingen".
Maar eerst moet zijn grote liefde Elsbeth Etty nog even dood: Aldus de voormalig adjunct-hoofdredacteur van volksdagblad De Waarheid, wier achtervolgingswaanzin (...)
en
paranoiaprinses Etty.
We gaan verder.
Meer apekool van Jensma: „Het Nexus Instituut, waarvan de directeur een PVV-criticus is, zou derhalve geen subsidie mogen krijgen.” Niet waar.
Even kijken.
Kamerstuk 2011Z15997
Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de Nexus-directeur de PVV fascistisch noemt. (Ingezonden 10 augustus 2011).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Nexus-directeur: PVV blijkt weer fascistisch’? 1)
Antwoord 1:
Ja.
Vraag 2
Deelt u de mening dat de directeur van het Nexus Instituut, die zegt dat de Partij voor de Vrijheid fascistisch is en de bijl wil zetten aan de wortel van de democratie, niet goed snik is? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 2:
Ik deel die mening niet. Meer in het algemeen past het mij als minister minder om een oordeel uit te spreken over het gebruik dat van de vrije meningsuiting wordt gemaakt.
Vraag 3
Deelt u de mening dat zolang deze directeur van het Nexus Instituut is dit clubje beter geen subsidie kan krijgen? Bent u bereid bij de provincie Noord-Brabant aan te dringen op een subsidiestop? Zo nee, waarom niet?
Gelogen kamerstukken. Goed gedaan Bosma!
Nog ééntje?
ik heb ook nooit Kamervragen gesteld over „de vermeende SP-invloed op NRCMedia”, zoals Jensma stelt.
Kamerstuk 2011Z16749
Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over SP-financier Sauer die een substantieel aandelenpakket van NRC Handelsblad blijkt te hebben (ingezonden 2 september 2011).
1
Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Uitgever van NRC Handelsblad boekt verlies in eerste jaar’?
Ja, nadat u mij bij mijn overige werkzaamheden daarop wees.
2
Was u ervan op de hoogte dat SP-financier Derk Sauer maar liefst 9 procent van NRC Handelsblad in bezit blijkt te hebben?
Gelukkig niet. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgt de wederwaardigheden en faits divers rond de spreiding van aandelenbezit in het particuliere bedrijfsleven niet op de voet. Dat draagt bij aan een zo gering mogelijke bestuurlijke drukte, beperkte bureaucratische lasten en een optimale focus op de kerntaken van het departement.
3
Acht u de kans aanwezig dat NRC Handelsblad nog verder links georiënteerd raakt, bijvoorbeeld doordat NRC-journalisten in het gevlei willen komen bij hun radicaal-linkse eigenaar?
Ik ga er van uit, dat de mate van Lux in de Libertas toereikend is bij de redactie van deze krant om de vrees voor een dergelijk gedragspatroon niet overmatig te doen zijn. Mocht uw vrees echter bewaarheid worden dan kunnen abonnees hun mening hierover eventueel kenbaar maken door ‘te stemmen met de voeten’.
4
Deelt u de mening dat u als minister dient toe te zien op een scheiding tussen eigendom en redactie bij dagbladen?
Nee. Ook dat draagt weer bij aan een zo gering mogelijke bestuurlijke drukte, beperkte bureaucratische lasten en een optimale focus op de kerntaken van het departement. Vanzelfsprekend acht ik scheiding van redactie en eigenaar van belang. Maar hier vindt regulering plaats via de Raad voor de Journalistiek.
5
Deelt u een gevoel van verlies dat het eens zo trotse conservatief-liberale avondblad is verworden tot een politiek-correct blad dat een lofzang brengt op de multiculturele samenleving, het EU-nationalisme, de ‘arabische lente’, de strijd tegen Israel, de kunstsubsidies en dat, behoudens een enkele uitzondering, alleen maar extreem-linkse columnisten heeft?
Mijn gevoelsleven heeft weinig raakvlakken met “trotse conservatief-liberale tendenties”, maar het primaire gevoel bij uw vraagstelling is er een van de blijde bewondering voor het werk van NRC-columnisten als Heldring en Hofland. Hun scherpzinnige geest en gepolijste schrijfstijl zijn al decennia een toonbeeld van Ausdauer, klasse en jeugdigheid. Een voorbeeld dus voor elke journalist, zelfs als deze parlementariër is geworden. Lofzangen bieden deze columns, die zich kenmerken door een kritische journalistieke benadering zelden, is mijn indruk.
Het antwoord is van Van Bijsterveldt, die hier zeldzaam hard de vragensteller afserveert, maar dat terzijde.
Wéér een gelogen kamerstuk Bosma?
En tot welke snijdende slotconclusie leidt deze indrukwekkend bij elkaar gelogen onderbouwing?
Jensma onderbouwt zijn potsierlijke stelling met een rondje fact free journalism. Slordig? Zijn artikel is puur populisme.
Hartelijk dank Bosma. Opnieuw onderschrijf je mijn beginstelling: de PVV, het schoolvoorbeeld van fact free politics, gebruikt die term gewoon voor de politieke tegenstanders.
De vorige blog heette PvdL (Partij van de Leugens). Ik was toen véél te mild. Het liegen is pathetisch en ziekelijk. Mythomaan.

maandag 28 november 2011

PvdL

Nog even iets over onze dierenvriend en vrouwenrosser Dion. Van de site van Pownews van 10 november 2011: PVV'er Dion Graus stapte na een dag uit de parlementaire enquêtecommissie De Wit, omdat hij ''geen kritische vragen mocht stellen''. Maar volgens De Pers blijkt uit geluidsbanden van de verhoren van de commissie De Wit dat Graus zich niet goed had voorbereid. Zo vroeg de PVV'er aan voormalig ABN Amro-topman Schmittmann onder meer of het niet verstandig was geweest om enkel het ABN Amro-deel te nationaliseren. Daarop liet Schmittmann hem weten dat de bank is genationaliseerd. Zijn medecommissieleden lieten aan de man, die denkt dat alles wat hij aanraakt in goud verandert, weten dat zijn verhoor niet goed verliep.Volgens de krant lijkt het er dan ook op dat Graus kritiek op zijn functioneren niet kan verkroppen.
Vakanties
Graus zelf ontkent dat hij zich niet heeft voorbereid: „Als Dion Graus van de PVV na twee jaar dag en nacht werken, alle vakanties heb ik opgegeven, ten koste van mijn gezin en mijn eigen portefeuilles in de Tweede Kamer als ik 3 meter voor de finish stop heeft dat hele grondige redenen. Geloof me nu maar”, zei Graus tegen de NOS.
Vreemd. Uit de NRC van 13 november blijkt, dat Graus vorig jaar meermalen verklaarde: "Ik zit niet in de commissie (de Wit, r.e.) om dikke dossiers te lezen, maar voor mijn kiezers", toen meerdere malen bleek dat hij zich niet had voorbereid. Weer jokken hè manneke Dion? Of zullen we het maar gewoon keihard liegen noemen, als je zegt dat het ten koste van je gezin is gegaan? Je hébt helemaal gezin! Ook dát bestaat alleen in dat zieke hoofdje van je. Net als die Limburgse ridder, die je zegt te zijn. Er zullen niet veel paarden zijn die je kolossale zieke ego kunnen dragen.
Trouwens, wat zei je kort daarop ook weer (NRC 18 november)? In een vlaag van ergernis over de „rioolratten” van de pers die op zijn dierenpolitie blijven inhakken, opperde hij terloops de oprichting van een „perspolitie”. Terloops, maar toch. (...) De PVV sloeg kordaat aan het ontzenuwen. „Waar is de humor bij de linkse media gebleven?”, vroeg Hero Brinkman zich af in een tweet. „Perspolitie van Dion Graus was een grapje.” Amsterdams wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) kaatste terug: „Dachten we bij animal cops ook.” Geert Wilders liet voor alle duidelijkheid weten: „Natuurlijk zijn we niet voor een perspolitie.” Graus zelf deed gisteren in de gangen van de Tweede Kamer luchthartig over het hele voorval. „Ik maakte gewoon een grapje. Ik zei dan ook onmiddellijk aan de voorzitter: het is mijn portefeuille niet, ik ga er helemaal niet over.” Maar voor iemand die gewoon een grapje maakte, leek hij toch wel behoorlijk kwaad woensdag? „Nou, zo lijk ik altijd. Ik ben gewoon een zuurpruim.”
Maar jongen toch, een zuurpruim? Wat erg voor je.
Dan pakt collega Brinkman het serieuzer aan (NRC 15 november):
Tweede Kamerlid Hero Brinkman is vanochtend opnieuw met zijn PVV-fractie in aanvaring gekomen. Brinkman wil een jongerendag voor zijn partij organiseren, maar de fractie stelt voor hem onacceptabele voorwaarden. „Na anderhalf jaar geneuzel en politieke spelletjes heeft de fractie besloten tweehonderd man te selecteren in besloten sessies. Dat vind ik volkomen onacceptabel”, liet hij vanmiddag na de fractievergadering weten. Brinkman stapt niet op als Kamerlid, „behalve als ze me wegpesten”. Brinkman, tevens Statenlid in Noord-Holland, gaat nu zelf „een jongerendag PVV Noord-Holland” organiseren. „Want wat ik beloof, dat doe ik. Zo zit ik in elkaar. Maar Geert zal natuurlijk niet op die jongerendag komen.” Vorig jaar deed Brinkman al een poging om van de PVV een ledenpartij te maken en een jongerenorganisatie op te zetten, maar destijds kreeg hij daarvoor ook geen steun van de fractie. Hij stelde toen voor om geregeld jongerendagen te organiseren. „Ik wil binding houden met de groep jongeren met wie ik contact heb”, zei hij destijds. Zijn partijleider en fractie leken daarmee te kunnen leven, maar nu blijkt dat zij harde voorwaarden aan zo’n dag stellen.
Een van zijn grootste opponenten in de PVV-fractie is Martin Bosma. Zijn bezwaar tegen de jongerendagen is dat „allerlei niet-volwassenen namens de PVV op televisie verschijnen en dingen roepen waar we geen enkele invloed op hebben”.
Bosma ziet de bui al hangen. "Hebben we al zo'n ongeleid projectiel als een Graus in de fractie, moet dat jonge tuig uit de achterban óók nog eens hun gore bek durven opendoen. Dan blijven we toch nergens meer?" Natuurlijk, je moet alle kritiek op de PVV onmiddellijk en met de hardste hand neerknuppelen.
Hoe zei Folkert Jensma het onlangs ook weer (NRC 26 november)?
De PVV wist eerder de Willem Arondéus Lezing door historicus Thomas von der Dunk in Haarlem te verhinderen. In Kamervragen dreigt de PVV geregeld tegenstanders met sancties. Het Nexus Instituut, waarvan de directeur een PVVcriticus is, zou derhalve geen subsidie mogen krijgen. Hetzelfde gold voor Humanitas. Deze club had problemen met een plaatselijk bestuurder, tevens PVV-raadslid. De Erasmus Universiteit Rotterdam organiseerde een workshop die de PVV niet aanstond – of de subsidie kon worden verminderd. Een school in Weert en een ziekenhuis in Gouda die moslims faciliteiten boden, werden uitgemaakt voor „zot” . Door de UNHCR geselecteerde vluchtelingen noemde de PVV „o p l i ch t e r s en bedriegers”. De Rijksdienst voor het Wegverkeer die de letters PVV niet op kentekenplaten toelaat, is „helemaal van de pot gerukt”. Of het nu de Klimaatatlas van de Bosatlas is (het KNMI „kiest partij”) of de vermeende SP-invloed op NRC Media – de PVV suggereert, impliceert en rekent af.
Zou 't toch niet helemáál een grapje zijn geweest van die perspolitie?
Móeten we er eigenlijk om blijven lachen? J.L. Heldring is één van 's lands oudste en meest gerespecteerde columnisten. Op 10 november schreef hij de volgende woorden in de NRC: „Als straks de PVV de grootste partij wordt, wat helemaal niet denkbeeldig is, dan heeft de democratie zichzelf de nek omgedraaid – althans de democratie zoals wij haar tot dusver gekend hebben. Vergelijkingen met het fascisme zijn onhistorisch (en schrikken trouwens toch niet af), maar we moeten niet vergeten dat in de democratische Weimarrepubliek Hitlers partij de grootste was voordat hij, op legale wijze, aan de macht kwam.”
Ai, no fun! Bosma als de Goering van het Übermensch. Die jacht wil maken op linkschmensen. Waar al uitgebreide lijsten van bestaan. Ook een grap?
Wilders en zijn Gauleiters nemen de geschiedenis heel serieus. Paul Frissen, onder andere hoogleraar bestuurskunde in Tilburg, schreef in Binnenlands Bestuur van 25 november 2011 een beschouwing onder de titel Meesters in geschiedvervalsing. Over....? De PVV. Over de vermeende dreigende islamisering van Europa. Over de vier minaretten die de "Hagia Sophia" in Constantinopel ontsieren. Frissen wijst op de geschiedenis van het christendom. Die onder meer kruistochten en de beeldenstorm voortbracht. "Even ironisch, maar veel pijnlijker schiet Wilders' historisch besef tekort als hij de Europese waardengemeenschap in "joodse, christelijke en humanistische tradities" laat wortelen. Laat de pogrom nu bij uitstek een christelijke uitvinding zijn. Hitler kon niet voor niets zonder veel moeite aansluiten bij eeuwen van antisemitisme uit die hoek. (...) Van de geschiedenis valt blijkbaar niet zoveel te leren, behalve dat politici meesters zijn in geschiedvervalsing".
Is Frissen niet véél te vriendelijk in zijn analyse? Is het niet gewoon zo dat het ideeën"goed" van de PVV bij elkaar gelogen is? De historische onderbouwing klopt totaal niet, er is géén tsunami van moslims gaande, er waait géén golf van geweld over Nederland, etc. etc..
De PVV als leugenpartij, de PvdL.

donderdag 17 november 2011

Graus slaat terug


We zijn weer thuis.
Uit NRC.nl van 17 november 2011.
Enkele citaten:

PVV’er Dion Graus pleit na ‘animal cops’ voor ‘perspolitie’

Hij gebruikte het woord onlangs al op tv: rioolratten. Dion Graus heeft een hart voor alle dieren, behalve die beesten in het riool. Ofwel: journalisten die hem onwelgevallige stukjes schrijven.
In een Kamerdebat over de inspectie van de veesector werd de PVV’er gisteren opvallend concreet: “Mevrouw Marcia” [Nieuwenhuis (Twitter)] en haar “roddelkrantje De Pers”.
De “hufterigheid” en de “schofterigheid” van de journalisten die zijn dierenpolitie al enige tijd gratuit aanvallen, zo vervolgde Graus, daar “zou de Kamer toch eens iets aan moeten doen”. Eigenlijk, zei hij, zou er naast zijn dierenpolitie “ook een soort perspolitie” moeten komen.

Onze Hero was er ook weer snel bij. Een vorm van damage-control, waar de hele PVV-fractie is op afgericht sinds dierenvriend en psychiatrisch probleem Graus de fractie is komen versterken.
Hero's twitter:
Perspolitie van Dion Graus was een grapje. Waar is de humor bij de linkse media gebleven?

Alles overziende komt Dion uiteindelijk met deze twee moties.

Nr.144 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN WILDERS 
Voorgesteld 17 november 2011 
De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het cijfer zes niet goed rijmt op Graus,
overwegende, dat Graus een overmaat aan aandacht wel essentieel vindt, 
constaterende, dat anders Graus emotioneel kopje onder gaat,  
verzoekt de regering voortaan het getal zes te vervangen door zaus, en gaat over tot de orde van de dag.

Graus
Wilders

En:

Nr.166 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN WILDERS 
Voorgesteld 17 november 2011
De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Graus zo spoedig mogelijk geholpen moet worden,
overwegende, dat hier een apart telefoonnummer heel geschikt voor is,  
constaterende, dat één één zaus ("Redt Graus") hier een ideaal middel voor is,
verzoekt de regering met onmiddellijke ingang 116 hiervoor beschikbaar te stellen, en dat -net als 112- ook zonder beltegoed bereikbaar te maken,
en gaat over tot de orde van de dag.

Graus
Wilders

woensdag 9 november 2011

PVV grijpt in


't Is een ramp! Prominent lid van de onderzoekscommissie naar de bankencrisis De Wit, de heer Dion Graus, is opgestapt! Het politieke kanon van de PVV, de financieel zwaargewicht van de fractie, heeft zich gedwongen gevoeld op te stappen.
Van NRC.nl van 8 november 2011:
Graus stelt zijn vertrek te betreuren, zo staat te lezen in de verklaring van de PVV.
Graus: “Maar als ik niet vrijuit mensen kan bevragen over het belangrijke thema van perverse prikkels zoals bonussen, dan houdt het voor mij op. Ik kan niet meewerken aan een slap verhaal. Met meel in de mond praten en enkel door de staf voorgekookte teksten voorlezen is niets voor mij.”
In een verklaring laat de commissie weten zich niet te herkennen in de redenen van Graus:
“Dit besluit komt na een lange en intensieve periode van gezamenlijke voorbereiding en een succesvolle start van de openbare verhoren. De enquêtecommissie is verrast en betreurt het besluit van de heer Graus. De enquêtecommissie herkent zich niet in de redenen die hij geeft voor zijn vertrek.”
Volgens onze politiek redacteur Erik van der Walle heeft Graus weinig kritische opmerkingen gemaakt tijdens het bevragen van Schmittmann. Van der Walle:
“Tijdens het bevragen van Schmittmann was niks merkbaar van onvrede bij de leden van de commissie. Graus maakte het de voormalig topman van ABN Amro dan ook op geen enkele wijze moeilijk. De meest kritische opmerking van Graus aan het adres van Schmittmann was dat hij de bonus van 8 miljoen “rijkelijk beloond” vond.”
Wellicht was hij wat geschrokken van zijn eigen vraag aan het adres van Schmittmann of het niet beter was geweest om ABN Amro te nationaliseren. Schmittmann kon zijn lachen nauwelijks inhouden en antwoordde vervolgens dat ABN Amro volgens hem toch wel genationaliseerd was. Had Dion in de voorbereiding blijkbaar even gemist. Was blijkbaar iets te druk bezig geweest met zijn fictie van de dierenpolitie. En het verscheuren van alle dossiers die er zijn over zijn gelogen CV en de aangiftes van mishandeling tegen hem. Of moest het ontslag van zijn politiek assistent, tevens levenspartner, hem afgeleid hebben? Samen waren ze bezig met het maken van een documentaire én een boek over deze politieke ridder. Die vanaf zijn witte paard de wereld wil laten zien wat hij allemaal kan met zijn reuzenzwaard. Een citaat uit deze blog van 27 november 2010: Een interessant inkijkje in de beweegredenen van de PVV biedt ook een interview in BN de Stem (20 10 2010) met Dion Graus. "Ik ben altijd de pineut", zegt hij (..). Hij weet dat hij een erg hoog IQ, en "nog belangrijker" EQ heeft. In het voornoemde boekje (Under cover bij de PVV, door Karen Geurtsen en Boudewijn Geels) komt onder meer aan de orde dat hij medewerkers aan de lopende band verslijt vanwege zijn grove en driftige gedrag. Niemand begrijpt hem dus.
Hij beklaagt zich ook over het feit dat "men" vindt dat hij zich zo slecht kleedt, "terwijl ik hetzelfde merk (Boss) draag als Umberto Tan" (als bestgeklede man gekozen). Hij beschouwt zichzelf als een ridder, die Nederland moet bevrijden van de ellende die jaren links wanbestuur heeft opgeleverd.
Dion neemt zichzelf niet meer serieus. Dion heeft een probleem vrezen we, en dat probleem heet Graus.

Dat Graus moeite heeft met het rijkelijk belonen van bankmanagers is wat vreemd in het licht van het volgende (uit de NRC van 25 oktober).
Een zware sollicitatieprocedure zal er niet aan vooraf zijn gegaan. Twee Statenleden van de PVV in de provincie Limburg krijgen een vergoeding voor het ondersteunen van hun eigen fractie – van zichzelf dus. PVV’ers Cor Bosman en Michael Heemels zijn naast Statenlid ook fractiemedewerker en strijken hiervoor een extra vergoeding op. Vorige maand werd al bekend dat via zo’n zelfde constructie Monica Nunes, Statenlid in Noord-Holland, als fractiemedewerker werkt.
Het is niet tegen de wet om als Statenlid je eigen fractie te ondersteunen,
maar de griffie van de provincie Limburg en het ministerie
van Binnenlandse Zaken ontraden zo’n dubbelfunctie. „Een Statenlid
dat zelf als ondersteuner optreedt, lijkt uit integriteitsoverwegingen
niet aanbevelenswaardig”, schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken
in een advies. De griffie wees op „mogelijke conflicterende belangen
tussen fractie en het betreffende Statenlid dat fractiemedewerker is”,
en constateerde dat de „hiërarchische verhouding” tussen de Statenleden
die fractiemedewerker zijn en degenen die dat niet zijn, ongelijk is.
Limburg betaalt elke fractie per jaar 30.000 euro, als tegemoetkoming
in de kosten van ambtelijke bijstand en secretarieel werk. Plus 3.000 euro per Statenzetel. De PVV heeft in Limburg negen zetels; dat betekent dat de fractie per jaar in elk geval 57.000 euro ontvangt. Het is niet bekend welk deel daarvan als salaris naar fractiemedewerkers Bosman en Heemels gaat.
Oei, dat was even schrikken in de fractie. Maar Bossie was er weer snel uit: "We zeggen gewoon dat we ons eigen baas zijn. Kejje lachuh!" "Hé Bossie, dikke mik!" riep ons Übermensch vrolijk. "Hier met die pik" gilde Fleurtje er meteen overheen. Martin bekeek het tafereel wat bezorgd. "Jongens, ik ben fractiesecretaris. Wat moet ik nu notuleren?" "Krijg de kleruh" riep onze Hero gevat, "iedereen rijk!". "Toppie", krijste Dion, "ik trakteer op blinde vinken! Wie wil er één?". "Alleen assie ook mank is" hikte Lucassen, "maar laat dat maar aan mij over!".   

Deze week werden de meest recente migratiecijfers gepubliceerd door het CBS. Over heel 2010 zijn er netto 1361 Turken en 830 Marokkanen bijgekomen. In het derde kwartaal 135 respectievelijk 224. Fractiespecialist en beroeps-xenofoob Fritsma vond hierin alle aanleiding om minister Leers voor de laatste keer te waarschuwen dat deze tsunami nu eens eindelijk moet stoppen. Net als die golven asielzoekers die Nederland teisteren. Leers heeft van hem de opdracht gekregen om met onmiddellijke ingang alle oorlogsgebieden ter wereld te bezoeken en daar de keiharde opdracht te geven om meteen met de strijd te stoppen. Zo niet, dan vaardigt de PVV-fractie uit eigen gelederen een knokploeg uit die ter plaatse de zaak helemaal schoonveegt, zonder pardon. Brinkman heeft de eerste voorbereidingen al getroffen, en heeft zijn Führer trots kunnen melden, dat met uitzondering van Fleurtje iedereen mee wil vechten. "Fleurtje wil voor jou blijven zorgen Geert. En wil daar heeeel ver in gaan, als dat mag van je, zei ze me."