zondag 22 juli 2012

Slappe lachBrinkman, Hernandez, Kortenoeven, de Mos. Leugenaars, grote leugenaars. "Maar ik ga niet met modder gooien", zegt Wilders. Zij liegen allemaal. Maar Wilders niet. Als Übermensch staat hij immers boven de werkelijkheid. En de waarheid.
Het zou te goedkoop zijn hier uitgebreid in te gaan op de partijperikelen binnen de PVV van de laatste maanden. Maar één ding is zeker gebleken: Wilders kan liegen als de beste, letterlijk zonder met de ogen te knipperen. Zoals zijn oudere broer ooit in Newsweek vertelde: Wilders is in de loop van de tijd gaan geloven in zijn eigen leugens, in zijn versie van de werkelijkheid.
En als de werkelijkheid hem niet aanstaat noemt hij die "onzin" en "een grote leugen".  Hij heeft veel geleerd van het "gedachtegoed"  van de ultraconservatieven in de VS: feiten zijn meningen, objectiviteit is oud-links. De realiteit wordt gecreëerd, zoals God met de schepping heeft gedaan.
Dit wereldbeeld past Wilders prima: als op één na laagst opgeleid Kamerlid heeft hij 't moeilijk genoeg met de feiten. Dan is het een stuk gemakkelijker een eigen werkelijkheid te creëren. Al het Kwaad heeft dezelfde oorsprong. Eerst de islam, toen de allochtonen, de Polen, de Grieken en daarna maar meteen de Euro. En de Linkse Kerk had natuurlijk altijd al de schuld van alles wat misloopt in ons mooie vaderland: files, rode stoplichten, de slechte zomer, bankencrisis, criminaliteit, ontsnapte tbs-ers, fraudes, topinkomens, bezuinigen op de zorg, problemen met de pensioenen, AOW-leeftijd, noem 't maar op.
Zijn opleidingsniveau vormt ook één van de verklaringen voor zijn simpele puur clichématige taalgebruik: geweldig, verschrikkelijk, vreselijk, mooi, ongelooflijk. In een interview met Toin Huys na de rampzalig verlopen presentatie van zijn verkiezingsprogramma: "'t Was me een dagje wel!".
Ja, dat mag u wel zeggen meneer Wilders, als een zorgvuldig opgebouwde climax zo omslaat in het tegendeel.
Een verkiezingsprogramma, dat vol staat met inconsistenties en onmogelijke "oplossingen". Wat natuurlijk geen enkel probleem is, aangezien Wilders zelf verklaard heeft dat het belang van de samenleving hem "geen bal" kan schelen. "Hun Brussel, ons Nederland". Een geniale vondst, hoewel de eerste suggestie van Martin Bosma lang heeft standgehouden: "Met de rug naar de wereld". En beter was geweest.
Uit de interviews met uitgetreden PVV-fractieleden komt duidelijk naar voren dat men de rol van paria koestert. Een zelfverkozen slachtofferschap, waarbij contact met de realiteit van alledag zoveel mogelijk vermeden moet worden.
Wat dat betreft kiest Wilders de mensen met wie hij zich associeert zorgvuldig.
Frank Gaffney is een verklaard medestander van Wilders. Een citaat uit Presstv.com:
Former Reagan administration official Frank Gaffney - something of a pariah in right-wing circles since he began accusing anti-tax crusader Grover Norquist of helping radical Muslims infiltrate the conservative movement - riled up the crowd immediately before Wilders spoke with a preview of a 10-hour video series called “The Muslim Brotherhood in America”. The series charges that a cabal of Muslims is staging a stealthy conquest of the United States by pretending to be moderate while ascending the rungs of power.
Een paria in de rechtervleugel van de Conservatieve Partij. Dat krijg je niet zomaar cadeau.
Michelle Bachman ontmoette Wilders onlangs in de VS. Van de twitterpagina van Wilders:
Diner gehad met lid US Congress Michele Bachmann, geweldige vrouw! Mooie afsluiting VS-boektour, morgen terug naar NL. pic.twitter.com/5foQ0BAE
 
  
Deze mevrouw Bachman heeft ook de zo begeerde status van paria binnen de rechtervleugel van de Conservatieven behaald, na haar uitspraken over Huma Abedin, de rechterhand van Hillary Clinton. Deze Abedin zou via haar vader (die overleden is) banden hebben met de moslimbroederschap.
Uit politico.com:
They were long afraid to do it, but now conservatives have their knives out for Rep. Michele Bachmann.
Senators in her own party, congressional candidates, a lawmaker in her state’s delegation and leaders of the House Republican Conference are all lambasting the Minnesota Republican for saying the wife of former Rep. Anthony Weiner (D-N.Y.) has ties to the Muslim Brotherhood.

Het is duidelijk waar ons Übermensch zijn vrienden en geestverwanten zoekt en heeft.

Maar, we moeten ook weer nageven dat hij een apart gevoel voor humor heeft.
Terwijl uitgelekt is dat hij zijn advocaatje Moscovicz contant betaald heeft met geheime dollars, stelt zijn waterdrager Bontes de volgende vragen (van de PVV-site):
Vragen van het lid Bontes (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over advocaten die blind blijven voor verdachte transacties.
1.)
Kent u het bericht ‘Advocaten blijven blind voor verdachte transacties’?
2.)
Deelt u de mening dat het niet melden van ongebruikelijke transacties door advocaten de schijn van betrokkenheid bij witwaspraktijken in de hand werkt? Zo neen, waarom niet? Bent u bereid maatregelen te treffen tegen advocaten die laks zijn geweest bij het melden van ongebruikelijke transacties? Zo neen, waarom niet?
3.)
Deelt u de mening dat het toezicht door de Nederlandse Orde van Advocaten op de meldingsplicht van advocaten niet afdoende is? Zo neen, waarom niet.
4.)
Ziet u in deze berichtgeving aanleiding om maatregelen te treffen en ziet u hier ook een rol in weggelegd voor het Bureau Financieel Toezicht? Zo neen, waarom niet?

Soms maakt Wilders het deze blogger wel erg gemakkelijk. Té gemakkelijk, daarom zal ik deze bal voor open doel niet inkoppen. Beetje last van slappe lach.