donderdag 30 augustus 2012

De leugenpartijDe mythomane leugenaar Bosma kon het weer niet laten. Een citaat uit NRC van 30 augustus 2012: 
In haar verkiezingsprogramma is de PVV helder over cultuur.
„Kunstsubsidies, daar stoppen we mee”, staat er. Maar bij het indienen
van de gegevens bij het Centraal Planbureau is de partij dat vergeten.
Daar meldde ze: de overheidsgelden blijven ongewijzigd.
Roland van Vliet, de fiscaal specialist van de PVV, bereidde de CPB-cijfers
voor.Hij heeft net een nekoperatie ondergaan en vraagt begrip voor het feit dat hij, in de tombola van de miljarden van de rijksbegroting, de
800 miljoen die naar de cultuur gaat,is vergeten.
PVV’er Martin Bosma ziet het anders. Hij wil het hele kunstbudget
schrappen. „Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg. Er zijn
nu eenmaal langlopende contracten tussen overheid en instellingen.
Daarom weigert het CPB de korting van 0,8 miljard door te rekenen.”
Op verzoek zoekt het CPB het nog even na. Nee, zo is het niet gegaan,
zegt een voorlichter. „In de cijfers die de PVV ons heeft gegeven, laat de
partij cultuur met rust.”
Bosma, die nota bene het verkiezingsprogramma zélf heeft geschreven, blijkt opnieuw volstrekt onbetrouwbaar, een pathetische leugenaar (zoek in deze blog op "Bosma mythomaan" voor andere voorbeelden).

Zoals zijn grote Führer, Übermensch W., het ook niet laten kan, als hij het heeft over "vliegtuigladingen kansloze allochtonen" die op Schiphol arriveren (interview op WNL Nederland 3 op 23 augustus 2012). Over wie heeft u het, grote Rekenmeester W.? Kent u de werkelijke migratiesaldi, bijvoorbeeld die in 2011: 1278 Marokkanen en 1591 Turken? Liegen als partijcultuur, de PVV legt de lat hoog.

In de debatten suggereert W. voortdurend dat hij alles bij het oude wil houden. Hij wil geen hervormingen ("Hervormingen zijn gewoon bezuinigingen, en dat doen wij niet".) Dan kan er toch een kleine spraakverwarring optreden. 800 miljoen bezuinigen op cultuur, zijnde de complete begroting? Dat is een doodsteek voor de sector. Dat lijkt toch een heel klein beetje op een hervorming? Het hele budget voor ontwikkelingssamenwerking schrappen. Is dat ook niet een beetje hervormingsachtig? 500 miljoen weg bij de Publieke Omroep? Dat is op een budget van 792.491.837 (2011) ruim 63%. Toch wat anders dan anders? En twee miljard korten op het onderwijs, waardoor de klassen stukken groter worden? En stoppen met de steun aan de innovatie voor het bedrijfsleven? Merken ze daar dan ook niets van? "Bij de PVV blijft alles bij het oude." Bij de PVV weet je één ding zeker: een woord is geen woord, de waarheid van geen enkele betekenis.

Ook raadsels zijn essentieel in de PVV-cultuur. Velen vragen het zich af: waarom tolereert Wilders clown Graus, onze manische dierenvriend, en onbedoeld topkomiek? Uit de verschillende verhalen die de ex-PVV-ers gehouden hebben, blijkt dat Graus zich ook in de fractie totaal onaangepast gedraagt, vergaderingen ontregelt met veel te laat komen en lange, niet te volgen monologen. Wilders tolereert dat altijd, Dion komt er altijd mee weg. Wat zit daarachter? Hernandez heeft beloofd daar binnenkort in een boekje op terug te komen. In hoeverre hij als ex-PVV-er en barvechter betrouwbaar is, is natuurlijk de grote vraag. Maar er moet ooit in het Limburgse verleden van Dion en Geert iets gebeurd zijn dat Wilders aan Graus verplicht. Dion weet iets van hem. Wilders is chantabel. En dan is de cirkel rond: de Führer van een troep leugenaars, die een tijd een kabinet heeft gedoogd en gemanipuleerd, wordt gechanteerd door een dorpsgek. Nederland anno 2012.

Maar om in vrolijkheid te eindigen: op 25 augustus is de verkiezingscampagne van de PVV begonnen. Wilders, die in een grotendeels leeg zaaltje in Ahoy steeds praat tegen zijn "vrienden".
Die hij niet heeft, er is haast niemand. Om na afloop in een interview het te hebben over een geweldige avond. Liegen is een vak. Gelukkig voor hem werd hij steeds meer overstemd door de keiharde muziek, die akelig echode in de bijna lege omgeving. Eigenlijk een mooi beeld, het holle lawaai om hem heen, dat het niet mogelijk maakte te verstaan wat hij zei. Omdat dat uiteindelijk ook van geen enkel belang is. Tenzij je belazerd wilt worden.