vrijdag 26 december 2014

Bid voor Wilders, pray for WildersEen grootmoedig man, met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Een man die andere meningen kan respecteren, voor wie vrijheid van meningsuiting alles is. Ruimdenkend, goedmoedig, tolerant. Vriendelijk, dapper, altijd bereid tot een open discussie. Open, recht door zee, geen spelletjes of verborgen agenda. Een kosmopoliet, die midden in zijn tijd staat. Kortom, dit is Wilders ten voeten uit helemaal niet.
In eerdere blogs is daar al ruimschoots op ingegaan. Nu nog even over dat verantwoordelijkheidsgevoel. Wilders bestaat het nu voor de tweede keer zijn eigen belang te stellen boven dat van de rechtsstaat. Als de uitspraak van de rechterlijke macht in de zaak die nu tegen hem loopt hem niet bevalt? "Dan bestaat er geen rechtsstaat meer, dan is het een politiek proces geweest." Hij ontpopt zich opnieuw als de politicus, nadrukkelijk onderdeel van de wetgevende macht (zie de golf amendementen, moties en het Zwarte Piet-wetsontwerp, waar denker Bosma een heel weekend keihard aan gewerkt heeft), die afstand neemt van de Trias Politica, en daarmee de rechtsstaat onmogelijk maakt. Er zijn in het verleden verschillende "politici" geweest die hetzelfde gedaan hebben om vervolgens het volk in chaos te storten. Jawel, vanuit welbegrepen eigenbelang. Dat zijn de ware grote leiders waar het volk op zit te wachten. De heersers die alleen kunnen verdelen. Corstens heeft bij zijn afscheid van de Hoge Raad daar ware dingen over gezegd. "In algemene zin zouden politici zich niet moeten bemoeien met de rechtspraak waar het concrete zaken betreft" (NRC, 20 / 21 12 2014, pag. 6 bijlage Dagboek 2014). Een ware populist als Wilders zal er geen enkele moeite mee hebben het volledig met Corstens eens te zijn, en betogen dat zijn zaak juist een algemene zaak is. Hij vertegenwoordigt namelijk het volk, "Ik zeg wat de mensen denken."
In dezelfde Groene, waarin gewezen wordt op het sterk toenemende geweld tegen moskeeën, honderden gevallen per jaar, variërend van brandstichting, bedreiging tot bekladding (Groene, 18 12 2014, pag. 20 / 25), staat een lang interview met Jim Forest, een Amerikaan die zijn leven lang gestreefd heeft naar vrede stichten. Hij is ervan overtuigd dat haat en angst de wortels zijn voor conflicten en uiteindelijk oorlogen. In het artikel wordt onder meer James Merton aangehaald. "De wortel van oorlog, schrijft Merton, is angst. Niet alleen de angst voor de ander, maar de angst voor alles. Het is niet alleen dat de mensen de ander niet meer vertrouwen, ze vertrouwen zichzelf niet eens. En vanwege die angst zijn ze bereid om zo ver te gaan dat ze de wereld dreigen te vernietigen." (pag. 63 / 64)  
Maar we blijven in de kerstsfeer Wilders!
Forest: "Ik zou het iedereen willen adviseren: bid voor je vijanden. En met vijand bedoel ik iedereen waarvan je denkt dat je niet zou rouwen over zijn of haar dood. (...) Voor wie wij (hij en zijn vrouw Nancy R.E.) bidden? Voor Geert Wilders bijvoorbeeld. We vinden hem verontrustend. Zo'n gebed is een daad van hoop dat hij zal stoppen met het verspreiden van angst en haat. (...) Het is zo gemakkelijk om te haten. Maar het is zinloos." (pag. 65)
Zullen we het voor deze feestdagen van 2014 maar zo afspreken? We bidden voor Geert Wilders. En hij? Voor Breivik, die hem zo bewonderde? En hij onmiddellijk "eenzame en verknipte idioot" noemde?