maandag 26 december 2016

De goden van WildersHet was geen positief verhaal dat Thomas Hammarberg, oud-mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, onlangs tijdens de Sackler-lezing in Leiden hield. Folkert Jensma doet er verslag van (NRC 26 12 2016). “Uit onderzoek van Freedom House blijkt dat er al tien jaar lang meer landen zijn waar burgerrechten afnemen dan waar het beter gaat. (..) Hongarije is het meest sprekende voorbeeld, met Polen als runner-up. Vorige maand publiceerde het Nederlands Juristenblad een verslag van een bezoek aan het Poolse constitutionele hof, waarvan de leden openlijk worden bedreigd, gemanipuleerd, en tegengewerkt. „De snelheid waarmee de Poolse grondwet wordt ontmanteld konden wij nauwelijks bevatten”, zo schreven de auteurs, twee topjuristen, in een hartenkreet voor de ‘Nederlandse juristengemeenschap’. In Hongarije is het Constitutionele Hof al buiten spel gezet. Sleutelposten worden er bezet door ‘loyalisten’ aan de regering, media zijn onder centraal gezag gebracht, non-gouvernementele organisaties worden tegenwerkt of gedwongen te sluiten . (..)  Hammarberg vatte samen waar je zinkende rechtstaten aan herkent. Populisten die angst aanjagen, zondebokken aanwijzen, mensenrechten als ‘politiek correct’ ridiculiseren en een monopolie op de ‘wil van het volk’ en dus op de natie als geheel claimen. Dergelijke leiders hebben vaak een obsessie met de geschiedenis en tonen zich lichtgeraakt jegens critici en media. Op het oog zien ze er normaal (well - adjusted ) uit, maar hun oplossingen zijn oppervlakkig en soms zelfs nep. Eenmaal in het zadel centraliseren ze de macht en leggen instituten als rechtspraak, OM, media, ombudsman, ngo’s en parlementaire oppositie aan banden. Alles wat ‘de wil van het volk’ in de weg staat, wordt zoveel mogelijk opgeruimd.”
Polen, Hongarije, beide landen met een regering die Wilders bij hoog en laag steunt. Orban lijkt een god voor hem. Andere goden? Marine Le Pen. De vrouw die zich openlijk laat betalen door Poetin om van binnenuit Frankrijk en Europa aan te tasten. Trump, die met aperte steun vanuit Moskou via illegale lekken de verkiezingen “wint”. De FPÖ, die in Moskou zelfs zijn orders gaat halen: een zware delegatie sluit in Moskou een “akkoord” met Poetin partij Verenigd Rusland. “Het akkoord rept van economische, handels- en academische samenwerking van vijf jaar, en uitwisselingen tussen „onder meer jeugd-, vrouwen-, onderwijs-, hulp- en andere maatschappelijke organisaties”. Een akkoord “over onder andere de „opvoeding van de nieuwe generatie in patriottisme en arbeidsvreugde””. (NRC 20 12 2016)
Moet de soep nóg zouter? Moet er nóg meer bloed aan de handen? Wie gingen met de meest vriendschappelijke gevoelens handen schudden met de vrienden van de Gouden Dageraad? Waren dat niet Wilders oude vrienden van Vlaams Blok?

Foto van Knack, 18 11 2016

Mooie foto hè, met de runevlag in het midden? Foto van Clint.be

U ziet het, Wilders is niet zuinig met complimenten, als het om collega-populisten gaat. Kijkt niet op een runevlag, Poetin’s geld of een litertje bloed minder.
Terug naar het verhaal van Hammarberg: “Eenmaal in het zadel centraliseren ze de macht en leggen instituten als rechtspraak, OM, media, ombudsman, ngo’s en parlementaire oppositie aan banden. Alles wat ‘de wil van het volk’ in de weg staat, wordt zoveel mogelijk opgeruimd.” Theorie? Zijn de lessen die te trekken zijn uit Wilders’ buitenlandse vrienden niet duidelijk genoeg?
Rechtspraak? Wat zei hij recentelijk ook weer over “zijn” rechters? “Onbetrouwbaar, onprofessioneel, politiek gedreven. Zij staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Alledrie.” (tweet Wilders 9 12 2016)  Wat gebeurde er meteen na het aantreden van het gedoogkabinet Rutte, op aandringen van Wilders? Kritiek op rechters, als ze niet zwaar genoeg straften moesten ze vervangen worden.
O.M.? “Dat het Openbaar Ministerie (OM) geen vrijspraak van PVV-leider Geert Wilders heeft geëist, is belachelijk en voor iedereen onbegrijpelijk, aldus de politicus zelf. Volgens hem heeft het OM zich bij de terroristen geschaard.”
Media? “Never trust the press”, aldus Wilders in een tweet. Zijn haat voor de pers is legendarisch. Kan geen enkele analyse, laat staan kritiek in de pers verdragen. Vrijheid van meningsuiting? Alleen voor zijn eigen mening.
Ombudsman? De gang van zaken rond de recente benoeming van een nieuwe ombudsman sprak boekdelen: de vertrekkende was “ultra-links” (Bosma in Kamerdebat), de nieuwe mocht dat per se niet zijn.
NGO’s en parlementaire oppositie? Nep, allemaal vijanden. In de Groene Amsterdammer van 15 12 2016 wordt, in een artikel over Wiegel, de politicologe Chantal Mouffe aangehaald. Volgens haar (..) “is het kenmerk van een goed functionerende democratie dat ze van vijanden tegenstanders maakt. (..) Waakzaamheid is geboden als politici het platform van de democratie juist gebruiken om conflicten op te poken en vijandbeelden te creëren, bijvoorbeeld door die gemeenschappelijke democratische ruimte af te doen als een “nepparlement””.  
Wilders als de enige echte democraat, de enige “man van het volk”? Wie anders dan hijzelf kan dat met droge ogen beweren? Wie anders dan de man die alleen bebloede handen schudt? Wie anders dan de man die alleen vijanden ziet?


PS Begin januari komt de PVV, lees Wilders, met zijn kandidatenlijst. Spannend moment. Waar zou Farken Fritsma terechtkomen, na vele jaren trouwe kontlikkerij? Zou Fleur Agema afgedankt worden? Welke nieuwelingen zijn bereid hun identiteit in te leveren voor een absoluut lijfeigenschap? (Wiki: “de situatie dat iemands lichaam wordt beschouwd als het eigendom van de heer (landsheer, heerser) van een bepaald gebied. Het is een vorm van horigheid die de slavernij dicht benadert. Het kwam in de Europese middeleeuwen veel voor.”)