woensdag 19 september 2012

PinokkioneusIn meerdere opzichten was 12 september 2012 een memorabele dag. Niet in het minst omdat de Nederlandse tv-kijker unieke beelden voorgeschoteld kreeg: een verkiezingsbijeenkomst van de PVV!! Was die geblondeerde PVV-kiezeres met een PVV-tatoeage  op de schouder dan zo bijzonder? Ach, dat soort stupide zelfverminking valt niemand meer op. Nee, het waren de beelden van de andere aanwezigen. Iedereen met de rug naar de camera, zeg maar met de rug naar Nederland. De pers achter een afzetting, ieder contact met "een" kiezer of "een" kandidaat-Kamerlid was strikt verboden. Symboliek ten top van een partij, waarvan de Führer blijft beweren dat de vrijheid van meningsuiting essentieel is: Vrijheid van meningsuiting is ons grootste goed en moet altijd worden verdedigd!  (Tweet Wilders van 15 september 2012). Uit het voortdurende ageren tegen alles en iedereen die ook maar één kritisch woord over de PVV durft te uiten blijkt iets anders. Het willen wegsnoeien van de "linkse media", de "rode neuzen" die afgesneden moeten worden, het stinkt behoorlijk naar het tegenovergestelde van vrijheid van meningsuiting. Hernandez voert in zijn boek Geert Wilders ontmaskerd vele voorbeelden hiervan aan. In pagina 11 vat hij in enkele uitspraken samen wat hij in de rest van zijn boek uitwerkt: Wilders is geen democraat, respecteert de vrijheid van meningsuiting niet, en er vallen termen als hoogmoed en machtswellust. Het letterlijke beeld van de PVV-ruggen is meer dan symbolisch.
 

In zijn boek doet Hernandez trouwens nog andere boekjes open. Over de persoon van ons Übermensch bijvoorbeeld.  Niet integer, mist de intellectuele capaciteiten voor management (ook pagina 11). Een uiterst onzekere man die door angst is gedreven, die voortdurend vreest voor de aantasting van zijn macht en decorum, en zeer agressief en vernederend kan zijn (pagina 85). Een man bovendien, die in één op één situaties neurotisch en kwetsbaar is, superonzeker en angstig, en zich laat omringen door enforcers als Bontes (in de aflevering van Reporter van 7 september zagen we een foto van Bontes op 't strand: een zwaar getatoeëerde klerenkast, de ideale bouw voor de ordehandhaver binnen de PVV-fractie).  Over het niveau van vriend W. zijn de rookwolken inmiddels volledig verdwenen. Het was al bekend dat hij één van de laagst opgeleide leden van de Tweede Kamer is. De uitspraak van Agema (zijn kolonel), dat het taalgebruik van een PVV-er voor elke 12-jarige begrijpelijk moet zijn, is voor hem op het lijf geschreven: meer zit er bij deze bolleboos ook niet in.
In het Jeugdjournaal afgelopen donderdag onthulde Wilders zijn ideologische bronnen: als kind was hij gek op de Smurfen. Eigenlijk nog steeds: hij was pas nog naar de bioscoopfilm over de blauwe ventjes met hun witte mutsjes geweest. Een overzichtelijk, monocultureel dorp, waarin
men een eigen taaltje spreekt, bestuurd door Grote Smurf, bedreigd door het kwaad van buitenaf, de tovenaar Gargamel die uit is op de vernietiging van alles wat Smurf is (Bas Heijne in de NRC van 8 september 2012).
Ik ben helemaal gek op de Efteling, vooral op de Droomvlucht.
Elfjes, kabouters... ik vind dat geweldig. Soms ben ik wel tien keer achter elkaar alleen maar naar de Droomvlucht gegaan, en verder niets.
PVV-leider Geert Wilders in het Jeugdjournaal Verkiezingsdebat (NRC 10 september).
Bekend is ook zijn uitspraak dat de moslims alle gewelddadige teksten uit de Koran moeten verwijderen. Dan zou er nog een boekje overblijven met de dikte van een Donald Duck.
De Smurfen, de Efteling, Donald Duck, het kan niet op. Hernandez schrijft dat W. totaal vervreemd van de werkelijkheid leeft (pagina 19). Klópt er misschien iets niet aan ons Übermensch?
In zijn tweet van 19 september 2012 werkt onze Geert nóg een stapje verder aan zijn intellectuele mammoetstandbeeld: Wat was het een geweldige show van Lady Gaga vanavond in Ziggo Dome inclusief mijn favouriete nummer Alejandro!  
Deze compositie kent de fraaie regels
Don't wanna kiss, don't wanna touch
Just smoke one cigarette and hush
die de roker in het kind Wilders zeker hebben aangesproken.

In Geert Wilders ontmaskerd verbaast Hernandez zich ook dat kolonel Agema ooit door de screening is gekomen. Hij somt een indrukwekkend aantal ultrarechtse contacten op die Fleurtje gehad heeft, en zelfs hebben geleid tot haar verwijdering uit de LPF (dan moet je het wel héél bont gemaakt hebben hè?): Michel Smit, Nieuw Rechts, Stormfont, Polinco, Jan Landman, Monica Nunes, Platform Krijger. Ze heeft bewezen uitstekend te kunnen netwerken op ultrarechts. Ze heeft als overtuigd aanhanger van dé pro-Israel partij de PVV zelfs het CIDI beledigd.
Of zouden dat juist pósitieve argumenten zijn geweest bij haar aanmelding bij de PVV. Zou Bosma haar dáárom méér dan van harte hebben aanbevolen bij zijn Fúhrer? Ze is in ieder geval beste maatjes geworden met Bosma, en mag van W. zelfs de intimidatiesessies (Hernandez, pagina 62) voor kandidaat-Kamerleden leiden. U weet wel, niemand mag met een journalist praten, mondelinge of schriftelijke Kamervragen stellen en contact hebben met andere partijen, zonder toestemming vooraf van de kolonel. Bijzonder gevaarlijk zijn met name NSB Handelsblatt (grapje van Bosma) en de VARA. Ook in Nieuwspoort mag niemand komen, na de démarche van Held Brinkman daar. Laat staan dat je ooit met een drankje in de hand gefotografeerd mag worden, ook niet in het weekend. De Partij van de Vrijheid, de bedenkers van die naam moeten ooit geweldig gelachen hebben. De PVV wordt geleid als maffia, zei van Oudenhoven in Reporter. Ach, d'r zijn toch ook lieve maffiosi, die kleine kinderen over hun bolletje aaien en lief zijn voor hun moeder?

De PVV heeft een wonderlijke relatie met die vreselijke EU, waar het wemelt van de zakkenvullers.
Enkele citaten uit de NRC van 12 september 2012:
Het Europees Parlement wil een onderzoek instellen naar mogelijke onregelmatigheden bij declaraties van de PVV in Brussel. Aanleiding vormt de uitzending van KRO Reporter van afgelopen vrijdag, waarin melding werd gemaakt van misbruik van Europees subsidiegeld door de eurofractie van de PVV.
De PVV diende vorig jaar in Brussel een rekening in voor een studie over Nederland en de eurozone. Het onderzoek was bestemd voor de Haagse fractie. De Europese regels staan niet toe dat subsidies voor nationaal politieke doeleinden worden gebruikt. Toch werd de factuur van ruim dertienduizend euro door het Europees Parlement betaald.
De PVV deed in Brussel meer subsidieaanvragen. Dat is opmerkelijk omdat partijleider Wilders zich afzet tegen de ‘geldverkwisting in Europa’ en bij herhaling heeft gezegd dat de PVV ‘geen cent subsidie’ ontvangt.
PVV probeerde onderzoek naar euro te declareren
De PVV probeerde 13.000 euro los te krijgen in Europa voor de vertaling van het in maart dit jaar gepresenteerde rapport van het Britse financiële onderzoeksbureau Lombard Street Research naar de kosten van de euro. Dat PVV-verzoek werd door Brussel echter niet ingewilligd.
“Het is een uitgavenpost die hoort bij de Haagse fractie”, bevestigde voormalig PVV-Kamerlid Kortenoeven in Reporter.
“De Europese fractie heeft daar evident niks mee te maken.”
‘Duidelijk moet worden of regels geschonden zijn’
Bart Staes, lid van de Groene fractie in Europa en vicevoorzitter van de Budget Controle Commissie wil weten of er sprake is van onregelmatigheden:
“De Europese Unie wordt door burgers in toenemende mate sceptisch en met wantrouwen bekeken. Daarom acht ik het van het grootste belang om steeds duidelijk te krijgen of er sprake is geweest van het schenden van de regels en procedures en/of het misbruik van belastinggeld.”
‘Ook declaratiegedrag voor ontwenningskuur onderzoeken’
De declaratie van toenmalig PVV-Europarlementslid Van der Stoep moet, wat Staes betreft, ook worden onderzocht. Van der Stoep, veroorzaakte vorig jaar een auto-ongeluk met vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Hij verbleef daarna 49 dagen in een luxe ontwenningskliniek. De rekening van 24.500 euro diende Van der Stoep in bij de collectieve ziektekostenverzekering die hij via het Europees Parlement geniet. Voor deze voorziening betaalt hij als Europarlementslid geen premie.
In KRO Reporter werd ook gemeld dat een ‘geaccrediteerde’ PVV- medewerker uit Brussel door de partij is ingezet om werkzaamheden voor de nationale fractie in Den Haag te verrichten. De Europese regels staan dat niet toe. Daarom wil Staes ook dat onderzocht zien.
Aan welke kant zitten de zakkenvullers nou?
In de Reporteruitzending kwam onder meer naar voren dat, behalve dat de PVV-Europarlementariërs niets gedaan hebben, geen enkel voorstel aangenomen hebben gekregen, de als held in den Haag binnengehaalde Madlener een absolute klaploper is. Aan de wallen onder zijn ogen kun je de Brusselse terrassen tellen die hij dagelijks bezocht, terwijl hij wel elke dag trouw tekende voor zijn presentiegeld à €314 per dag. Tevens werd hij ook nog betaald als beleidsmedewerker van de PVV-Kamerfractie. Waar hij nooit aanwezig was. Vindt u ook niet dat de eerste PVV-er die het nog dúrft te hebben over de zakkenvullers in Brussel een Pinokkioneus van twee meter moet krijgen, die niet operabel is? Leuk hè Geert, Pinokkio? Heb je die in de Efteling ook nog een handje mogen geven?