zaterdag 25 december 2010

Eerste kerst als gedoger

Het is even wennen geweest bij de PVV.

Maar W. kon dit jaar zijn kerstwens niet vrolijker maken dan zo:

"Beste vrienden en vriendinnen,

Wat een fantastisch jaar voor de Partij voor de Vrijheid was het voorbije jaar!

Twaalf maanden geleden zaten we nog met negen man in de oppositie. Nu bepalen we als gedoogpartij mede het regeringsbeleid."

Dat mede bepalen van het regeringsbeleid is eigenlijk zacht geformuleerd. De gang van zaken rond de btw-verhoging voor de kunst- en cultuursector toont aan, dat de PVV feitelijk aan de touwtjes trekt van dit marionettenkabinet. In de Tweede Kamer moest de VVD terugkomen van haar plannen in te stemmen met alternatieven voor de btw-verhoging. Omdat de PVV daar weigerde mee in te stemmen (hoezo revanchisme en symboolpolitiek van de PVV?). En in de Eerste Kamer kreeg het kabinet pas een meerderheid mee toen W. zijn toestemming gegeven had voor een uitstel van de plannen met een half jaar. De PVV redde daarmee de begroting van Financiën en het kabinet. "Nu bepalen we als gedoogpartij mede het regeringsbeleid"? Nee, nu bepalen we als gedoogpartij uiteindelijk het regeringsbeleid!

Interessant in de Eerste Kamer was overigens ook dat Weekers "met de hand op het hart" ontkende dat er sprake was van een afrekening met de elite. Het was alleen vanwege de andere prijselasticiteit dat kunst en cultuur wel en voetbal en bioscopen niet onder de btw-verhoging vielen. Met andere woorden: de eerste sectoren zouden veel minder terugloop in bezoekers kennen bij een prijsverhoging, dan de tweede, "volkse". Met nog andere woorden, de elite betaalt tóch wel, en terecht.

Overigens gaven off the record VVD- en CDA-kamerleden ruiterlijk toe dat het natuurlijk wraak was van de PVV. Clairy Polak zit inmiddels thuis, er komen halal-etiketten, nu de kunst en cultuur aangepakt. En dan binnenkort de publieke omroep, inclusief die toeterorkesten. Als je scoort, doe het dan goed, op niveau. En met beleid.

Om te kunnen gedogen moet je natuurlijk wel de nodige flexibiliteit kunnen opbrengen. Toen Kortenhoeven vorige week eerst pleitte voor een aanval op Iran en vervolgens die woorden wat "nuanceerde", wás hij eigenlijk al heel gematigd geweest. De PVV had eerder in een motie gepleit voor een bom op de kerncentrale in Iran. En de keiharde 50% minder immigratie van moslims is ineens verdwenen. Draaien, dat doet alleen de oude politiek. "Wij doen het anders, wij zeggen wat we denken en doen wat we zeggen." Het is moeilijk altijd Tegenpartij te zijn. Maar vaak is het simpel. De huidige Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is door zittende kabinetten regelmatig bekritiseerd om zijn te onafhankelijke en kritische opstelling. De partij, die daar de politieke vertaling van is, heeft toch felle kritiek op hem: hij is een "D66 potentaat" aldus Brinkman. Als tegenpartij moet je consequent zijn.

Hubert Smeets, redacteur van NRC, schreef in een kerstbijdrage een beschouwing over de tijdgeest. "Zoals altijd bij schisma's binnen de elite maken de uitdagers gebruik van de mythe dat zij altijd de waarheid spreken en anderen dus liegen. Wie oppert dat de zon schijnt, krijgt dus het verwijt dat het schandalig is dat het gisteren regende. Wie op de cijfers van het CBS wijst, krijgt te horen dat Henk en Ingrid daaraan geen boodschap hebben. De vox populi weet het per definitie beter dan het CBS. De eerste is echt, de tweede een leugenmachine van de elite. (…) Perceptie is waarheid geworden, feitelijkheid een complot (cursivering door R.E.)." Vox Populi, Fox-achtige toestanden? Een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. In zijn boek "Op de As van Goed en Kwaad", een relaas van zijn jarenlange verblijf in de VS, beschreef Marc Chavannes deze situatie. Feiten zijn oude politiek, achterhaald, links. Je roept wat, en blijft het roepen. Framing. Een Democratische presidentskandidaat is ineens een lafaard, een plan om de gezondheid te reorganiseren bevat ineens death-panels, een president blijkt ineens een moslim en een communist, je land is gestolen door "hun".

De koningin heeft in haar kersttoespraak van dit jaar gepleit om niet verschillen te benadrukken, maar je te richten op overeenkomsten. Enkele jaren geleden vond Übermensch W. zo'n uitspraak een rechtstreekse aanval op zijn beweging: "multiculti-onzin. Dit soort politieke toespraken ben ik spuugzat." Een koningin die oproept tot verdraagzaamheid ten opzichte van "de ander" (1983): indertijd politiek correct. Nu ook, alleen de betekenis van politiek correct is veranderd, of moeten we zeggen, de perceptie ervan?

zaterdag 18 december 2010

We zijn weer thuis

Uit de luwte, weer vol in de wind. De PVV is terug in het nieuws. En dat is essentieel voor deze media-partij. Voortdurend in het nieuws komen, met soundbites. Met nu zelfs internationale aandacht.

Kortenhoeven vond dat Iran aangevallen moet worden omdat daar de dreiging door de islam voor het Westen het grootst is. Islam is Iran, een subtiele redenering. Iran reageerde fel: "Oorloghitsend, weerzinwekkend, racistisch, deze uitspraken kunnen de geloofwaardigheid van Nederland ondermijnen." Een dag later trok Kortenhoeven zijn uitspraken weer in, hij was "verkeerd begrepen." Hij wil alleen een eventuele aanval op Iran ondersteunen. Maar de toon was gezet.

Ook blijkt het Front National van le Pen de PVV een warm hart toe te dragen. Een groter compliment kun je als partij niet krijgen.

In het Kamerdebat over kunst en cultuur stelde Bosma dat de PVV nooit tegen kunst is geweest, maar alleen tegen kunstsubsidies als linkse hobby. Een nuancering die in de Kamer veel vrolijkheid bij zijn collega's opleverde. Zoals dat ook het geval was toen bij een hoofdelijke stemming over een PvdD-motie tegen de bio-industrie dierenpaus Graus tegen stemde.

Bosma vertelde ook wat het PVV-standpunt inzake de positie van de publieke omroep is: die moet aanvullend zijn op de commerciële omroep. De commercie als norm, een interessant wereldbeeld.

Bosma, die van de NRC een driewekelijks platform heeft aangeboden gekregen om zijn standpunten te ventileren, beweert dat links vergeefs hunkert naar vroeger. Links is een anachronisme geworden. Rechts begrijpt de tijdgeest wel.

Übermensch W. zelf heeft tijd kunnen vinden om wat over zijn aartsvijand Cohen te twitteren. Die had een parallel getrokken tussen de positie van de joden in de jaren 30 en die van de moslims anno nu.

"Cohen, hmm is dat niet die nr. 12 van de politicus van het jaar? Zijn vergelijkingen van moslims nu met de joden in de 2e wereldoorlog is te walgelijk en abject voor woorden. Het tegengaan van de islamisering en stevig aanpakken van bijv. criminele marokkanen is het puinruimen van de puinhoop die juist de PvdA van Cohen van pappen en nathouden, theedrinken en de boel bij elkaar houden heeft veroorzaakt. Cohen is nu echt volledig de weg kwijt, slaat in paniek als een wilde om zich heen. Hij is echt over zijn houdbaarheidsdatum als PvdA-leider heen. Groet, Geert.”

Weer een kleine verdraaiing van de woorden van een ander. Cohen had namelijk letterlijk aangegeven dat hij het niet over de jaren 40 had. Oei, weer verkeerd begrepen. Misschien is W. een beetje geïrriteerd omdat uitgelekt is dat het "keiharde immigratiebeleid" van zijn gedoogkabinet nooit een vermindering van 50% immigranten op zal leveren. Maar maximaal 10 tot 15%. Hoe praat je je daar nu uit? Simpel, door te zeggen dat de cijfers niet zo belangrijk zijn (Bosma in de Tweede Kamer). Inderdaad, daarom maakt W. bij de presentatie van het regeerakkoord er ook zo'n nummer van dat hij heel ongelukkig zou worden als zijn 50% niet gehaald zou worden. Liegen is een vak.

Even naar een andere provincie. Dit gaat over politie IJsselland.

De Leden Brinkman en Wilders (beide PVV) stelden de minister een aantal vragen.

1.)Is de minister bekend met het artikel * ‘’Uitsluitend halal-lunch bij politie ’’.

2.)Is de minister met de PVV van mening dat dit een voorbeeld is van onacceptabele islamisering van Nederland en dat wij dit in Nederland niet moeten willen? Zo nee, waarom niet?

3.)Is de minister bereidt om hier direct een einde aan te maken? Zo nee, waarom niet?

Citaat van de site van de PVV. Zijn schrijffouten een verplichte stijlfiguur?

In één week trekt W. enkele Kamerleden terug uit gemeenteraden (vragen hierover zijn naar zijn zeggen "Haags geneuzel"), en parachuteert Brinkman als lijsttrekker in Noord Holland. (Met als één van de programmapunten het afschaffen van integratie-subsidies.) Hoe haal je een maximaal rendement uit zo weinig mogelijk schaakstukken? Een boeiend gezicht.

zondag 12 december 2010

In de luwte

Het blíjft maar rustig rond de PVV. W. manifesteert zich overal, en houdt zich zo in de aandacht. "Alle Palestijnen naar Jordanië", gericht op de Joodse financiersmarkt. En "Ik geef Limburg terug aan de Limburgers" voor de Limburgse kiezersmarkt. Je hoeft immers alleen te scoren in verkiezingstijd, en voor de rest van de tijd smeulend in de belangstelling blijven. Die strategie lijkt overduidelijk. Niet te vroeg pieken.

Die uitspraak over Limburg heeft W. overigens gejat van vriendin Sarah Palin. Even omgekat van VS-niveau naar het provinciale. Slechts de grootste geesten beschikken over een dergelijke intellectuele lenigheid. De tea-party in Maastricht.

R. Lubbers, de grootste spijtoptant onder Nederlandse informateurs ooit, gaf 5 december een interessant interview aan P. Rosenmuller voor de IKON (linkse kerk). Allereerst viel weer eens op dat ook Rosenmuller het -in navolging van W.- had over één miljoen moslims. Het zijn er 850.000, al is die schatting van het natuurlijk uiterst verdachte CBS.

Lubbers is het zeer oneens met de anti-islam opvattingen van de PVV. "We moeten geen land hebben waar we mensen afschrijven vanwege hun religie." "Het is hoe kleurarmer Nederland, hoe beter."

In de Groene van 2 december 2010 een boeiend artikel over De opstand der horden van José Ortega y Gasset (uit 1930!). Hij betoogde dat het probleem niet is de overrompeling door de onderkant, maar de capitulatie van de bovenkant. ""Tot de massa behoort de persoon die zichzelf geen bijzondere waarde toekent… maar zich voelt als iedereen en daardoor niet beklemd wordt, integendeel. Hij voelt zichzelf behaaglijk in de wetenschap dat hij is als anderen" Anders gezegd, massa of elite hangt niet af van sociale status, poen of macht maar van instelling. Vandaar dat Ortega onomwonden beweerde dat men "tegenwoordig onder dezelfde arbeiders die voorheen tot de massa behoorden niet zelden voortreffelijke, door zelftucht gestaalde karakters [vindt].""
"Ortega zou (…) zich suf geërgerd hebben aan de sinds lang onstuitbare neiging iedereen aan het woord te laten of, erger nog, kwaliteit te verwarren met kwantiteit, populisme dus. Waarheid en populariteit waren volgens hem appels en peren en een samenleving die dat niet inziet, is het spoor bijster." Ortega vond dat "democratie in eerste instantie een kwalitatief systeem is waarin sommige rationeel vastgestelde principes onaantastbaar zijn- wat de meerderheid ook zegt. Alleen binnen het door die principes omsloten kader heeft de meerderheid het voor het zeggen. Gaat zij erbuiten, dan dient zij tot de orde geroepen te worden. Werkelijke problemen ontstaan pas als niemand dit laatste meer doet. Dan is het einde zoek. Dan is iedereen opgegaan in "de massa."" Hij noemt het voorbeeld van Adolf H., ooit legitiem verkozen tot leider.

Is dit alles niet uitermate actueel? W. die "één miljoen" landgenoten verklaart tot minderwaardig vanwege hun religie? "Één miljoen" Untermenschen? W. als Übermensch?

Maar laten we één concreet succes van de PVV deze week niet vergeten. Halal-vlees moet worden geëtiketteerd. Alleen vanwege het "dieronvriendelijk slachten"? Ik vrees van niet. Eerder een etiket voor de halal-eters. Weer een verwijzing naar het verleden?

vrijdag 3 december 2010

Is de fut eruit bij de PVV?

Alweer een week waarin de PVV zich (relatief) rustig houdt.

In het debat over zijn Integratiebeleid zegt minister Leers dat het terugdringen van de immigratie van niet-westerse allochtonen geen doel op zich is. Fritsma stelt daarop dat de PVV heel tevreden is met het nieuwe beleid. Deze situatie doet meteen denken aan waar Han Entzinger, (hoogleraar migratie- en integratiestudies) en Peter Scholten (docent beleid en politiek) aan de Erasmusuniversiteit, deze week in een ingezonden artikel in de NRC voor waarschuwen. "Door een slecht uitvoerbaar immigratiebeleid te koppelen aan een weinig effectief integratiebeleid neemt het kabinet grote risico's. Het loopt het risico dat de rechtse achterban verder zal radicaliseren, omdat veel beloften niet kunnen worden waargemaakt of nauwelijks effect hebben." (cursering R.E.) Zou dit het onderliggende Verehlendung-scenario zijn dat de PVV voor ogen heeft? Meewerken aan het mislukken van het kabinetsbeleid op het vlak van immigratie en integratie?

Denken we aan wat De Roon in het boekje Undercover bij de PVV zegt tegen "de stagiaire", op de vraag of een bepaald idee wel haalbaar is: "Nou, de komende jaren zitten we nog wel in de oppositie hoor. (…) Over de realiseerbaarheid van onze voorstellen hoeven we ons dus niet druk te maken."

Denk in dit kader ook even terug aan het idee van 145 op de snelweg en (deze week) een tolsnelweg door het Groene Hart en het afwijzen van de Europese steun aan Ierland. Afgevaardigde Van Dijk was hier heel helder over: "Ze moeten maar leren de eigen broek op te houden. We hebben hiervoor gewaarschuwd. Dat hele Europa-verhaal is geldverspilling." Hij weigerde dit standpunt te onderbouwen of er verder over in discussie te gaan: "Nee." Guy Verhofstadt, de voorzitter van de Alliantie van Liberalen en Democraten in het Europees parlement en ex-premier van België geeft in een artikel in de NRC van 3 10 2010 aan dat "Europa" de Nederlandse burger €1500 tot €2000 per hoofd van de bevolking per jaar oplevert. Zonder het bestaan van de Euro zouden volgens hem veel Europese landen veel harder geraakt zijn door de financiële crisis.

Dat bij het omvallen van de Euro dan wel het uittreden of het faillissement van Ierland de problemen in Nederland niet te overzien zijn is blijkbaar van een andere orde, dan tegen zijn om tegen te zijn. Minister van Financiën de Jager haalde klip en klaar aan dat dan de Nederlandse pensioenen, de financiële sector en uiteindelijk de Nederlandse economie en belastingbetaler de tol zullen betalen. Een nuance die de PVV per definitie vreemd is.

De interne problemen bij de PVV lijken deze week tot een afronding te komen met het accepteren van een schikking. Gelukkig, want het is een goede zaak dat ook aanranders, geweldplegers, fraudeurs en porno-bazen zich volwaardig vertegenwoordigd weten in het parlement (bedankt Freek!).

Deze week weer wat intern gerichte PVV-besluitvorming. Nu werd de jeugdbeweging afgeserveerd, vanwege het mogelijke verlies van de controle over de partijlijn. Lees: dat zou de span of control van de Leider te boven gaan. Ook werd in het overzicht van de overheidsbijdrages aan de politieke partijen de PVV niet vermeld. Reden: er is maar één lid. De PVV stelt dat ze bewust geen bijdrage accepteert. Om daarmee geen openheid te hoeven geven over de financieringsbronnen. Wel een welkome bijkomstigheid. In het zojuist aangehaalde boekje wordt overigens door één bij de PVV-betrokkenen vermoed dat het gaat om rijke Amerikaanse joden. Hetgeen ook het rabiaat pro-Israel-standpunt zou verklaren. De volgorde van oorzaak en gevolg zou natuurlijk ook andersom kunnen liggen.

In 2008 richtten de PVV en de VVD samen in de Tweede Kamer de Vrijdenkersruimte op. Om daarmee zich als vrijheidspartijen te profileren die artikel 7 van de Grondwet, Vrijheid van Meningsuiting, centraal stellen. In de praktijk kwam hier voornamelijk werk te hangen van kunstenaars die de islam bekritiseerden of die geconfronteerd werden met kritiek uit de islamitische hoek. Tofik Dibi van Groen Links stelde toen, onder verwijzing naar artikel 7 van de Grondwet, voor om ook werk te tonen dat Wilders op de hak nam. De PVV weigerde dat omdat de "tentoonstelling bestaat uit kunst die verwijderd is onder druk van moslims" (Agema) en dat er geen ruimte was voor het door hem voorgedragen werk. De VVD vond van wel waarna de PVV uitstapte. (gebaseerd op de NRC van 02 12 2010, pagina 11) Hoe diep gaat de liefde voor Vrijheid van Meningsuiting?

In een dubbelinterview in de Groene van 25 11 2010 met de ex-directeuren van het Stedelijk Museum Henk van Os en Rudi Fuchs zegt de eerste: "De geijkte methode van populisten is zich tegen alles te keren wat mensen onzeker maakt of kan maken, hetgeen bij uitstek een kenmerk van betekenisvolle kunst is. Kunst zal mensen onzeker maken doordat ze hun altijd iets laat zien wat meer is dan zijzelf. Dat kan heel confronterend, vervelend zijn. Je kunt mensen dus geruststellen door te zeggen dat we daar ons geld nu niet meer aan zullen uitgeven."

Deze geruststelling levert 200 miljoen op. Kunnen we goed gebruiken als de Euro kapot is.

zaterdag 27 november 2010

Het gedoe houdt aan

Deze week kwam de PVV tot weinig extern gerichte uitspraken. Of het zou het pleidooi van Brinkman moeten zijn, daags voor de onthulling van zijn "drank in het verkeer"-misstap, om verkeersdelicten veel harder te straffen. Een vorm van masochistische helderziendheid.

Inmiddels is het aantal aangetasten oplopen tot vijf. Een respectabel aantal op een fractie van 24.

W. heeft er inmiddels genoeg van. "Ik ben het inmiddels spuugzat. Het gewroet van de media in het verleden van de PVV'ers begint nu op een ordinaire heksenjacht te lijken. Ik werk daar niet meer aan mee. Ik zal natuurlijk zaken aanpakken waar PVV'ers fouten hebben gemaakt, maar de hyperige media kunnen voorlopig even de diepvries in." (nos).

Als W. het woord hyperig gebruikt is het goed even het boekje Undercover bij de PVV van Karen Geurtsen open te slaan. Haar directe baas was Raymond de Roon. Zijn instructie aan haar was: "Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Niet te diep ingaan op de stof; het gaat om de media-aandacht die je ergens mee kunt verdienen. De islam is slecht, de regering is slecht, andere partijen zijn slecht. En de PVV is natuurlijk goed. Dat is het uitgangspunt." Later: "We stellen natuurlijk niet alleen vragen om kritisch te zijn op het regeringsbeleid. Het is vooral voor het publiek: voor de media en de bühne." En: "Vandaag is J., zoals elke vrijdag, om vier uur opgestaan om alle kranten te lezen, al dan niet op internet. Voor zeven uur moet ze alle berichten waar eventueel Kamervragen over worden gesteld, doorbellen en -mailen naar Fleur Agema. PVV-ers kunnen over bijna álles Kamervragen stellen -bij geen enkele politieke partij draait de persberichtenmachine harder dan bij de PVV- (..)." Als iemand het woord hyperig mag gebruiken is W. het.

Een interessant inkijkje in de beweegredenen van de PVV biedt ook een interview in BN de Stem (20 10 2010) met Dion Graus. "Ik ben altijd de pineut", zegt hij, die overigens samen met zijn assistent / partner bezig is met een film en een boek over zichzelf. Hij weet dat hij een erg hoog IQ, en "nog belangrijker" EQ heeft. In het voornoemde boekje komt onder meer aan de orde dat hij medewerkers aan de lopende band verslijt vanwege zijn grove en driftige gedrag. Niemand begrijpt hem dus.

Hij beklaagt zich ook over het feit dat "men" vindt dat hij zich zo slecht kleedt, "terwijl ik hetzelfde merk (Boss) draag als Umberto Tan" (als bestgeklede man gekozen). Hij beschouwt zichzelf als een ridder, die Nederland moet bevrijden van de ellende die jaren links wanbestuur heeft opgeleverd.

Ook intern gericht is de discussie over het al of niet openstellen van de PVV voor leden. Brinkman heeft deze discussie via een notitie aangezwengeld, Bosma, de partijintellectueel en -ideoloog, heeft het idee meteen de grond in geboord: "omdat linkse actievoerders (bijvoorbeeld kunstenaars) al hebben aangekondigd lid te zullen worden van de PVV." Brinkman,die vol vuur het idee van het belang van de Nederlandse cultuur uitdraagt ("En vooral: in artikel 1 van de Grondwet verankeren we de Joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland als dominante cultuur", pagina 35 van het verkiezingsprogramma PVV) slaagt er in minstens twee taalfouten per pagina te maken. In zijn notitie "Democratiseringsvoorstellen in de PVV".

Het voorstel is afgewezen, na een "uitgebreide, inhoudelijke en respectvolle" bespreking (W.). De PVV blijft een eenmanspartij. De SGP sluit vrouwen uit van het passief kiesrecht binnen de partij, de PVV heel Nederland, op één man na.

Weer een voorspelling om mee af te sluiten. Lucassen blijkt regelmatig te worden bezocht door deurwaarders en incassobureaus, en recentelijk het UWV (uitkeringsfraude?). W. zal binnenkort verklaren dat de PVV niet alleen wordt achtervolgd door de media, maar ook handelaren in schulden en "die uitkeringsfabriek het UWV."

zaterdag 20 november 2010

Wat intern gedoe

Het was de week van de snelheden.

De snelheid waarmee de PVV in interne problemen komt, en de maximumsnelheid op snelwegen.

Zoals ik de vorige keer al voorspelde, Lucassen mocht blijven. W. had geen alternatief. En maakte zichzelf daarmee geheel ongeloofwaardig. Wat hij voor anderen predikt, wat een groot deel van zijn wereldbeeld beheerst - alle misstanden keihard aanpakken - geldt niet voor de PVV zelf. Waarbij opnieuw zijn inconsistentie bleek. Hij pakt iedere vermeende tegenstander snoeihard aan, soms onbetamelijk. Maar de PVV zelf kan geen kritiek hebben. Halsema constateerde dat ook in haar ingezonden stuk in NRC ( 17 11 2010): "Tijdens het debat gisteravond, somde ik feitelijk de zeven PVV-Kamerleden op die de afgelopen tijd in opspraak zijn geraakt. In de bankjes leidde dat vooral bij PVV-ideoloog Martin Bosma tot grote en luidkeelse verontwaardiging. Dat is opvallend omdat zijn boek niets meer is dan een lange reeks verdachtmakingen waarbij willekeurig verzamelde citaten worden voorzien van gepeperde conclusies: suggestief en veroordelend, zonder enig werkelijk bewijs." In dit debat snauwde W. Halsema toe dat ze tien toontjes lager moest zingen.

Even terzijde: L. is alle woordvoerderschappen ontnomen, behalve die over het Koninklijk Huis. Een grotere affront jegens Beatrix is nauwelijks denkbaar. Blijkbaar hebben enkele minder prettige gesprekken van W. met Beatrix de gevoelige plek geraakt bij de Leider. Die van kritiek op hem.

In het FD (http://www.fd.nl/artikel/20740627/schisma-pvv-democratie) wordt nog een andere dreiging van binnenuit voor de PVV gesignaleerd: "Brinkman pleit voor een ledenpartij met scherpe selectie. Uit zijn notitie blijkt dat de PVV beducht is voor infiltratie van extremisten van beide kanten van het politieke spectrum. Ook wil Brinkman niks weten van subsidiëring. Geldschieters van de PVV moeten anoniem blijven. Verder wil hij meer vrijheid voor Kamerleden om te kunnen praten met de pers. Er moet worden nagedacht over een opvolger voor het geval Wilders niet meer beschikbaar is. Zo'n opvolger zit niet in de huidige fractie, stelt Brinkman.

Bosma ziet niets in een ledenpartij. Dat is ouderwets en kan de PVV opzadelen met imagoschade en mogelijk infiltratie."

PVV en democratie, een onmogelijke combinatie.

Inzake de maximumsnelheid geeft de PVV aan waar haar werkelijke emoties liggen.

Niet bij de verkeersslachtoffers. De PVV pleit immers voor 145 km/uur in plaats van 130.

Emoties? Fritsma viel Leers luid en enthousiast bij voor diens plan Iraakse asielzoekers uit te zetten (achteraf illegaal, maar dat kwam door die rechters). Maar collega Dion gaf aan werkelijk geëmotioneerd te raken bij de gedachte aan hongerende runderen in de Oostvaardersplassen. First things first.

Niet bij natuur en milieu. Langzamerhand worden ook daar de plannen van het kabinet Rutte concreter. De Ecologische HoofdStructuur wordt niet verder uitgebouwd. Zoals met Europa was afgesproken. Sterker nog, er zullen vele natuurgebieden verkocht worden. Je hoeft niet helderziend te zijn om te weten dat er daar woningen gebouwd gaan worden. Natuur als speeltuin en melkkoe.

En zeker niet bij cultuur. Als er luidkeels tegen de bezuinigings- en btw-plannen geprotesteerd wordt, zal de PVV nóg harder lachen. Het terugpakken van de Linkschmens (een term die vaak gebruikt wordt op de site die PVV-kamerleden graag bezoeken en waar ze bijdragen aan leveren: artikel 7) is namelijk precies de bedoeling.

G.J. Kuip, VVD-lid en PVV-stemmer, formuleerde het in de NRC van 18 11 2010 als volgt: "Progressieve partijen zouden graag de kiezers terugwinnen die zijn weggelopen naar de PVV en de SP, maar de kloof tussen mensen met een grote openheid voor ervaringen en de achterblijvers is definitief. De achterblijvers zullen, samen met hun politieke leiders, proberen om hun gesloten habitat in ere te herstellen. Aan progressieven hebben ze niets – die hebben hun succes te danken aan de afbraak van die wereld.

Wilders heeft al punten gescoord voor Henk en Ingrid, bijvoorbeeld door de versoepeling van het ontslagrecht te weren uit het regeerakkoord. Misschien kunnen verlichte geesten uit progressieve hoek de gesloten habitat weer een kans geven, zonder dat gelijk de economie, de rechtsstaat of het culturele leven in elkaar dondert. Dat zijn ze Nederland eigenlijk wel verplicht. Als je iets stuk hebt gemaakt, moet je het ook weer repareren."

Dat W. en de PVV uiterst serieus genomen moeten worden bewijst ook het feit, dat gerenommeerde internationale media er ruime aandacht aan besteden: NY Times en der Spiegel.

Tot slot weer een voorspelling? René Roemersma heeft toegegeven betrokken te zijn geweest bij de RaRa-aanslagen tegen Makro. En is daar indertijd (begin tachtiger jaren) voor vrijgesproken. W. zal gaan zeggen dat de linkse rechterlijke macht terroristen vrijspreekt. Maar de vrijheid van meningsuiting van anderhalf miljoen mensen verbiedt.

vrijdag 12 november 2010

Enkele vuiltjes en een Nobelprijswinnaar

Een kleinigheidje hou je natuurlijk altijd. En een jonge, snel groeiende partij met één lid heeft logische aanloopproblemen. Zou de aard daarvan iets zeggen over de ware aard van de partij? Waar ging het ook weer om? Eén keer mishandeling van een (zwangere) vriendin plus leugens over de c.v.. Dit Kamerlid mocht gewoon blijven, is zelfs opnieuw gekozen en heeft als orgelpunt gezorgd voor 500 diertjesagenten. Eén keer agressieve openbare dronkenschap, maar die was natuurlijk zat gevoerd door de linkse barman. Dit Kamerlid kon ook gewoon blijven en hoort tot de senior-leden van de fractie. Eén keer mishandeling, in een café. Daar heeft die ander om gevraagd, dat kan niet anders. 't Was er trouwens één van de linkse kerk, dat verzacht al veel. En één keer veroordeling wegens ontucht plus intimidatie en bedreiging van buurtgenoten. Mijn voorspelling, in de lijn van het voorgaande: geen probleem, mag blijven.
Powned merkte op dat de PVV-fractie wel een Big-Brother-huis lijkt.

Belangrijker is het bezoek dat Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa aan Nederland heeft gebracht. Voor de deelname aan het seminar van het Nexus-instituut. Wat zei hij in en na zijn lezing, genaamd "The Return of the Monsters"? Wilders is totaal op zichzelf gericht, en discrimineert. Hij hoort bij de Monsters. Het is monsterlijk oneerlijk om immigratie te beschouwen als grootste bedreiging voor de samenleving. Immigratie heeft de westerse wereld juist enorm geholpen.
Het aantal terreur-slachtoffers in de moslimlanden is vele malen hoger dan in de westerse landen. Je mag niet accepteren dat vanuit pragmatisme de totalitaire ideeën van Wilders worden gesteund. Steun zijn racisme nooit. Democratische instituties moeten hiertegen in opstand komen. Varga legt uit hoe een populist een fascist kan worden.
Als we de monsters niet tegenhouden, is dat onze eigen verantwoordelijkheid. We moeten handelen, mensen mobiliseren. De monsters uit het verleden mogen niet herleven.
Tot zover Vargas Llosa.

donderdag 11 november 2010

Het begin

Wilders en "zijn" PVV vormen een serieuze bedreiging van de Nederlandse rechtstaat. Hij verklaart de "oorspronkelijke" Nederlandse beschaving superieur en definieert "de" islam als enorme bedreiging hiervan. Hij hamert voortdurend op "de toenemende onveiligheid" en vindt daarin de legitimatie voor "keihard ingrijpen". Hij wakkert haatgevoelens tegen "de" islam aan, maar ook tegen iedereen die zijn mening niet deelt ("linkse kerk", "oude politiek", "de elite", "de grachtengordel", "ze"). Hij bezigt bij voortduring ongenuanceerde taalgebruik, waarbij hij de confrontatie zoekt. Hij stelt zich, met een populistische opstelling, buiten "het systeem", zonder werkelijk inhoudelijk in debat te willen gaan.
Hiermee beoogt hij niet problemen werkelijk op te lossen (anders dan de "islamitische tsunami" te stoppen en "de onveiligheid" te verkleinen). Maar slechts zoveel mogelijk stemmen te trekken. Van "hen, die nooit gehoord worden."

Er zijn parallellen met het fascisme te trekken.
Hij creëert én mobiliseert onvrede.
Hij destabiliseert de samenleving.

Nu, eind 2010, is er nog gelegenheid dit duidelijk aan te tonen.
En op de gevaren ervan te wijzen.
In deze blog zal ik bij voortduring deze opvatting onderbouwen met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. In de hoop zoveel mogelijk mensen te bereiken en dit dreigende tij te keren.