maandag 5 september 2016

Alles voor Het VolkWaar komt toch die ziekelijke leugenachtigheid vandaan die Wilders zo kenmerkt? Eén voorbeeld. Tweet van 2 september 2016: NRC wil shariastrand.
Is dat zo, waar staat dat? NRC, 31 augustus, een ingezonden stuk van Robbert van Lanschot. Als het op verdraaien en liegen uitdraait is Wilders de kampioen. Een specialiteit van hem in dit vak is het niet-rectificeren van achteraf onjuist gebleken suggesties: een gewelddaad toeschrijven aan radicale islamisten.
De werkelijkheid als speelgoed.

Waar die leugenachtigheid vandaan komt?
Allereerst kent hij zijn voorbeelden goed, de Tea Party in de US heeft op dit vlak al grote hoogten bereikt, als specialisten in het feitenvrij opereren. Een mooi voorbeeld stond in NRC van 26 augustus 2016, in een artikel van de Amerikaanse schrijver Rutger Lemm. Hij beschrijft de bijeenkomst waarin Trump zijn nominatie tot presidentskandidaat aanvaardde. Ook Gingrich sprak daar. Newt Gingrich stelde: „Every American should be terrified.” Gingrich werd na afloop van Trumps speech door CNN geconfronteerd met feiten die het doembeeld tegenspreken. Statistieken waaruit blijkt dat in de VS het aantal geweldsmisdrijven al jaren afneemt, pareerde hij met een wonderlijk argument: „De gemiddelde Amerikaan denkt niet dat het geweld afneemt, en denkt niet dat ons land veiliger is.” Verslaggever: „Maar het is afgenomen.” Gingrich: ,,Nee, dat is jouw mening.” Verslaggever: „Nee, dat is een feit.” Gingrich: ,,Wat ik zeg is ook een feit.” Even later verduidelijkte hij: ,,Mensen voelen zich onveilig. Als politicus schaar ik me bij wat mensen voelen, en laat ik de theoretici graag aan jou over.” Oftewel: politici moeten gevoelens van het volk bevestigen en stimuleren, ook als ze weinig met de realiteit te maken hebben. Oftewel: aan politici de taak om gekte te creëren.   
Waarbij Trump zelf natuurlijk ook smult van De Leugen. “What’s goin’ on?”
Verder speelt ook de karakterstructuur van Wilders een rol. Hij accepteert geen tegenspraak, ongelijk, kritiek. Iedereen die hem tegenspreekt moet dood (vooral miezerige kleine mannetjes). Hij is meedogenloos als het gaat om zijn eigen belangen, speelt daarbij met mensen als pionnen. Zijn loyaliteit geldt tot het ogenblik dat je jezelf omdraait. Kijk naar de gang van zaken in de PVV-fractie, de inkijkjes die daarvan gegeven zijn zijn ontluisterend. Al eerder in deze blog is Wilders als psychopaat aangeduid, zijn leugenachtigheid past daar volledig bij.  
Een leugen is ook dat hij Nederland serieus neemt, met een verkiezingsprogramma van minder dan een A-4tje. Wat zullen Fritsma en Madlener (niet toevallig twee van de grootste kontkruipers in de PVV-fractie; voor nu dan; velen zijn hun binnen de fractie voorgegaan als Wilders’ lieveling van de dag) gelachen hebben bij het opschrijven van het tekstje. De belangrijkste financieringsbron van hun sinterklaaslijstje –met een hoog Tegenpartij gehalte, Iedereen Rijk!-, tien miljard maar liefst, wordt afgedaan met Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz. Geen enkele uitwerking, dat hebben Wij niet nodig, als Zij er maar last van hebben. Enz. Je kunt een volk niet meer minachten dan daar enz. te schrijven. Ze merken nog wel wat we met ze gaan doen. Jan Jaap de Ruiter zegt er in NRC van 3 september 2016 dit over:
Het populisme in Europa kent een sterk wij/zij-discours waarbij de Europeanen de goeden zijn en de migranten, moslims en vluchtelingen de slechten. Het past allemaal goed bij de opvattingen van de Franse filosoof Claude Lefort (1924-2010) die stelt dat „zich aan de basis van het totalitarisme de veronderstelling bevindt van dat Ene volk.” Lefort staat op het standpunt dat –Westerse – politiek wordt gekenmerkt door een van tijd tot tijd oplaaiende strijd tussen de democratie, waar een „puur menselijke samenleving” gedijt en waar „verschillende relatievormen en werkwijzen worden begrepen” en de dictatuur van het totalitarisme.
Lefort heeft het over de democratie als een samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit en veelvormigheid en waar een permanente woordenstrijd om de macht plaatsvindt. Hij stelt zelfs dat de plaats van de macht in de democratie „een lege plaats” is. Maar daar schuilt ook het gevaar van het totalitarisme. Als de democratie de veelkleurigheid namelijk niet meer aan kan, kruipt het spook van het totalitarisme uit haar boezem met haar ‘waanvoorstelling ’ van ‘dat Ene volk’, een concept dat aan kracht wint door „een grote – vijandige – Ander uit te drukken en uit te beelden”. Het totalitarisme wordt bij elkaar gehouden „door de haat voor de afwijkenden”. En zo ondergaat de democratie de omineuze verandering naar een dictatuur. Dan is het gedaan met de ‘puur menselijke samenleving’. Het A4’tje van Wilders is geen onschuldig schrijfseltje. Het past in een wereldwijde beweging die zich senang voelt in de democratie om, mochten de omstandigheden daartoe de gelegenheid geven, diezelfde democratie om zeep te helpen. In eerdere beschouwingen over de PVV werd de partij gekwalificeerd als (proto) fascistisch, en de PVV-leider en zijn aanhang schreeuwden moord en brand over deze kwalificaties. Maar dergelijke exercities zijn helemaal niet nodig om vast te stellen dat de PVV en haar programma, gezien in genoemd breder anti-democratisch verband, een nagel aan de doodskist van de democratie kan zijn, precies zoals Lefort dat onder woorden bracht: „Het totalitarisme komt op uit de democratie.”
Het geschater van Fritsma en Madlener kan binnen de veilige grenzen van de democratie; de democratie die zij vervolgens vakkundig uithollen, op weg naar de totalitaire staat, met de Sterke Leider Wilders.
Uit den treuren heeft Wilders ‘t over Sterke Leiders. Trump is zijn afgod, maar in Europa lopen ook de nodige kanjers rond (die natuurlijk meteen anti-Clinton zijn). Uit een retweet van Wilders van 5 september 2016:


Dát zijn de Sterke Leiders die weten wat ze met onze nepdemocratie aan moeten. Dat merken Ze nog wel. Wat zei hij ook weer? “Wen er maar aan. De waarheid ligt aan onze kant.”

En als er niet gebeurt wat Wij zeggen? Als Wij niet aan de macht komen? Simpel toch? Revolte. Zoals de neonazi’s van de NPD in Duitsland scanderen: Für Volk und Heimat. En Dion Graus hen keer op keer schaterend naroept: voor Volk en Vaderland.
Wat maakt het allemaal uit? ’t Is toch maar een spelletje, zo’n democratie? Alles voor Het Volk! Enz.
Achter ons masker van vilein pessimisme lachen we ons rot. Laat de theoretici maar aan hen over. Enz.