dinsdag 30 april 2013

Hunt them down, smoke them out
Wilders: " We zullen er na de verkiezingen alles aan doen om de illegalen op te sporen, op te pakken en uit te zetten. Ik zal niet zeggen: hunt them down, smoke them out." (in het AD van 27 april 2013). De bekende retorische truc: "Ik zal niet zeggen." Ik zal niet zeggen dat " de meerderheid van de moslims terroristen zijn" (sic, uit hetzelfde interview), ik zal niet zeggen dat Cohen een moslimvriend is, ik zal niet zeggen dat álle Marokkanen criminelen zijn, etc.. " Ik zal niet zeggen: hunt them down, smoke them out – maar we gaan er wel een speciale eenheid voor oprichten: de Cohenpolitie."
Wat blijft er nu hangen van deze frames? De lafheid om Cohen "te laten doen" waar de PVV zo vurig achterstaat? En dan bij een zielig crepeergeval zich achter de grote vijand te verschuilen, als de ultieme jij-bak? Heeft onze blonde Leider ooit niet gezegd dat "tegen die Cohen bijna alles geoorloofd is"?
Hij zegt het niet maar zegt het wel. Hannah Arendt had 't over : "Het kwaad is niet radicaal maar banaal, een optelsom van opgesplitste activiteiten".
"Dat zo'n gebrek aan werkelijkheidszin en zulke gedachteloosheid meer onheil kunnen aanrichten dan alle boze driften die, wellicht, de mens eigen zijn tezamen -- dat was de les die men in Jeruzalem kon leren." (Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, pag. 12.)
De politiek van de ogenschijnlijk kleine stapjes, het niet gezegd hebben, het zich verschuilen achter de rug van een tegenstander. Is een klein stapje de "verzetstour" die de PVV onlangs maakte? Langs de veilige PVV-havens Urk, Roermond en Almere? Waar men zich tien minuten buiten de bus waagde om "tussen het volk te staan"? De Europese tournee die onze Leider onlangs begonnen is? Uit dezelfde AD:
Onlangs sprak u met Marine le Pen, leider van het Front National.
,,In een restaurant in Parijs. Een lunch van twee uur. Ik vond het een indrukwekkende vrouw. Een zeer krachtige politica. Over Europa denken we voor negentig procent hetzelfde en misschien wel meer. Ook als het gaat om immigratie hebben we veel gemeenschappelijke punten."
 
Kwam het initiatief van u?
,,Ja, het is het eerste bezoek van vele die ik de komende maanden ga brengen aan politieke leiders in Europa. (..) Partijen die hechten aan het nationaal belang, aan de nationale identiteit."
 
Het Vlaams Belang?
,,Daar ga ik zeker langs, maar dat weten ze zelf nog niet."
 
Ze zei: 'Voor hem is de islam niet te verenigen met democratie, maar ik geloof dat de grote meerderheid van de moslims voor democratie is.'
,,Ik heb nooit gezegd dat de meerderheid van de moslims terroristen zijn. De PvdA moet zich goed realiseren wat wij willen met deze wet: illegalen met maximale inspanning opsporen, vastzetten en uitzetten."
Over "immigratie hebben we veel gemeenschappelijke standpunten". Is het weer zo'n klein stapje om de feiten te negeren? Wat zeggen de CPB-cijfers over de netto-migratie in Nederland in 2012? Marokko: -47. Turkije: -58. Antillen: -128. Suriname: -144.
Is het leggen van contact met Vlaams Blok (na een rechterlijke uitspraak november 2004 waarmee de partij openlijk verboden werd vanwege racisme Vlaams Belang geheten) ook zo'n gedachteloos stapje? Wat vindt Filip de Winter ervan? Maker van onder meer de meesterlijke tweet: "Zoek de vijf verschillen", onder een foto van een vrouw en een kind in boerka tussen vuilniszakken. 
Waarna volgde: De voorzitter van het Vlaams Belang, Gerolf Annemans, heeft intussen gereageerd op de tweet van Dewinter. Hij ziet als verschil dat 'een vuilniszak een nuttig voorwerp is' (de Standaard, 24 februari 2013).
Vlaams Blok dus.
Uit de NRC van 29 april: Hoe reageerde Wilders dan steeds op uw pogingen?
„Geert zat in een stand alone positie. Hij zei: ‘Eerst Nederland, dan Europa.’
Hij moest zijn partij nog uitbouwen. Ik heb er nooit een probleem mee gehad. De afspraak was: we laten elkaar met rust. Nu heeft de PVV wortel geschoten en is het tijd om over de grenzen heen te kijken.”
Maar al die jaren maakte hij u duidelijk: met Vlaams Belang wil ik niets te maken hebben? „Hij werd in Nederland al zo gediaboliseerd, hij kon in zijn rugzak niet ook meedragen dat hij omging met ons of het Front National. We hebben geduld gehad. Er kwam toenadering in het Europees Parlement en nu raakt alles in een stroomversnelling. Het stond in de sterren geschreven dat dat zou gebeuren.”

Front National, Vlaams Blok. Wie volgt? De FPÖ? De Britse BMP? De Franse Mouvement Identitaire ("oorlog aan de islamisering van de samenleving"), die inmiddels ook in Vlaanderen aanhang krijgt en in Nederland begint te ontspruiten? Allemaal kleine gedachteloze stapjes.

In NRC van 26 april 2013 wijst Nigel Copsey, hoogleraar aan de Teesside University in Groot-Brittannië en expert in fascisme, op de continuïteit ervan. Van het vroegere fascisme naar het huidige populistisch radicaal rechts. "De neofascisten hebben zich aangepast. (..) Ze hebben zich opengesteld voor nieuwe ideeën en ze hebben hun tactiek en debat veranderd. Ook willen ze zich nog altijd inzetten voor een post-liberale nieuwe orde. In die zin bezit een aantal neofascisten inderdaad een "open geest" ... dit zijn geen "gestoorde randfiguren"".

In zijn boek "Rondom Wilders" concludeert Koen Vossen uiteindelijk dat de PVV nationaal-populistisch is. Met als pijlers het islam-alarmisme, populisme, nationalisme en het law and order-denken. Waar Geert Mak Wilders beschouwt als een "handelaar in angst".
Waar komt toch die bruine stank vandaan als het gaat over de PVV, ook nu weer, nu de Leider Europa ingaat?

Europa? Het Europese Parlement? Is dat niet de plaats waar Madlener jarenlang heeft uitgeblonken in een absolute inertie? Behalve bij het tekenen van de aanwezigheidslijsten, waardoor hij zijn riante dagvergoeding nooit misliep? Om vervolgens een groot deel van de tijd door te brengen op de aangename terrassen rond de Grote Markt in Brussel? In het debat over de Staat van Europa op 7 maart 2013 was de PVV de enige partij, die geen vertegenwoordiger in het Europarlement verantwoording liet afleggen: geachte afgevaardigde Stassen had blijkbaar een terrasverplichting die prioriteit had. In dit debat bestond aardsluiaard Madlener het op te merken: "Nederland bezuinigt, Europa feest door."  Ach, het is maar een beetje "gebrek aan werkelijkheidszin en (..) gedachteloosheid". Je zou je om minder zorgen maken.