vrijdag 12 november 2010

Enkele vuiltjes en een Nobelprijswinnaar

Een kleinigheidje hou je natuurlijk altijd. En een jonge, snel groeiende partij met één lid heeft logische aanloopproblemen. Zou de aard daarvan iets zeggen over de ware aard van de partij? Waar ging het ook weer om? Eén keer mishandeling van een (zwangere) vriendin plus leugens over de c.v.. Dit Kamerlid mocht gewoon blijven, is zelfs opnieuw gekozen en heeft als orgelpunt gezorgd voor 500 diertjesagenten. Eén keer agressieve openbare dronkenschap, maar die was natuurlijk zat gevoerd door de linkse barman. Dit Kamerlid kon ook gewoon blijven en hoort tot de senior-leden van de fractie. Eén keer mishandeling, in een café. Daar heeft die ander om gevraagd, dat kan niet anders. 't Was er trouwens één van de linkse kerk, dat verzacht al veel. En één keer veroordeling wegens ontucht plus intimidatie en bedreiging van buurtgenoten. Mijn voorspelling, in de lijn van het voorgaande: geen probleem, mag blijven.
Powned merkte op dat de PVV-fractie wel een Big-Brother-huis lijkt.

Belangrijker is het bezoek dat Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa aan Nederland heeft gebracht. Voor de deelname aan het seminar van het Nexus-instituut. Wat zei hij in en na zijn lezing, genaamd "The Return of the Monsters"? Wilders is totaal op zichzelf gericht, en discrimineert. Hij hoort bij de Monsters. Het is monsterlijk oneerlijk om immigratie te beschouwen als grootste bedreiging voor de samenleving. Immigratie heeft de westerse wereld juist enorm geholpen.
Het aantal terreur-slachtoffers in de moslimlanden is vele malen hoger dan in de westerse landen. Je mag niet accepteren dat vanuit pragmatisme de totalitaire ideeën van Wilders worden gesteund. Steun zijn racisme nooit. Democratische instituties moeten hiertegen in opstand komen. Varga legt uit hoe een populist een fascist kan worden.
Als we de monsters niet tegenhouden, is dat onze eigen verantwoordelijkheid. We moeten handelen, mensen mobiliseren. De monsters uit het verleden mogen niet herleven.
Tot zover Vargas Llosa.

donderdag 11 november 2010

Het begin

Wilders en "zijn" PVV vormen een serieuze bedreiging van de Nederlandse rechtstaat. Hij verklaart de "oorspronkelijke" Nederlandse beschaving superieur en definieert "de" islam als enorme bedreiging hiervan. Hij hamert voortdurend op "de toenemende onveiligheid" en vindt daarin de legitimatie voor "keihard ingrijpen". Hij wakkert haatgevoelens tegen "de" islam aan, maar ook tegen iedereen die zijn mening niet deelt ("linkse kerk", "oude politiek", "de elite", "de grachtengordel", "ze"). Hij bezigt bij voortduring ongenuanceerde taalgebruik, waarbij hij de confrontatie zoekt. Hij stelt zich, met een populistische opstelling, buiten "het systeem", zonder werkelijk inhoudelijk in debat te willen gaan.
Hiermee beoogt hij niet problemen werkelijk op te lossen (anders dan de "islamitische tsunami" te stoppen en "de onveiligheid" te verkleinen). Maar slechts zoveel mogelijk stemmen te trekken. Van "hen, die nooit gehoord worden."

Er zijn parallellen met het fascisme te trekken.
Hij creëert én mobiliseert onvrede.
Hij destabiliseert de samenleving.

Nu, eind 2010, is er nog gelegenheid dit duidelijk aan te tonen.
En op de gevaren ervan te wijzen.
In deze blog zal ik bij voortduring deze opvatting onderbouwen met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. In de hoop zoveel mogelijk mensen te bereiken en dit dreigende tij te keren.