woensdag 16 oktober 2013

Akkoord
Even wat snippers uit de wondere wereld van de PVV.
Agema zegt in het debat over de Jeugdzorg van 15 oktober: "We hebben informatiedagen gehad met de leden." Pardon? Dan kan dan alleen Wilders en zijn lid zijn geweest, anders kun je nooit aan een meervoud komen.
In hetzelfde debat: "Er wordt hier gesproken over filosofen. Ik praat liever over sprookjes." Eerlijkheid kent geen tijd.
Dezelfde dag, bij de Regeling van de Werkzaamheden. Er wordt gevraagd om een debat over de A13. Daar is bij Rotterdam de maximumsnelheid verhoogd naar honderd km., en nu blijkt dat in de wijk Overschie de roetdeeltjes in de lucht enorm zijn toegenomen, meer dan verwacht. Alle partijen geven hun mening over dat verzoek, zoals gebruikelijk is in de Tweede Kamer. Behalve.... de PVV. Die verschuilt zich, als partij voor wie 130 nog veel te langzaam is. "140 moeten we hebben", en "we gaan het land lekker volsmeren met asfalt." Uitspraken uit de meest verantwoordelijke periode, als gedoogpartner.
Nog een snippertje? Het Enig Lid (HEL) tijdens de algemene beschouwingen 2013: "We moeten nieuwe verkiezingen. Dat biedt het land de mogelijkheid een echte leider te kiezen." Een Echte Leider, EEL.

Genoeg gesnipperd. In Israel overlijdt rabbijn Ovadia Yosef, door HEL zeer geacht. Uit NRC van acht oktober 2013: "Ovadia zelf was ook regelmatig onderwerp van controverse. De rabbijn was zowel qua uitspraken als uiterlijk een opmerkelijke mengeling van traditie en populisme. (..) Er zijn weinig groepen in Israël die niet door hem zijn beledigd: homo’s, vrouwen, Palestijnen, seculiere joden, overlevenden van de Holocaust. Premier Benjamin Netanyahu noemde hij een „blinde geit”, Palestijnen waren „slangen”, en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas moest „verdwijnen van onze wereld”." (pag. 14)
Ieder vogeltje zingt natuurlijk zijn eigen liedje, maar zou HEL niet even Ovadia in gedachten hebben gehad, bij de Algemene Beschouwingen van september 2013? Toen Pechtold een klein, misselijk, miezerig mannetje was. Tegen collega Slob, die vroeg om respect voor de Kamerleden: "U bent net zo miezerig". "Alle partijen hier zijn hypocriet".
Op 16 oktober, de eerste termijn, zijn eerste woorden: "Zijne IJdelheid de heer Pechtold. Iemand die de hele dag bezig is zichzelf te bewonderen in een spiegel. (..) Die elke dag een bad neemt in ezelinnenmelk".
Misschien moeten we HEL zijn kinderlijke venijn en wraakzucht niet teveel nageven. Als bekend is hij de sprekende pop van "partijideoloog" Bosma. De man die vindt dat hij een luizenbaantje heeft, als leverancier van de tweets aan W. en de oneliners in de "debatten" (een term die vreemd aandoet omdat de PVV niet debatteert. 't Is zwijgen of op de persoon spelen.). In het boek Rondom Wilders van Koen Vossen portretteert Vossen Bosma. "Bosma (viel) (..) toen al op door zijn wat aparte humor die doorgaans als ironie wordt omschreven. Naar het voorbeeld van aartsprovocateurs als (..)  Gerard Reve en (..) Theo van Gogh zette Bosma mensen graag op het verkeerde been door op plechtige toon en met archaïsch taalgebruik nogal tegendraadse opmerkingen te plaatsen". (pag. 50 / 51) Laten we het erop houden dat Bosma via Wilders de mensen in een deuk wil laten liggen.

De filosofe Hannah Ahrendt (geen sprookje Agema!) had een theorie over de wereld als "een tafel". Waar iedereen ideeën, problemen en kritiek op kan leggen. En gepraat wordt tot er een oplossing is. Het alternatief is volgens haar: geen overleg, geen discussie, één oplossing. Dat noemt zij totalitarisme. De PVV als totalitaire partij, met EEL. HEL.
Wilders onderhoudt nauwe banden met de Tea Party. Kopstukken als Sarah Palin en Michele Bachman bewondert hij ten zeerste. Op de foto met Michele beschouwt hij nog steeds als één van his finest moments. In de Groene van 10 oktober wijdt Mars van Grunsven een beschouwing aan deze beweging: "Rebels with a cause" (pag. 12 / 13). "Waar komt die (zelf)destructieve verbetenheid vandaan?" (..) "Commentatoren (..) hebben de Republikeinse kruistocht (..) onder meer omschreven als krankzinnig, arrogant, onoprecht, cynisch, onverantwoord en politiek suïcidaal". (..) Ook de conservatieve New York Times-columnist Ross Douthat zoekt een verklaring (..) in de neiging van conservatieven om in diepe frustratie naar de geschiedenis te kijken." Diepe frustratie. Wie herinnert zich niet de haat en het revanchisme van de PVV in de gedoogperiode? De rode neuzen die afgesneden moesten worden? De staatsomroep die moest creperen. Speeltjes van de elite die afgepakt moesten worden? Etc. etc.. Wilders en Bosma als de Nederlandse Tea Party. De Thee Partij, met dank aan één van hun meest gezworen vijanden, Job Cohen.
In de Tweede Kamervergadering van 16 oktober deed Wilders verwoede pogingen het vijf partijenakkoord te munten als het crematoriumakkoord. (Vier keer mondeling, één keer per tweet). Lachen Bosma, da's pas humor.
We gaan iets afspreken Wilders. Ooit, in een crematorium. Akkoord?