maandag 26 december 2016

De goden van WildersHet was geen positief verhaal dat Thomas Hammarberg, oud-mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, onlangs tijdens de Sackler-lezing in Leiden hield. Folkert Jensma doet er verslag van (NRC 26 12 2016). “Uit onderzoek van Freedom House blijkt dat er al tien jaar lang meer landen zijn waar burgerrechten afnemen dan waar het beter gaat. (..) Hongarije is het meest sprekende voorbeeld, met Polen als runner-up. Vorige maand publiceerde het Nederlands Juristenblad een verslag van een bezoek aan het Poolse constitutionele hof, waarvan de leden openlijk worden bedreigd, gemanipuleerd, en tegengewerkt. „De snelheid waarmee de Poolse grondwet wordt ontmanteld konden wij nauwelijks bevatten”, zo schreven de auteurs, twee topjuristen, in een hartenkreet voor de ‘Nederlandse juristengemeenschap’. In Hongarije is het Constitutionele Hof al buiten spel gezet. Sleutelposten worden er bezet door ‘loyalisten’ aan de regering, media zijn onder centraal gezag gebracht, non-gouvernementele organisaties worden tegenwerkt of gedwongen te sluiten . (..)  Hammarberg vatte samen waar je zinkende rechtstaten aan herkent. Populisten die angst aanjagen, zondebokken aanwijzen, mensenrechten als ‘politiek correct’ ridiculiseren en een monopolie op de ‘wil van het volk’ en dus op de natie als geheel claimen. Dergelijke leiders hebben vaak een obsessie met de geschiedenis en tonen zich lichtgeraakt jegens critici en media. Op het oog zien ze er normaal (well - adjusted ) uit, maar hun oplossingen zijn oppervlakkig en soms zelfs nep. Eenmaal in het zadel centraliseren ze de macht en leggen instituten als rechtspraak, OM, media, ombudsman, ngo’s en parlementaire oppositie aan banden. Alles wat ‘de wil van het volk’ in de weg staat, wordt zoveel mogelijk opgeruimd.”
Polen, Hongarije, beide landen met een regering die Wilders bij hoog en laag steunt. Orban lijkt een god voor hem. Andere goden? Marine Le Pen. De vrouw die zich openlijk laat betalen door Poetin om van binnenuit Frankrijk en Europa aan te tasten. Trump, die met aperte steun vanuit Moskou via illegale lekken de verkiezingen “wint”. De FPÖ, die in Moskou zelfs zijn orders gaat halen: een zware delegatie sluit in Moskou een “akkoord” met Poetin partij Verenigd Rusland. “Het akkoord rept van economische, handels- en academische samenwerking van vijf jaar, en uitwisselingen tussen „onder meer jeugd-, vrouwen-, onderwijs-, hulp- en andere maatschappelijke organisaties”. Een akkoord “over onder andere de „opvoeding van de nieuwe generatie in patriottisme en arbeidsvreugde””. (NRC 20 12 2016)
Moet de soep nóg zouter? Moet er nóg meer bloed aan de handen? Wie gingen met de meest vriendschappelijke gevoelens handen schudden met de vrienden van de Gouden Dageraad? Waren dat niet Wilders oude vrienden van Vlaams Blok?

Foto van Knack, 18 11 2016

Mooie foto hè, met de runevlag in het midden? Foto van Clint.be

U ziet het, Wilders is niet zuinig met complimenten, als het om collega-populisten gaat. Kijkt niet op een runevlag, Poetin’s geld of een litertje bloed minder.
Terug naar het verhaal van Hammarberg: “Eenmaal in het zadel centraliseren ze de macht en leggen instituten als rechtspraak, OM, media, ombudsman, ngo’s en parlementaire oppositie aan banden. Alles wat ‘de wil van het volk’ in de weg staat, wordt zoveel mogelijk opgeruimd.” Theorie? Zijn de lessen die te trekken zijn uit Wilders’ buitenlandse vrienden niet duidelijk genoeg?
Rechtspraak? Wat zei hij recentelijk ook weer over “zijn” rechters? “Onbetrouwbaar, onprofessioneel, politiek gedreven. Zij staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Alledrie.” (tweet Wilders 9 12 2016)  Wat gebeurde er meteen na het aantreden van het gedoogkabinet Rutte, op aandringen van Wilders? Kritiek op rechters, als ze niet zwaar genoeg straften moesten ze vervangen worden.
O.M.? “Dat het Openbaar Ministerie (OM) geen vrijspraak van PVV-leider Geert Wilders heeft geëist, is belachelijk en voor iedereen onbegrijpelijk, aldus de politicus zelf. Volgens hem heeft het OM zich bij de terroristen geschaard.”
Media? “Never trust the press”, aldus Wilders in een tweet. Zijn haat voor de pers is legendarisch. Kan geen enkele analyse, laat staan kritiek in de pers verdragen. Vrijheid van meningsuiting? Alleen voor zijn eigen mening.
Ombudsman? De gang van zaken rond de recente benoeming van een nieuwe ombudsman sprak boekdelen: de vertrekkende was “ultra-links” (Bosma in Kamerdebat), de nieuwe mocht dat per se niet zijn.
NGO’s en parlementaire oppositie? Nep, allemaal vijanden. In de Groene Amsterdammer van 15 12 2016 wordt, in een artikel over Wiegel, de politicologe Chantal Mouffe aangehaald. Volgens haar (..) “is het kenmerk van een goed functionerende democratie dat ze van vijanden tegenstanders maakt. (..) Waakzaamheid is geboden als politici het platform van de democratie juist gebruiken om conflicten op te poken en vijandbeelden te creëren, bijvoorbeeld door die gemeenschappelijke democratische ruimte af te doen als een “nepparlement””.  
Wilders als de enige echte democraat, de enige “man van het volk”? Wie anders dan hijzelf kan dat met droge ogen beweren? Wie anders dan de man die alleen bebloede handen schudt? Wie anders dan de man die alleen vijanden ziet?


PS Begin januari komt de PVV, lees Wilders, met zijn kandidatenlijst. Spannend moment. Waar zou Farken Fritsma terechtkomen, na vele jaren trouwe kontlikkerij? Zou Fleur Agema afgedankt worden? Welke nieuwelingen zijn bereid hun identiteit in te leveren voor een absoluut lijfeigenschap? (Wiki: “de situatie dat iemands lichaam wordt beschouwd als het eigendom van de heer (landsheer, heerser) van een bepaald gebied. Het is een vorm van horigheid die de slavernij dicht benadert. Het kwam in de Europese middeleeuwen veel voor.”)

maandag 5 september 2016

Alles voor Het VolkWaar komt toch die ziekelijke leugenachtigheid vandaan die Wilders zo kenmerkt? Eén voorbeeld. Tweet van 2 september 2016: NRC wil shariastrand.
Is dat zo, waar staat dat? NRC, 31 augustus, een ingezonden stuk van Robbert van Lanschot. Als het op verdraaien en liegen uitdraait is Wilders de kampioen. Een specialiteit van hem in dit vak is het niet-rectificeren van achteraf onjuist gebleken suggesties: een gewelddaad toeschrijven aan radicale islamisten.
De werkelijkheid als speelgoed.

Waar die leugenachtigheid vandaan komt?
Allereerst kent hij zijn voorbeelden goed, de Tea Party in de US heeft op dit vlak al grote hoogten bereikt, als specialisten in het feitenvrij opereren. Een mooi voorbeeld stond in NRC van 26 augustus 2016, in een artikel van de Amerikaanse schrijver Rutger Lemm. Hij beschrijft de bijeenkomst waarin Trump zijn nominatie tot presidentskandidaat aanvaardde. Ook Gingrich sprak daar. Newt Gingrich stelde: „Every American should be terrified.” Gingrich werd na afloop van Trumps speech door CNN geconfronteerd met feiten die het doembeeld tegenspreken. Statistieken waaruit blijkt dat in de VS het aantal geweldsmisdrijven al jaren afneemt, pareerde hij met een wonderlijk argument: „De gemiddelde Amerikaan denkt niet dat het geweld afneemt, en denkt niet dat ons land veiliger is.” Verslaggever: „Maar het is afgenomen.” Gingrich: ,,Nee, dat is jouw mening.” Verslaggever: „Nee, dat is een feit.” Gingrich: ,,Wat ik zeg is ook een feit.” Even later verduidelijkte hij: ,,Mensen voelen zich onveilig. Als politicus schaar ik me bij wat mensen voelen, en laat ik de theoretici graag aan jou over.” Oftewel: politici moeten gevoelens van het volk bevestigen en stimuleren, ook als ze weinig met de realiteit te maken hebben. Oftewel: aan politici de taak om gekte te creëren.   
Waarbij Trump zelf natuurlijk ook smult van De Leugen. “What’s goin’ on?”
Verder speelt ook de karakterstructuur van Wilders een rol. Hij accepteert geen tegenspraak, ongelijk, kritiek. Iedereen die hem tegenspreekt moet dood (vooral miezerige kleine mannetjes). Hij is meedogenloos als het gaat om zijn eigen belangen, speelt daarbij met mensen als pionnen. Zijn loyaliteit geldt tot het ogenblik dat je jezelf omdraait. Kijk naar de gang van zaken in de PVV-fractie, de inkijkjes die daarvan gegeven zijn zijn ontluisterend. Al eerder in deze blog is Wilders als psychopaat aangeduid, zijn leugenachtigheid past daar volledig bij.  
Een leugen is ook dat hij Nederland serieus neemt, met een verkiezingsprogramma van minder dan een A-4tje. Wat zullen Fritsma en Madlener (niet toevallig twee van de grootste kontkruipers in de PVV-fractie; voor nu dan; velen zijn hun binnen de fractie voorgegaan als Wilders’ lieveling van de dag) gelachen hebben bij het opschrijven van het tekstje. De belangrijkste financieringsbron van hun sinterklaaslijstje –met een hoog Tegenpartij gehalte, Iedereen Rijk!-, tien miljard maar liefst, wordt afgedaan met Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz. Geen enkele uitwerking, dat hebben Wij niet nodig, als Zij er maar last van hebben. Enz. Je kunt een volk niet meer minachten dan daar enz. te schrijven. Ze merken nog wel wat we met ze gaan doen. Jan Jaap de Ruiter zegt er in NRC van 3 september 2016 dit over:
Het populisme in Europa kent een sterk wij/zij-discours waarbij de Europeanen de goeden zijn en de migranten, moslims en vluchtelingen de slechten. Het past allemaal goed bij de opvattingen van de Franse filosoof Claude Lefort (1924-2010) die stelt dat „zich aan de basis van het totalitarisme de veronderstelling bevindt van dat Ene volk.” Lefort staat op het standpunt dat –Westerse – politiek wordt gekenmerkt door een van tijd tot tijd oplaaiende strijd tussen de democratie, waar een „puur menselijke samenleving” gedijt en waar „verschillende relatievormen en werkwijzen worden begrepen” en de dictatuur van het totalitarisme.
Lefort heeft het over de democratie als een samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit en veelvormigheid en waar een permanente woordenstrijd om de macht plaatsvindt. Hij stelt zelfs dat de plaats van de macht in de democratie „een lege plaats” is. Maar daar schuilt ook het gevaar van het totalitarisme. Als de democratie de veelkleurigheid namelijk niet meer aan kan, kruipt het spook van het totalitarisme uit haar boezem met haar ‘waanvoorstelling ’ van ‘dat Ene volk’, een concept dat aan kracht wint door „een grote – vijandige – Ander uit te drukken en uit te beelden”. Het totalitarisme wordt bij elkaar gehouden „door de haat voor de afwijkenden”. En zo ondergaat de democratie de omineuze verandering naar een dictatuur. Dan is het gedaan met de ‘puur menselijke samenleving’. Het A4’tje van Wilders is geen onschuldig schrijfseltje. Het past in een wereldwijde beweging die zich senang voelt in de democratie om, mochten de omstandigheden daartoe de gelegenheid geven, diezelfde democratie om zeep te helpen. In eerdere beschouwingen over de PVV werd de partij gekwalificeerd als (proto) fascistisch, en de PVV-leider en zijn aanhang schreeuwden moord en brand over deze kwalificaties. Maar dergelijke exercities zijn helemaal niet nodig om vast te stellen dat de PVV en haar programma, gezien in genoemd breder anti-democratisch verband, een nagel aan de doodskist van de democratie kan zijn, precies zoals Lefort dat onder woorden bracht: „Het totalitarisme komt op uit de democratie.”
Het geschater van Fritsma en Madlener kan binnen de veilige grenzen van de democratie; de democratie die zij vervolgens vakkundig uithollen, op weg naar de totalitaire staat, met de Sterke Leider Wilders.
Uit den treuren heeft Wilders ‘t over Sterke Leiders. Trump is zijn afgod, maar in Europa lopen ook de nodige kanjers rond (die natuurlijk meteen anti-Clinton zijn). Uit een retweet van Wilders van 5 september 2016:


Dát zijn de Sterke Leiders die weten wat ze met onze nepdemocratie aan moeten. Dat merken Ze nog wel. Wat zei hij ook weer? “Wen er maar aan. De waarheid ligt aan onze kant.”

En als er niet gebeurt wat Wij zeggen? Als Wij niet aan de macht komen? Simpel toch? Revolte. Zoals de neonazi’s van de NPD in Duitsland scanderen: Für Volk und Heimat. En Dion Graus hen keer op keer schaterend naroept: voor Volk en Vaderland.
Wat maakt het allemaal uit? ’t Is toch maar een spelletje, zo’n democratie? Alles voor Het Volk! Enz.
Achter ons masker van vilein pessimisme lachen we ons rot. Laat de theoretici maar aan hen over. Enz.

dinsdag 3 mei 2016

Friends .......Zeg me wie uw vrienden zijn .......... (En de vrienden van je vrienden.)
Dit Oudhollands spreekwoord (Oudhollands Geert, net als natie en patriot!!) krijgt in het geval van Wilders een bijzonder actuele rol.

Orbán / Hongarije.
Uit NRC van 29 april 2016
Door haar excentrieke koopzucht valt ze al langer uit de toon. Sinds 2014 verzamelde de Hongaarse Nationale Bank (MNB) een aanzienlijke kunstcollectie, met als pièce de résistance een werk van Titiaan met een waarde van 4,5 miljard forint (14,5 miljoen euro). Ook financierde de bank de peperdure ontwikkeling van een futuristisch pianomodel. En ze bouwde een riant vastgoedportfolio op, inclusief een 18e-eeuws paleis met zwembad en tennisbanen waar werknemers van de bank kunnen verpozen.
Maar geheime financiering van een van de invloedrijkste nieuwsmedia in het land, is van een andere orde. Een tiental redacteuren van
VS.hu nam deze week ontslag, nadat bleek dat hun website de afgelopen achttien maanden meer dan een half miljard forint (1,6 miljoen euro) ontving van een door de MNB opgerichte stichting. Beschuldigingen van verkapte staatssteun aan media die bij de regering in de gunst zijn, zijn legio in Hongarije – dat een beroerde reputatie inzake persvrijheid heeft. Betrokkenheid van de centrale bank is echter een nieuw aspect.
En er is meer. Media doorzoeken de lange lijst met andere begunstigden van zes stichtingen waarin de bank 265 miljard forint (853 miljoen euro) pompte. Daaronder is een christelijk-fundamentalistische non-gouvernementele organisatie die zich verzet tegen homoseksualiteit en ‘genderideologie’.
Breideling van de persvrijheid, beknotting van de zelfstandigheid van de Centrale Bank, beperking van de vrijheid van meningsuiting, discriminatie van homo’s en Roma, hekken om het land.
Kortom, de ideale vriend van Wilders. In een tweet van hem noemde hij de Hongaar een held, omdat hij de moed had de grenzen te sluiten voor vluchtelingen.


Vlaams Blok / Filip Dewinter.
Dat VB nu is omgekat tot Vlaamse Belang (VB) is schijn. Het is nog steeds de partij die veroordeeld is door de rechter: "Het Vlaams Blok is een partij die kennelijk en systematisch aanzet tot discriminatie. [...] U behandelt vreemdelingen als criminelen, boosdoeners, profiteurs, onintegreerbare fanatiekelingen en een bedreiging van het eigen volk." (Gent, 21 april 2004). Racisten en xenofoben. Antisemieten. Vrienden van Poetin en Assad.
De Morgen, 24 april 2016: Filip Dewinter, Jan Penris en Anke Van Dermeersch van Vlaams Belang zijn op bezoek in Damascus om hun steun te betuigen aan het Assad-regime.
“De Vlaams Belangers, die er op uitnodiging zijn van het Assad-regime, steunen de Syrische regering in de strijd tegen Islamitische Staat en willen de economische sancties tegen Syrië opheffen. Ze hadden een onderhoud met de voorzitter van het Syrisch parlement. Daarna sprak Dewinter de talrijk aanwezige plaatselijke journalisten toe. Hij riep op de diplomatieke relaties met het regime te herstellen en om de Syrische president Bashar al-Assad als bondgenoot in plaats van vijand te beschouwen.

Even ertussendoor Filip: Assad is toch de man met de 200.000 doden op zijn geweten?
(...) Dewinter liet zich ook vroeger al geregeld lovend uit over Assad. In 2013 reisde hij naar Syrië om 'objectieve informatie' over de situatie ter plaatse in te winnen, maar eind vorig jaar was het duidelijk dat het toenmalige Vlaams Belang-kopstuk partij koos voor het Assad-regime. "Drie Belgische jihadisten in Syrische cel", klonk het toen op Twitter, vergezeld van een foto van Dewinter bij een Syrische vlag. "Assad is niet langer de vijand maar bondgenoot in de strijd tegen IS."
De VB-ers vallen ook voor Trump (net als Wilders). En hebben er als pure eurosceptici geen enkele moeite mee om Trump te gaan bezoeken, jawel, op kosten van de belastingbetaler.
NRC, 4 maart 2016: “Het is in de Verenigde Staten de conservatieve lobbyhoogmis bij uitstek. En vanzelfsprekend is Trump, sinds zijn spectaculaire opmars in de race naar de presidentsverkiezingen, de topattractie. Daar móet je bij zijn, vindt Annemans, tevens penningmeester van de Fractie Europa van Naties en Vrijheid, de samenwerking van onder andere PVV, Front National (FN), Lega Nord en Vlaams Belang in het Europees parlement.
Als lid van een vierkoppige fractiedelegatie reisde hij begin deze week al naar Washington om er tijdens de CPAC-vierdaagse ,,te netwerken met gelijkgestemden.” Hotel en reis worden betaald uit de kas van zijn eurofractie, zegt Annemans. In die delegatie zit geen PVV-er, maar de partij steunt de afvaardiging.”
Trump
Wilders is wild van deze man.
NRC, 4 maart 2016.
,,Beetje overbodig om te vragen waarom wij met Trump symphatiseren,” zegt PVV-europarlementariër Marcel de Graaff.”
,,Trump wil een muur bouwen rond migranten! Hij durft te zeggen wat door de politieke elite wordt verzwegen.”

FPÖ, opgericht door neonazi en antisemiet Jörg Haider
Wilders tweet 24 april Geweldig! FPÖ-kandidaat Norbert Höfer veruit de sterkste bij de eerste ronde Presidentsverkiezingen in Oostenrijk!


AfD / Marcus Pretzel
Willkommen @MarcusPretzell AfD-EUabgeordneter in ENF-Fraktion mit Front National, Lega Nord, FPÖ, PVV, VlBelang! Tweet Wilders 30 april 2016. Pretzel Pretzel, waar kennen we die ook weer van? Juist ja! De man van AfD die vindt dat je vluchtelingen aan de grens mag neerschieten.

FN / Jean Marie Le Pen
De antisemiet Le Pen is, na diverse veroordelingen, onder andere voor Holocaust-ontkenning, na tientallen jaren uit de partij gezet. Door zijn dochter.

Lega Norte / Umberto Rossi
Uit Wikipedia.
De partij ging zich ook afzetten tegen de EU die aangeduid werd als een bureaucratisch instituut dat door de belangen van lobbies, het kapitalisme en linkse partijen beheerst werd.[21] De partij verkondigde meer typisch rechtsextremistische thema's zoals antiamerikanisme, ze waren tegen globalisering en er werd steeds heftiger tegen immigranten geprotesteerd.[21] In een pamflet uit 1998 stelde de partij bijvoorbeeld een vijfpuntenplan op waarin zij o.a. ervoor pleitten dat buitenlanders geen stemrecht mogen krijgen en multiculturalisme niet op scholen onderwezen mag worden.
Rusland / Poetin
Poetin kan steevast rekenen op grote bewondering van de bovengenoemde politici / partijen. Die kunnen daarom rekenen op miljoenensteun uit Moskou. Front National heeft dat geld handig weten weg te sluizen via de Panamaroute. Je moet toch wat, als je onafhankelijk en nationalistisch wilt heten?

Zeg me wie uw vrienden zijn: Trump, Orbán, Dewinter, Poetin, Assad, Le Pen, Haider, Pretzel, de lijst is bijna eindeloos.
En ik zeg je wie je bent Wilders.............Een tweet van Wilders tot slot.

Gianluca Buonanno MEP Lega Nord - ENF - died in a car accident. My deepest condolences with this terrible loss.
Ach ach, wat een leed. Meeus in de NRC maakt een interessante kanttekening (07 06 2016):
Het kon dat de PVV-leider was vergeten dat deze Buonanno het voorbeeld van Poetin volgde en twee jaar terug homo’s verbood in het openbaar te zoenen. Ook was het hem mogelijk ontgaan dat Buonanno zich fel keerde tegen anti-Russische sancties na de invasie van de Krim. Maar je moest onder een steen hebben gelegen om te missen hoe Buonanno zich vorig najaar tegen het vluchtelingenbeleid van Merkel keerde. Hij verscheen, aldus een AP-bericht van 27 oktober 2015, met Hitler-snorretje in het Europarlement en bracht er de Hitlergroet. Van het Europarlement kreeg hij 3.000 euro boete en tien dagen schorsing nadat hij op een T-shirt Hitler met Merkel combineerde.
Need to say more about friends?