maandag 1 juli 2013

Wilders' ware gezicht
In zijn boek Rondom Wilders analyseert Koen Vossen de vier pijlers van de PVV-ideologie: islam-alarmisme, populisme, law-and-order-denken en nationalisme. Vossen ziet als gemeenschappelijke elementen bij partijen als de PVV en LPF "dat (..) deze partijen zich in naam van de nationale eenheid verzetten tegen immigratie en supranationale samenwerking, terwijl zij bovendien de sterke kloof tussen het moreel superieure volk en een verdorven elite willen overbruggen" ( pag. 103 - 104). Hij haalt onder meer Cas Mudde aan, die "autoritarianisme" hieraan toevoegt, "het geloof in een strikt geordende maatschappij, waarbij ondermijning van het gezag streng gestraft wordt". Hoe treffend deze typering van Mudde is moge bijvoorbeeld blijken uit het PVV-standpunt over de publieke omroep. Die moet een staatsomroep worden. De PVV is mordicus tegen leden-omroepen, die andere dan de staatsgeluiden kunnen verwoorden. De voorkeur voor "tuigdorpen" voor asocialen en het willen staken van alle subsidies voor andersdenkende organisaties.
Mudde somt een aantal andere Europese partijen op die ook tot de PVV-familie gerekend zouden kunnen worden. Zijn artikel Populist Radical-Right Parties in Europe dateert uit 2007, het is interessant na te gaan in hoeverre zijn opsomming een voorspellend karakter heeft gehad. Zijn opsomming:
. het Franse Front National
. de Schweizerische Volkspartei (SVP)
. de Oostenrijkse FPÖ
. de Deense Volkspartij
. het Vlaams Blok en de
. Lega Nord uit Italië.
Deze lijst kan uitgebreid worden met de English Defense League. Filip de Winter van het Vlaams Blok heeft recent een "studiereis" gemaakt naar Syrië, in het gezelschap van mensen van de EDL. En de UK Indepedence Party, die Wilders onlangs enthousiast feliciteerde met zijn resultaten bij de laatste verkiezingen in Engeland.
De werkelijkheid anno 2013? Wilders heeft meerdere malen zijn bewondering voor het Deense model en de rol daarin voor de Deense Volkspartij uitgesproken. En de laatste maanden benadert hij andere nationalistische partijen actief. Met name het Vlaams Blok (de naam Vlaams Belang is het gevolg van een rechterlijke uitspraak (!), het programma is identiek aan dat van Vlaams Blok) en het Front National. Met die sympathiebetuigingen bekent hij nadrukkelijk (internationaal) kleur. Hoewel zijn argument voor de toenadering is dat deze partijen ook anti-Europa zijn, lijkt er meer achter te zitten. Hij zoekt internationale verbreding van zijn PVV-beweging.
Dan wordt het interessant te bekijken waar deze zusterpartijen voor stáán, behalve dat ze anti-Europa zijn.

Het Front National is ooit opgericht door Jean-Marie Le Pen. Deze gaf de partij een sterk antisemitisch karakter, waarbij hij er niet voor schuwde zijn nazisympathieën te uiten. Jean-Marie rekende Sadam Hoessein tot zijn vrienden. Zijn dochter Marine, die nu de partij aanvoert, zegt weinig te maken te willen hebben met die standpunten van haar vader, die ze nog wel "zeer respecteert".  

De EDL profileert zich als militant anti-islam, maar ook als "not rascist, not violent, no longer silent". Waarbij opvalt dat de symbolen van de nationale partij en die van de lokale afdelingen een sterke runen-symboliek ademen. En dat de manifestaties en acties vaak uitmonden in gewelddadigheden, steevast veroorzaakt door "linkse tegendemonstranten en antifascisten". 


Het Vlaams Blok van de Winter heeft ook een bijzonder verleden. Bas Paternotte schreef er bijvoorbeeld het volgende over (23 juni 2013).
Eind vorig jaar speelde holocaust-technisch de kwestie rondom de Vlaams Belanger Sam Freson die op Twitter stelde dat de Shoah niet meer is geweest dan een ‘holohoax’. Drie jaar terug werd oud-VB-senator Roeland Raes veroordeeld door het Brusselse Hof vanwege Holocaustontkenning. Hij had twijfels geuit bij de echtheid van het dagboek van Anne Frank en de omvang en systematiek van de Holocaust. (..)
Wat ons brengt op de man bij wie Geert Wilders afgelopen week een kopje thee heeft gedronken. Op maandag 7 november 1988 werd een jonge Filip Dewinter geïnterviewd door het toenmalige AVRO-actualiteitenprogramma Televizier. Hij was in het Belgische Lommel om de daar begraven Duitse soldaten en Oostfront-strijders te herdenken. Tientallen gesneuvelde Vlaamse SS’ers om precies te zijn. Dewinter zei dat iedereen het recht heeft zijn doden te herdenken. Aan zijn zijde stond die dag VB’er Gerolf Annemans.
En Geert Wilders stond (..)  breed lachend tussen deze twee SS-herdenkers in. (Fantastische ontmoeting gehad met Filip Dewinter en Gerolf Annemans van VB. Kijk uit naar intensievere samenwerking! Wilders in een tweet op 21 juni 2013)

Filip de Winter wist ook te vertellen dat de enige remedie tegen AIDS puur heteroseksuele relaties is, zijn felle weerzin tegen homo's daarmee verwoordend. Zoals hij in het Vlaams Parlement ook uitriep dat islamofobie een plicht is.

Een nieuwe nationale bondgenoot is inmiddels komen opdagen: het Identitair Verzet, dat heel dapper de haat die de PVV heeft geuit over de Ibn Ghaldoun-school heeft gepraktiseerd door deze met kettingen af te sluiten. En op 29 juni het standbeeld van Mandela heeft gebruikt om bij te protesteren tegen diens "politieke correctheid". Waarmee ze braaf het standpunt van PVV-er Bosma over Zuid-Afrika, en de genocide die daar gepleegd wordt tegen de blanken, in actie omzetten. Hoelang zal het nog wachten zijn tot de PVV (in een tweet van Wilders?) uitspreekt dat het weliswaar niet eens is met de methodes die het IV gebruikt, maar wel met zijn ideeën. Ook hier is weer opvallend welke associaties het logo van het IV oproept.
Is dan de fixatie van PVV-ideoloog Bosma op het oranje-blanje-bleu van de Geuzenvlag een grap, een pose of werkelijk heel serieus te nemen? (Een wellicht betekenisvol detail: deze vlag is alleen te krijgen via het Nederlandse Stormfront, de stootroepen van ultrarechts.) In het licht van de beschreven internationale bondgenoten van de PVV is het wellicht verstandig dat de PVV het "onschuldige Nederlandse Meeuwtje" vervangt door een banier, dat werkelijk recht doet aan de ware intenties: 


  
Of is dit zijn ware gezicht? Als hippie?