zaterdag 18 december 2010

We zijn weer thuis

Uit de luwte, weer vol in de wind. De PVV is terug in het nieuws. En dat is essentieel voor deze media-partij. Voortdurend in het nieuws komen, met soundbites. Met nu zelfs internationale aandacht.

Kortenhoeven vond dat Iran aangevallen moet worden omdat daar de dreiging door de islam voor het Westen het grootst is. Islam is Iran, een subtiele redenering. Iran reageerde fel: "Oorloghitsend, weerzinwekkend, racistisch, deze uitspraken kunnen de geloofwaardigheid van Nederland ondermijnen." Een dag later trok Kortenhoeven zijn uitspraken weer in, hij was "verkeerd begrepen." Hij wil alleen een eventuele aanval op Iran ondersteunen. Maar de toon was gezet.

Ook blijkt het Front National van le Pen de PVV een warm hart toe te dragen. Een groter compliment kun je als partij niet krijgen.

In het Kamerdebat over kunst en cultuur stelde Bosma dat de PVV nooit tegen kunst is geweest, maar alleen tegen kunstsubsidies als linkse hobby. Een nuancering die in de Kamer veel vrolijkheid bij zijn collega's opleverde. Zoals dat ook het geval was toen bij een hoofdelijke stemming over een PvdD-motie tegen de bio-industrie dierenpaus Graus tegen stemde.

Bosma vertelde ook wat het PVV-standpunt inzake de positie van de publieke omroep is: die moet aanvullend zijn op de commerciële omroep. De commercie als norm, een interessant wereldbeeld.

Bosma, die van de NRC een driewekelijks platform heeft aangeboden gekregen om zijn standpunten te ventileren, beweert dat links vergeefs hunkert naar vroeger. Links is een anachronisme geworden. Rechts begrijpt de tijdgeest wel.

Übermensch W. zelf heeft tijd kunnen vinden om wat over zijn aartsvijand Cohen te twitteren. Die had een parallel getrokken tussen de positie van de joden in de jaren 30 en die van de moslims anno nu.

"Cohen, hmm is dat niet die nr. 12 van de politicus van het jaar? Zijn vergelijkingen van moslims nu met de joden in de 2e wereldoorlog is te walgelijk en abject voor woorden. Het tegengaan van de islamisering en stevig aanpakken van bijv. criminele marokkanen is het puinruimen van de puinhoop die juist de PvdA van Cohen van pappen en nathouden, theedrinken en de boel bij elkaar houden heeft veroorzaakt. Cohen is nu echt volledig de weg kwijt, slaat in paniek als een wilde om zich heen. Hij is echt over zijn houdbaarheidsdatum als PvdA-leider heen. Groet, Geert.”

Weer een kleine verdraaiing van de woorden van een ander. Cohen had namelijk letterlijk aangegeven dat hij het niet over de jaren 40 had. Oei, weer verkeerd begrepen. Misschien is W. een beetje geïrriteerd omdat uitgelekt is dat het "keiharde immigratiebeleid" van zijn gedoogkabinet nooit een vermindering van 50% immigranten op zal leveren. Maar maximaal 10 tot 15%. Hoe praat je je daar nu uit? Simpel, door te zeggen dat de cijfers niet zo belangrijk zijn (Bosma in de Tweede Kamer). Inderdaad, daarom maakt W. bij de presentatie van het regeerakkoord er ook zo'n nummer van dat hij heel ongelukkig zou worden als zijn 50% niet gehaald zou worden. Liegen is een vak.

Even naar een andere provincie. Dit gaat over politie IJsselland.

De Leden Brinkman en Wilders (beide PVV) stelden de minister een aantal vragen.

1.)Is de minister bekend met het artikel * ‘’Uitsluitend halal-lunch bij politie ’’.

2.)Is de minister met de PVV van mening dat dit een voorbeeld is van onacceptabele islamisering van Nederland en dat wij dit in Nederland niet moeten willen? Zo nee, waarom niet?

3.)Is de minister bereidt om hier direct een einde aan te maken? Zo nee, waarom niet?

Citaat van de site van de PVV. Zijn schrijffouten een verplichte stijlfiguur?

In één week trekt W. enkele Kamerleden terug uit gemeenteraden (vragen hierover zijn naar zijn zeggen "Haags geneuzel"), en parachuteert Brinkman als lijsttrekker in Noord Holland. (Met als één van de programmapunten het afschaffen van integratie-subsidies.) Hoe haal je een maximaal rendement uit zo weinig mogelijk schaakstukken? Een boeiend gezicht.

zondag 12 december 2010

In de luwte

Het blíjft maar rustig rond de PVV. W. manifesteert zich overal, en houdt zich zo in de aandacht. "Alle Palestijnen naar Jordanië", gericht op de Joodse financiersmarkt. En "Ik geef Limburg terug aan de Limburgers" voor de Limburgse kiezersmarkt. Je hoeft immers alleen te scoren in verkiezingstijd, en voor de rest van de tijd smeulend in de belangstelling blijven. Die strategie lijkt overduidelijk. Niet te vroeg pieken.

Die uitspraak over Limburg heeft W. overigens gejat van vriendin Sarah Palin. Even omgekat van VS-niveau naar het provinciale. Slechts de grootste geesten beschikken over een dergelijke intellectuele lenigheid. De tea-party in Maastricht.

R. Lubbers, de grootste spijtoptant onder Nederlandse informateurs ooit, gaf 5 december een interessant interview aan P. Rosenmuller voor de IKON (linkse kerk). Allereerst viel weer eens op dat ook Rosenmuller het -in navolging van W.- had over één miljoen moslims. Het zijn er 850.000, al is die schatting van het natuurlijk uiterst verdachte CBS.

Lubbers is het zeer oneens met de anti-islam opvattingen van de PVV. "We moeten geen land hebben waar we mensen afschrijven vanwege hun religie." "Het is hoe kleurarmer Nederland, hoe beter."

In de Groene van 2 december 2010 een boeiend artikel over De opstand der horden van José Ortega y Gasset (uit 1930!). Hij betoogde dat het probleem niet is de overrompeling door de onderkant, maar de capitulatie van de bovenkant. ""Tot de massa behoort de persoon die zichzelf geen bijzondere waarde toekent… maar zich voelt als iedereen en daardoor niet beklemd wordt, integendeel. Hij voelt zichzelf behaaglijk in de wetenschap dat hij is als anderen" Anders gezegd, massa of elite hangt niet af van sociale status, poen of macht maar van instelling. Vandaar dat Ortega onomwonden beweerde dat men "tegenwoordig onder dezelfde arbeiders die voorheen tot de massa behoorden niet zelden voortreffelijke, door zelftucht gestaalde karakters [vindt].""
"Ortega zou (…) zich suf geërgerd hebben aan de sinds lang onstuitbare neiging iedereen aan het woord te laten of, erger nog, kwaliteit te verwarren met kwantiteit, populisme dus. Waarheid en populariteit waren volgens hem appels en peren en een samenleving die dat niet inziet, is het spoor bijster." Ortega vond dat "democratie in eerste instantie een kwalitatief systeem is waarin sommige rationeel vastgestelde principes onaantastbaar zijn- wat de meerderheid ook zegt. Alleen binnen het door die principes omsloten kader heeft de meerderheid het voor het zeggen. Gaat zij erbuiten, dan dient zij tot de orde geroepen te worden. Werkelijke problemen ontstaan pas als niemand dit laatste meer doet. Dan is het einde zoek. Dan is iedereen opgegaan in "de massa."" Hij noemt het voorbeeld van Adolf H., ooit legitiem verkozen tot leider.

Is dit alles niet uitermate actueel? W. die "één miljoen" landgenoten verklaart tot minderwaardig vanwege hun religie? "Één miljoen" Untermenschen? W. als Übermensch?

Maar laten we één concreet succes van de PVV deze week niet vergeten. Halal-vlees moet worden geëtiketteerd. Alleen vanwege het "dieronvriendelijk slachten"? Ik vrees van niet. Eerder een etiket voor de halal-eters. Weer een verwijzing naar het verleden?