donderdag 11 november 2010

Het begin

Wilders en "zijn" PVV vormen een serieuze bedreiging van de Nederlandse rechtstaat. Hij verklaart de "oorspronkelijke" Nederlandse beschaving superieur en definieert "de" islam als enorme bedreiging hiervan. Hij hamert voortdurend op "de toenemende onveiligheid" en vindt daarin de legitimatie voor "keihard ingrijpen". Hij wakkert haatgevoelens tegen "de" islam aan, maar ook tegen iedereen die zijn mening niet deelt ("linkse kerk", "oude politiek", "de elite", "de grachtengordel", "ze"). Hij bezigt bij voortduring ongenuanceerde taalgebruik, waarbij hij de confrontatie zoekt. Hij stelt zich, met een populistische opstelling, buiten "het systeem", zonder werkelijk inhoudelijk in debat te willen gaan.
Hiermee beoogt hij niet problemen werkelijk op te lossen (anders dan de "islamitische tsunami" te stoppen en "de onveiligheid" te verkleinen). Maar slechts zoveel mogelijk stemmen te trekken. Van "hen, die nooit gehoord worden."

Er zijn parallellen met het fascisme te trekken.
Hij creëert én mobiliseert onvrede.
Hij destabiliseert de samenleving.

Nu, eind 2010, is er nog gelegenheid dit duidelijk aan te tonen.
En op de gevaren ervan te wijzen.
In deze blog zal ik bij voortduring deze opvatting onderbouwen met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. In de hoop zoveel mogelijk mensen te bereiken en dit dreigende tij te keren.

1 opmerking:

 1. "Hij destabiliseert de samenleving".

  Als elke afwijking van homogeniteit
  van de samenleving destabilisatie wordt genoemd heb je gelijk.Het vindt vaak en regelmatig plaats. Veel organisaties, politieke, religieuze,werkgevers en werknemers, roepen tegenstellingen op en doen daarmee afbreuk aan de homogeniteit van die samenleving.Een samenleving dient in staat te zijn tegenstellingen te absorberen zonder te gaan schiften, zoals een kok van de, soms tegengestelde, producten een smaakvol en voedzaam gerecht weet te maken.Neem nu het proza stukje van Femke Halsema in de NRC van woensdag 8 december. De onthullingen op internet van gestolen berichten zijn verantwoord en kunnen geen kwaad. Macht moet doorbroken. Mijn samenvatting.
  Juist als leidende politica zou zij zich de gevolgen moeten realiseren. En als macht altijd en overal doorbroken moet worden waarom verteld zij ons niet over haar samenspraak met andere politici. Niks vertrouwelijkheid. Gewoon op internet zetten.

  Terug naar Wilders. Als hij destabiliseert kun je ook beweren dat de maatschappij niet in staat is geweest zijn politieke stellingen te absorberen. En waarom dan niet?
  Is het zo vreemd dat een samenleving in ruim een generatie zoveel wezenlijke veranderingen heeft moeten verwerken. Ik noem er een paar: 1 miljoen buitenlanders uit overwegend islamitische landen, globalisering op wereldschaal, geldzaken, noodzakelijk om een woning te kopen, dan wel je pensioen veilig te laten stellen, overstelpende journalistieke overstromingen, uitbreiding van individuele welvaart met enorme verplaatsingen in binnen- en buitenland. Is het dan vreemd dat groepen mensen hechten aan brood en spelen alleen, zeker als je door trottoir journalistiek wordt gedwongen over alles en iedereen een mening te hebben? Dat niets meer heilig is? Dat alle macht aan de wortel moet worden aangetast? Tenslotte, dat iedereen niet alleen naar een mening kan worden gevraagd maar ook een mening dient te hebben?
  Is Wilders oorzaak of gevolg? In jouw visie lijkt hij en zijn politiek oorzaak. En als hij nu eens het gevolg is en de verantwoordelijken voor deze reactie juist dat wensen te ontkennen?
  Pas als je kunt aantonen dat de samenleving niet in staat zou kunnen zijn politiek extravagante stellingnames tijdig te absorberen zal het erfgoed van Wilders verbannen dienen te worden.Voorlopig roept hij felle reacties op. Laat dat zo zijn en vraag onze politieke leiders zich bewust te worden van hun voorbeeld functie.

  BeantwoordenVerwijderen

Dank voor uw reactie.