woensdag 9 november 2011

PVV grijpt in


't Is een ramp! Prominent lid van de onderzoekscommissie naar de bankencrisis De Wit, de heer Dion Graus, is opgestapt! Het politieke kanon van de PVV, de financieel zwaargewicht van de fractie, heeft zich gedwongen gevoeld op te stappen.
Van NRC.nl van 8 november 2011:
Graus stelt zijn vertrek te betreuren, zo staat te lezen in de verklaring van de PVV.
Graus: “Maar als ik niet vrijuit mensen kan bevragen over het belangrijke thema van perverse prikkels zoals bonussen, dan houdt het voor mij op. Ik kan niet meewerken aan een slap verhaal. Met meel in de mond praten en enkel door de staf voorgekookte teksten voorlezen is niets voor mij.”
In een verklaring laat de commissie weten zich niet te herkennen in de redenen van Graus:
“Dit besluit komt na een lange en intensieve periode van gezamenlijke voorbereiding en een succesvolle start van de openbare verhoren. De enquêtecommissie is verrast en betreurt het besluit van de heer Graus. De enquêtecommissie herkent zich niet in de redenen die hij geeft voor zijn vertrek.”
Volgens onze politiek redacteur Erik van der Walle heeft Graus weinig kritische opmerkingen gemaakt tijdens het bevragen van Schmittmann. Van der Walle:
“Tijdens het bevragen van Schmittmann was niks merkbaar van onvrede bij de leden van de commissie. Graus maakte het de voormalig topman van ABN Amro dan ook op geen enkele wijze moeilijk. De meest kritische opmerking van Graus aan het adres van Schmittmann was dat hij de bonus van 8 miljoen “rijkelijk beloond” vond.”
Wellicht was hij wat geschrokken van zijn eigen vraag aan het adres van Schmittmann of het niet beter was geweest om ABN Amro te nationaliseren. Schmittmann kon zijn lachen nauwelijks inhouden en antwoordde vervolgens dat ABN Amro volgens hem toch wel genationaliseerd was. Had Dion in de voorbereiding blijkbaar even gemist. Was blijkbaar iets te druk bezig geweest met zijn fictie van de dierenpolitie. En het verscheuren van alle dossiers die er zijn over zijn gelogen CV en de aangiftes van mishandeling tegen hem. Of moest het ontslag van zijn politiek assistent, tevens levenspartner, hem afgeleid hebben? Samen waren ze bezig met het maken van een documentaire én een boek over deze politieke ridder. Die vanaf zijn witte paard de wereld wil laten zien wat hij allemaal kan met zijn reuzenzwaard. Een citaat uit deze blog van 27 november 2010: Een interessant inkijkje in de beweegredenen van de PVV biedt ook een interview in BN de Stem (20 10 2010) met Dion Graus. "Ik ben altijd de pineut", zegt hij (..). Hij weet dat hij een erg hoog IQ, en "nog belangrijker" EQ heeft. In het voornoemde boekje (Under cover bij de PVV, door Karen Geurtsen en Boudewijn Geels) komt onder meer aan de orde dat hij medewerkers aan de lopende band verslijt vanwege zijn grove en driftige gedrag. Niemand begrijpt hem dus.
Hij beklaagt zich ook over het feit dat "men" vindt dat hij zich zo slecht kleedt, "terwijl ik hetzelfde merk (Boss) draag als Umberto Tan" (als bestgeklede man gekozen). Hij beschouwt zichzelf als een ridder, die Nederland moet bevrijden van de ellende die jaren links wanbestuur heeft opgeleverd.
Dion neemt zichzelf niet meer serieus. Dion heeft een probleem vrezen we, en dat probleem heet Graus.

Dat Graus moeite heeft met het rijkelijk belonen van bankmanagers is wat vreemd in het licht van het volgende (uit de NRC van 25 oktober).
Een zware sollicitatieprocedure zal er niet aan vooraf zijn gegaan. Twee Statenleden van de PVV in de provincie Limburg krijgen een vergoeding voor het ondersteunen van hun eigen fractie – van zichzelf dus. PVV’ers Cor Bosman en Michael Heemels zijn naast Statenlid ook fractiemedewerker en strijken hiervoor een extra vergoeding op. Vorige maand werd al bekend dat via zo’n zelfde constructie Monica Nunes, Statenlid in Noord-Holland, als fractiemedewerker werkt.
Het is niet tegen de wet om als Statenlid je eigen fractie te ondersteunen,
maar de griffie van de provincie Limburg en het ministerie
van Binnenlandse Zaken ontraden zo’n dubbelfunctie. „Een Statenlid
dat zelf als ondersteuner optreedt, lijkt uit integriteitsoverwegingen
niet aanbevelenswaardig”, schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken
in een advies. De griffie wees op „mogelijke conflicterende belangen
tussen fractie en het betreffende Statenlid dat fractiemedewerker is”,
en constateerde dat de „hiërarchische verhouding” tussen de Statenleden
die fractiemedewerker zijn en degenen die dat niet zijn, ongelijk is.
Limburg betaalt elke fractie per jaar 30.000 euro, als tegemoetkoming
in de kosten van ambtelijke bijstand en secretarieel werk. Plus 3.000 euro per Statenzetel. De PVV heeft in Limburg negen zetels; dat betekent dat de fractie per jaar in elk geval 57.000 euro ontvangt. Het is niet bekend welk deel daarvan als salaris naar fractiemedewerkers Bosman en Heemels gaat.
Oei, dat was even schrikken in de fractie. Maar Bossie was er weer snel uit: "We zeggen gewoon dat we ons eigen baas zijn. Kejje lachuh!" "Hé Bossie, dikke mik!" riep ons Übermensch vrolijk. "Hier met die pik" gilde Fleurtje er meteen overheen. Martin bekeek het tafereel wat bezorgd. "Jongens, ik ben fractiesecretaris. Wat moet ik nu notuleren?" "Krijg de kleruh" riep onze Hero gevat, "iedereen rijk!". "Toppie", krijste Dion, "ik trakteer op blinde vinken! Wie wil er één?". "Alleen assie ook mank is" hikte Lucassen, "maar laat dat maar aan mij over!".   

Deze week werden de meest recente migratiecijfers gepubliceerd door het CBS. Over heel 2010 zijn er netto 1361 Turken en 830 Marokkanen bijgekomen. In het derde kwartaal 135 respectievelijk 224. Fractiespecialist en beroeps-xenofoob Fritsma vond hierin alle aanleiding om minister Leers voor de laatste keer te waarschuwen dat deze tsunami nu eens eindelijk moet stoppen. Net als die golven asielzoekers die Nederland teisteren. Leers heeft van hem de opdracht gekregen om met onmiddellijke ingang alle oorlogsgebieden ter wereld te bezoeken en daar de keiharde opdracht te geven om meteen met de strijd te stoppen. Zo niet, dan vaardigt de PVV-fractie uit eigen gelederen een knokploeg uit die ter plaatse de zaak helemaal schoonveegt, zonder pardon. Brinkman heeft de eerste voorbereidingen al getroffen, en heeft zijn Führer trots kunnen melden, dat met uitzondering van Fleurtje iedereen mee wil vechten. "Fleurtje wil voor jou blijven zorgen Geert. En wil daar heeeel ver in gaan, als dat mag van je, zei ze me."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.