dinsdag 13 december 2011

Bosma de mythomaan

Heeft u het door? De PVV heeft een simpele strategie ontwikkeld om politieke tegenstanders (en andere mensen die er eigenlijk niet meer mogen zijn, vrijheid van meningsuiting à la PVV) te pareren. De ingrediënten zijn: neem de formulering van de kritiek op de PVV over, verdraai vervolgens klakkeloos de feiten (beter gezegd, lieg erop los) en gebruik tenslotte dezelfde terminologie als "reactie".
Enkele voorbeelden.
De PVV was onaangenaam getroffen toen de oppositie in de Tweede Kamer hem beschuldigde van symboolpolitiek. "Je roept maar wat, zonder enige kans op realisatie van het idee." Na een korte periode van interne verwarring kwam de geniale tegenzet: de oppositie was voortaan alleen nog maar bezig met ........... symboolpolitiek. Er moest eerst nog een korte interne training gegeven worden omdat niet alle leden van de fractie het woord konden uitspreken, maar na een lange sessie ("Weer vreselijk gelachen met Bossie" zei vechtersheld Brinkman na afloop) kan zelfs blaffertje Graus het: "Symboolpolitiek" stamelde hij de eerstvolgende keer tegen een journalist. Die hem vroeg wat hij ervan vond dat het gehele politie-apparaat tegen zijn dierenpolitie was. "'t Is allemaal symboolpolitiek tegenwoordig." "Van de elite", gilde Fleurtje nog toen ze achter langs liep.
Übermensch W. laat zich interviewen in het kwaliteitsblad Story (8 december 2011). Het valt daarbij weer op hoe tekstvast hij is, of om het anders te zeggen, hoe weinig hij zegt. Hij blijft steevast dezelfde formuleringen gebruiken, die er blijkbaar ingehamerd moeten worden bij zijn hoogbegaafde achterban. Kan die dat weer net zo makkelijk reproduceren op hun verjaardagsfeestje. Zodat steeds meer mensen gaan geloven in het bestaan van een schijnwereld. De wereld waar de inksmensen nog steeds regeren. Hun zakken vullen en het land kapot maken.
Als "collega Bosma" een ingezonden brief in de NRC weet geplaatst te krijgen, tweet Führer W. onmiddellijk: Prachtig stuk van collega Martin Bosma in roddelblaadje NRC vandaag over de fabeltjes van oud-NRC-hfdredacteur en populist Folkert Jensma! (10 december 2011). Nog vóórdat wie dan ook hém kan aanspreken op een interview met een roddelblad, kwalificeert hij de NRC zo. Waarbij hij in één moeite door zegt dat Jensma fabeltjes verkoopt en hem een populist noemt.
Hé, da's vreemd. Collega Brinkman zegt regelmatig dat hij er trots op is populist te zijn en daarmee zoveel stemmen weet te trekken. Geeft W. Jensma nu onbedoeld een compliment of kaatst hij gewoon weer een term terug, die steevast gebezigd wordt over de PVV?
Maar nu over die fabeltjes. Wat schrijft "collega Martin Bosma" allemaal in zijn stuk?
Hij ontkent dat er lijsten zijn op internet van linkse mensen en organisaties.
Daarin legt zij (Etty, re) mij het woord ‘volksvij a n d ’drie keer in de mond en introduceert zij tevens de ‘l ij s t e n ’- canard. Het stuk van Jensma is dus de derde NRC-column die meldingmaakt van ‘l ij s t e n ’.
Wilt u er één?
Voilà, van http://infohit.nl/multicul/landverraders.htm
Potentieel landverraderlijke opinieerders
Nou vriend Bosma. Dat is leugen één.
Het stuk, dat overigens heel beeldend De kritiek op de PVV is apekool en puur populisme (dank voor de onderbouwing van mijn stelling Bosma) heet bevat nog een aantal andere "weerleggingen".
Maar eerst moet zijn grote liefde Elsbeth Etty nog even dood: Aldus de voormalig adjunct-hoofdredacteur van volksdagblad De Waarheid, wier achtervolgingswaanzin (...)
en
paranoiaprinses Etty.
We gaan verder.
Meer apekool van Jensma: „Het Nexus Instituut, waarvan de directeur een PVV-criticus is, zou derhalve geen subsidie mogen krijgen.” Niet waar.
Even kijken.
Kamerstuk 2011Z15997
Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de Nexus-directeur de PVV fascistisch noemt. (Ingezonden 10 augustus 2011).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Nexus-directeur: PVV blijkt weer fascistisch’? 1)
Antwoord 1:
Ja.
Vraag 2
Deelt u de mening dat de directeur van het Nexus Instituut, die zegt dat de Partij voor de Vrijheid fascistisch is en de bijl wil zetten aan de wortel van de democratie, niet goed snik is? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 2:
Ik deel die mening niet. Meer in het algemeen past het mij als minister minder om een oordeel uit te spreken over het gebruik dat van de vrije meningsuiting wordt gemaakt.
Vraag 3
Deelt u de mening dat zolang deze directeur van het Nexus Instituut is dit clubje beter geen subsidie kan krijgen? Bent u bereid bij de provincie Noord-Brabant aan te dringen op een subsidiestop? Zo nee, waarom niet?
Gelogen kamerstukken. Goed gedaan Bosma!
Nog ééntje?
ik heb ook nooit Kamervragen gesteld over „de vermeende SP-invloed op NRCMedia”, zoals Jensma stelt.
Kamerstuk 2011Z16749
Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over SP-financier Sauer die een substantieel aandelenpakket van NRC Handelsblad blijkt te hebben (ingezonden 2 september 2011).
1
Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Uitgever van NRC Handelsblad boekt verlies in eerste jaar’?
Ja, nadat u mij bij mijn overige werkzaamheden daarop wees.
2
Was u ervan op de hoogte dat SP-financier Derk Sauer maar liefst 9 procent van NRC Handelsblad in bezit blijkt te hebben?
Gelukkig niet. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgt de wederwaardigheden en faits divers rond de spreiding van aandelenbezit in het particuliere bedrijfsleven niet op de voet. Dat draagt bij aan een zo gering mogelijke bestuurlijke drukte, beperkte bureaucratische lasten en een optimale focus op de kerntaken van het departement.
3
Acht u de kans aanwezig dat NRC Handelsblad nog verder links georiënteerd raakt, bijvoorbeeld doordat NRC-journalisten in het gevlei willen komen bij hun radicaal-linkse eigenaar?
Ik ga er van uit, dat de mate van Lux in de Libertas toereikend is bij de redactie van deze krant om de vrees voor een dergelijk gedragspatroon niet overmatig te doen zijn. Mocht uw vrees echter bewaarheid worden dan kunnen abonnees hun mening hierover eventueel kenbaar maken door ‘te stemmen met de voeten’.
4
Deelt u de mening dat u als minister dient toe te zien op een scheiding tussen eigendom en redactie bij dagbladen?
Nee. Ook dat draagt weer bij aan een zo gering mogelijke bestuurlijke drukte, beperkte bureaucratische lasten en een optimale focus op de kerntaken van het departement. Vanzelfsprekend acht ik scheiding van redactie en eigenaar van belang. Maar hier vindt regulering plaats via de Raad voor de Journalistiek.
5
Deelt u een gevoel van verlies dat het eens zo trotse conservatief-liberale avondblad is verworden tot een politiek-correct blad dat een lofzang brengt op de multiculturele samenleving, het EU-nationalisme, de ‘arabische lente’, de strijd tegen Israel, de kunstsubsidies en dat, behoudens een enkele uitzondering, alleen maar extreem-linkse columnisten heeft?
Mijn gevoelsleven heeft weinig raakvlakken met “trotse conservatief-liberale tendenties”, maar het primaire gevoel bij uw vraagstelling is er een van de blijde bewondering voor het werk van NRC-columnisten als Heldring en Hofland. Hun scherpzinnige geest en gepolijste schrijfstijl zijn al decennia een toonbeeld van Ausdauer, klasse en jeugdigheid. Een voorbeeld dus voor elke journalist, zelfs als deze parlementariër is geworden. Lofzangen bieden deze columns, die zich kenmerken door een kritische journalistieke benadering zelden, is mijn indruk.
Het antwoord is van Van Bijsterveldt, die hier zeldzaam hard de vragensteller afserveert, maar dat terzijde.
Wéér een gelogen kamerstuk Bosma?
En tot welke snijdende slotconclusie leidt deze indrukwekkend bij elkaar gelogen onderbouwing?
Jensma onderbouwt zijn potsierlijke stelling met een rondje fact free journalism. Slordig? Zijn artikel is puur populisme.
Hartelijk dank Bosma. Opnieuw onderschrijf je mijn beginstelling: de PVV, het schoolvoorbeeld van fact free politics, gebruikt die term gewoon voor de politieke tegenstanders.
De vorige blog heette PvdL (Partij van de Leugens). Ik was toen véél te mild. Het liegen is pathetisch en ziekelijk. Mythomaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.