donderdag 14 juli 2011

Bossie's nekkie

Een luchtig begin. In het debat over het ritueel slachten is Graus beresterk. Hij vecht als een leeuw voor zijn stemvee. Enkele citaten uit NRC van 23 juni 2011. Hij helde achterover met zijn bovenlichaam en maakte snijdende bewegingen in zijn hals. „Dat fixeren van die dieren, dat kantelen vooral,” riep hij uit, „ik mag dat toch wel martelen noemen?” „Tot ik sterf zal ik zeggen dat dieren ritueel gemarteld worden!” „Ik dacht wel eens,” zei hij met een nog net ingehouden snik, „het zal wel weer aan mij liggen. Ik voel me vooral een eenling hier, een Don Quichot.” Wat moeten we hier nu allemaal van denken? De frustratie druipt ervan af. Dion moederziel alleen tegen de grote boze wereld. Hij wordt er onderhand gillend gek van. Wat pogingen tot analyse? Manisch depressief? Borderline? Theatrale persoonlijkheid? You name it, he's got it. Achter de schermen wordt door de Mol al een tijd gewerkt aan Dion, the Movie. Met vervolgens een musical, Dion, the Beast. De Molletjes zijn ervan overtuigd daarna nooit meer te hoeven werken. John: "Dit worden knallers. Mijn enige zorg is dat mensen zich kunnen doodlachen."

Übermensch W. wilt het verbod op haat zaaien nu uit de grondwet. "Uit de tijd. Onze Judeo-christelijke cultuur is immers superieur aan alle andere culturen." Een beetje haat zaaien past daar prima in. "We moeten terug naar die goede oude tijd, toen onze dappere ridders uitstekend werk leverden in die Kruistochten. Duizenden van die haatbaarden minder, en wij fors rijker. Dát was pas cultuur."

Ook echt superieure cultuur is de motie Bosma, nu al bekend als de motie Toppers for President.
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat radio een populair medium blijft; constaterende dat het bieden van Nederlandstalig repertoire bij uitstek een publieke taak is daar het bijdraagt aan het stimuleren van onze taal en van het Nederlands repertoire; verzoekt de regering in de prestatieovereenkomsten met de NPO ervoor zorg te dragen dat Radio 2 tussen 7.00 uur en 19.00 uur een percentage Nederlandstalig muziekrepertoire van ten minste 35% biedt, en gaat over tot de orde van de dag.
Bosma Van Miltenburg Haverkamp
De steun van CDA en VDD was massief. De SGP was natuurlijk ook graag bereid om zijn steun te geven aan dit historische initiatief om het Nederlands Taaleigen Gezongen Cultuur Gebeuren eindelijk de plaats te geven die het al jaren verdient: Centraal.

Meteen hierna kwam de motie van der Ham:
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het Nederlands tv-drama, evenals de Nederlandse film, grote populariteit heeft gekregen en een sterk marktaandeel heeft; constaterende, dat de bezuiniging op de omroepen deels zal worden opgevangen door de aankoop van buitenlandse programma’s; overwegende, dat dit ten koste kan gaan van oorspronkelijk Nederlands product; verzoekt de regering zorg te dragen dat het huidige peil aan voorzieningen voor het maken van oorspronkelijk Nederlands drama minimaal gehandhaafd wordt, en gaat over tot de orde van de dag.
Van der Ham Peters Voordewind
Reactie van hetzelfde regeringsblok: tegen. Vanuit de PVV-banken klonk hoongelach. Wat heeft Nederlands tv-drama nou te maken met cultuur? Trouwens, wat is tv-drama eigenlijk? "O, da's heel makkelijk" had Geert uitgelegd, "da's dat Nederlands dat wij niet snappen. Is nog nooit een mens beter van geworden."

Van den Besselaar, het financiële kanon van de PVV-fractie, was prominent aanwezig in het debat over het Nederlandse pensioenstelsel. Zijn bijdrage was onnavolgbaar in zijn genialiteit. "De vergrijzing en de hogere levensverwachting is nog nooit wat aan gedaan. Dus doen we dat nú zéker niet!" Zelfs vanuit de oppositiebanken golfden de ovaties over de bescheiden Van den Besselaar, die verlegend glimlachend en met gebogen hoofd zijn plaatsje weer opzocht.

Het begint op te vallen, de nek van komische Topper Richard de Mos wordt steeds dikker. Stond vroeger het koppie van Mossie nog wel eens wankel op het dunne nekje, nu rust zijn monumentale gelaat vast als een huis op een stierennek. Dat past ook beter bij zijn monumentale standpunten. In het dossier van de Hedwighepolder was Bleeker een Ridder te Paard, had de Nederlandse leeuw gebruld, en moeten de Vlamingen niet zeuren. Kijk, hier spreekt een toekomstige Eurocommissaris. Mossie for Bossie, wordt al steeds harder geroepen in de PVV-kamers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.