dinsdag 31 mei 2011

Vieze mannekes

Om te beginnen een ingezonden brief voor de NRC, van ene drs. René Erker. Niet geplaatst.
Soms kan het toeval je bijna vol op de kaak raken. In de jubileumuitgave "Lang leve de nestbevuilers" van de Groene staat een artikel van 20 oktober 1923. Het is afkomstig van de Amerikaanse journaliste Lilly Winner, die indertijd Adolf Hitler heeft kunnen interviewen. Hitler was indertijd zo'n 35 jaar oud. Zijn "beweging" heette nog Hakenkruis en was al sterk omstreden.
Dit vermeldde Winner in haar artikel over dit interview (Hitler aan het woord): ""Zeg aan de Amerikanen", zei hij tot mij, terwijl hij me strak aankeek en de klemtoon legde op elk van zijn woorden, "dat mijn boodschap aan hen deze is: 'Wanneer gij u niet bevrijdt van uw joden, Japanezen en negers, dan zal het reine hartenbloed van de natie bezoedeld worden.' Hun strijdkreet behoort te zijn 'Amerika voor de Amerikanen', zoals de mijne is 'Duitsland voor de Duitsers'"".
A warning to America - Speech Geert Wilders, Cornerstone Church, Nashville, 12 May 2011, prijkt sinds een dag of tien pontificaal op de site van de PVV.
Ik ga het zoek-en-vervang-door-Moslims-trucje in de woorden van Hitler maar niet toepassen. Noch de open deur van de analogie met diens waarschuwing aan Amerika intrappen.
Ik ben me bewust hoe allergisch Oppermens W. van de PVV is voor dit soort vergelijkingen. Maar hij zal moeten toegeven dat die aanmerkelijk minder fictief zijn dan de onderbouwing van het ene haakje, dat hij nog ziet als verschil tussen de PvdA en de nationaal socialisten / nazi's / Hitler.
Over the top? Übermensch W. noemt de islam fascistisch en de Koran Mein Kampf. "Snoer hem de mond niet", bezweert Moszkowicz de rechtbank. Hij is van mening dat een politicus meer vrijheid moet hebben om uitspraken te doen dan de gewone man. Wilders moet meer vrijheid van meningsuiting hebben dan zijn Henk en Ingrid. Als de straat roept moet ons Übermensch kunnen gillen. Over the top.
De Zweedse eurocommissaris Cecilia Malmström lacht hard.
„Vindt de PVV mij niet leuk?” Volgens een column in De Telegraaf van vorige week niet, nee. Of dat haar interesseert? „Ik zit hier niet om leuk gevonden te worden en dit is niet de partij waarop ik zou stemmen. Ik ben liberaal.” (NRC 24 mei 2011). Want de PVV zegt: De PVV eist dat het kabinet uitvoering geeft aan afspraken over de aanscherping van gezinshereniging. ,,Ik waarschuw minister Leers en het kabinet dat de PVV voor het hele gedoogakkoord heeft getekend en niet voor de helft'', aldus PVV-leider Geert Wilders donderdag (van de PVV-site). Pietje Bell tegen de rest van Nederland, én tegen Europa. Én Noord-Afrika, én Turkije, Iran, Afghanistan. Ze hebben het er maar druk mee. En wie zijn de pineuten van dienst? Raymond de Roon (fractiepersoneel, penningmeester, buitenlandse Zaken, Israel en buurlanden, uitzendingen, Europese landen buiten de EU, Noord-Amerika) en Louis Bontes (civielrecht, bestuursrecht, politie, beleid 1F, Europese Zaken, Afrika,
Midden- en Zuid-Amerika
). Deze hoogbegaafde multitaskers zijn dag en nacht in de weer met het buitenland. Terwijl het hele buitenland hun führer geen fuck kan schelen. Als je er maar geen last van hebt. We willen ons geld terug van Europa en Boeren moeten bevrijd worden uit de klauwen van Europa, orakelt de PVV in haar enige programma op papier, het verkiezingsprogramma 2010. Zonder Europa zou Nederland geen boer meer hebben, maar dat is een kleine nuance. "Nuances zijn zo vreselijk politiek correct, die kunnen we missen als kiespijn."
We gaan even citeren uit een beginselprogramma:
Tegen vervreemding van onze maatschappij en cultuur
 • Nieuw artikel 1 van de Grondwet: Germaans-christelijke cultuur moet in Nederland dominant blijven
 • Nationale identiteit is een stuk vaderland in de wereld
 • Geen opname van nieuwe asielzoekers of vluchtelingen
 • Immigratiestop nu
 • Remigratie nu voor criminele, illegale, en werkloze vreemdelingen
 • Directe politieke ontkoppeling van alle banden met de Nederlandse Antillen
 • Geen overheidssubsidies aan minderhedenorganisaties
 • Je kunt alleen volksvertegenwoordiger worden wanneer je geboren bent in Nederland en het Nederlands paspoort/id-kaart en staatsburgerschap bezit
 • Geen medische zorg voor illegalen behoudens spoedeisende hulp
 • Naturalisatie pas na 25 jaar rechtmatig verblijf in Nederland gedurende welke periode men volledig moet hebben gewerkt en geen misdrijf mag hebben gepleegd
 • Eerste tien jaar verblijf vreemdelingen in Nederland: geen recht op uitkering
 • Geen verblijfsvergunning voor immigranten die tien jaar voor aanvraag verblijfsvergunning waar ook ter wereld zijn veroordeeld voor een misdrijf
 • Geen export van uitkeringen en kinderbijslag buiten de EU
 • Stop importbruiden en gezinshereniging, gezinshereniging kan alleen wanneer vader, moeder, opa, oma, grootvader en grootmoeder een Nederlands paspoort bezitten en 25 jaar achtereen in Nederland hebben gewoond en geen misdrijf hebben begaan
 • Overheidsteksten op (voorlichting- en informatie) folders uitsluitend in de Nederlandse taal
 • Reclame op de Nederlandse televisie, kranten uitsluitend in onze Nederlandse taal.
Heeft de PVV dan tóch nog een tweede beleidsstuk? Nee hoor, deze punten horen bij de Nederlandse Volks Unie, de politieke vriend van de PVV. De geheime minnaar, die zich eveneens keert tegen de politiek.
Een laatste citaat: Minister Leers zei op 16 februari 2011: “De Kennismigrantenregeling moet alleen beschikbaar zijn voor de echte kennismigrant.” Het aantal kennismigranten is gestegen van 2220 in 2005 tot maar liefst 6570 in 2010.

Deze toename van het aantal kennismigranten wordt door het Kabinet als iets normaals gepresenteerd. De PVV vindt dit allesbehalve normaal. Immers, hoe kan het nu zo zijn dat bedrijven zoals Bakkerij Kismet, autorijschool Ramazan, Al-MedinahTravel, Tachibana Massage, Groothandel Rui Xiang, Restaurant Pom Lai Garden, etc. gebruik maken van de Kennismigrantenregeling?
(site van de PVV).
Krijg nou wat. Gekker moet het niet worden. De PVV verwijst hier naar een overzicht van de IND, waarin de kennismigrantenprocedure wordt toegelicht en weergegeven, welke bedrijven al een aanvraag hebben ingediend. Staan Bakkerij Kismet, autorijschool Ramazan, Al-MedinahTravel, Tachibana Massage, Groothandel Rui Xiang, Restaurant Pom Lai Garden daarop? Nee hoor, geen sprake van. De fractiemedewerkster van dienst heeft een verkeerde lijst doorgevlooid, met kleine oogjes van de slaap. Het valt niet mee als je elke dag vanaf vijf uur alle ochtendbladen moet doorspitten op belachelijke zaken. Die schreeuwen om een Kamervraag. Er is maar één hoop: ooit word je Kamerlid meisje, dan mag je in de fractiespeelkamer tussen Lucassen en Graus zitten. En begrijp je eindelijk waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.