zondag 12 december 2010

In de luwte

Het blíjft maar rustig rond de PVV. W. manifesteert zich overal, en houdt zich zo in de aandacht. "Alle Palestijnen naar Jordanië", gericht op de Joodse financiersmarkt. En "Ik geef Limburg terug aan de Limburgers" voor de Limburgse kiezersmarkt. Je hoeft immers alleen te scoren in verkiezingstijd, en voor de rest van de tijd smeulend in de belangstelling blijven. Die strategie lijkt overduidelijk. Niet te vroeg pieken.

Die uitspraak over Limburg heeft W. overigens gejat van vriendin Sarah Palin. Even omgekat van VS-niveau naar het provinciale. Slechts de grootste geesten beschikken over een dergelijke intellectuele lenigheid. De tea-party in Maastricht.

R. Lubbers, de grootste spijtoptant onder Nederlandse informateurs ooit, gaf 5 december een interessant interview aan P. Rosenmuller voor de IKON (linkse kerk). Allereerst viel weer eens op dat ook Rosenmuller het -in navolging van W.- had over één miljoen moslims. Het zijn er 850.000, al is die schatting van het natuurlijk uiterst verdachte CBS.

Lubbers is het zeer oneens met de anti-islam opvattingen van de PVV. "We moeten geen land hebben waar we mensen afschrijven vanwege hun religie." "Het is hoe kleurarmer Nederland, hoe beter."

In de Groene van 2 december 2010 een boeiend artikel over De opstand der horden van José Ortega y Gasset (uit 1930!). Hij betoogde dat het probleem niet is de overrompeling door de onderkant, maar de capitulatie van de bovenkant. ""Tot de massa behoort de persoon die zichzelf geen bijzondere waarde toekent… maar zich voelt als iedereen en daardoor niet beklemd wordt, integendeel. Hij voelt zichzelf behaaglijk in de wetenschap dat hij is als anderen" Anders gezegd, massa of elite hangt niet af van sociale status, poen of macht maar van instelling. Vandaar dat Ortega onomwonden beweerde dat men "tegenwoordig onder dezelfde arbeiders die voorheen tot de massa behoorden niet zelden voortreffelijke, door zelftucht gestaalde karakters [vindt].""
"Ortega zou (…) zich suf geërgerd hebben aan de sinds lang onstuitbare neiging iedereen aan het woord te laten of, erger nog, kwaliteit te verwarren met kwantiteit, populisme dus. Waarheid en populariteit waren volgens hem appels en peren en een samenleving die dat niet inziet, is het spoor bijster." Ortega vond dat "democratie in eerste instantie een kwalitatief systeem is waarin sommige rationeel vastgestelde principes onaantastbaar zijn- wat de meerderheid ook zegt. Alleen binnen het door die principes omsloten kader heeft de meerderheid het voor het zeggen. Gaat zij erbuiten, dan dient zij tot de orde geroepen te worden. Werkelijke problemen ontstaan pas als niemand dit laatste meer doet. Dan is het einde zoek. Dan is iedereen opgegaan in "de massa."" Hij noemt het voorbeeld van Adolf H., ooit legitiem verkozen tot leider.

Is dit alles niet uitermate actueel? W. die "één miljoen" landgenoten verklaart tot minderwaardig vanwege hun religie? "Één miljoen" Untermenschen? W. als Übermensch?

Maar laten we één concreet succes van de PVV deze week niet vergeten. Halal-vlees moet worden geëtiketteerd. Alleen vanwege het "dieronvriendelijk slachten"? Ik vrees van niet. Eerder een etiket voor de halal-eters. Weer een verwijzing naar het verleden?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.