vrijdag 3 december 2010

Is de fut eruit bij de PVV?

Alweer een week waarin de PVV zich (relatief) rustig houdt.

In het debat over zijn Integratiebeleid zegt minister Leers dat het terugdringen van de immigratie van niet-westerse allochtonen geen doel op zich is. Fritsma stelt daarop dat de PVV heel tevreden is met het nieuwe beleid. Deze situatie doet meteen denken aan waar Han Entzinger, (hoogleraar migratie- en integratiestudies) en Peter Scholten (docent beleid en politiek) aan de Erasmusuniversiteit, deze week in een ingezonden artikel in de NRC voor waarschuwen. "Door een slecht uitvoerbaar immigratiebeleid te koppelen aan een weinig effectief integratiebeleid neemt het kabinet grote risico's. Het loopt het risico dat de rechtse achterban verder zal radicaliseren, omdat veel beloften niet kunnen worden waargemaakt of nauwelijks effect hebben." (cursering R.E.) Zou dit het onderliggende Verehlendung-scenario zijn dat de PVV voor ogen heeft? Meewerken aan het mislukken van het kabinetsbeleid op het vlak van immigratie en integratie?

Denken we aan wat De Roon in het boekje Undercover bij de PVV zegt tegen "de stagiaire", op de vraag of een bepaald idee wel haalbaar is: "Nou, de komende jaren zitten we nog wel in de oppositie hoor. (…) Over de realiseerbaarheid van onze voorstellen hoeven we ons dus niet druk te maken."

Denk in dit kader ook even terug aan het idee van 145 op de snelweg en (deze week) een tolsnelweg door het Groene Hart en het afwijzen van de Europese steun aan Ierland. Afgevaardigde Van Dijk was hier heel helder over: "Ze moeten maar leren de eigen broek op te houden. We hebben hiervoor gewaarschuwd. Dat hele Europa-verhaal is geldverspilling." Hij weigerde dit standpunt te onderbouwen of er verder over in discussie te gaan: "Nee." Guy Verhofstadt, de voorzitter van de Alliantie van Liberalen en Democraten in het Europees parlement en ex-premier van België geeft in een artikel in de NRC van 3 10 2010 aan dat "Europa" de Nederlandse burger €1500 tot €2000 per hoofd van de bevolking per jaar oplevert. Zonder het bestaan van de Euro zouden volgens hem veel Europese landen veel harder geraakt zijn door de financiële crisis.

Dat bij het omvallen van de Euro dan wel het uittreden of het faillissement van Ierland de problemen in Nederland niet te overzien zijn is blijkbaar van een andere orde, dan tegen zijn om tegen te zijn. Minister van Financiën de Jager haalde klip en klaar aan dat dan de Nederlandse pensioenen, de financiële sector en uiteindelijk de Nederlandse economie en belastingbetaler de tol zullen betalen. Een nuance die de PVV per definitie vreemd is.

De interne problemen bij de PVV lijken deze week tot een afronding te komen met het accepteren van een schikking. Gelukkig, want het is een goede zaak dat ook aanranders, geweldplegers, fraudeurs en porno-bazen zich volwaardig vertegenwoordigd weten in het parlement (bedankt Freek!).

Deze week weer wat intern gerichte PVV-besluitvorming. Nu werd de jeugdbeweging afgeserveerd, vanwege het mogelijke verlies van de controle over de partijlijn. Lees: dat zou de span of control van de Leider te boven gaan. Ook werd in het overzicht van de overheidsbijdrages aan de politieke partijen de PVV niet vermeld. Reden: er is maar één lid. De PVV stelt dat ze bewust geen bijdrage accepteert. Om daarmee geen openheid te hoeven geven over de financieringsbronnen. Wel een welkome bijkomstigheid. In het zojuist aangehaalde boekje wordt overigens door één bij de PVV-betrokkenen vermoed dat het gaat om rijke Amerikaanse joden. Hetgeen ook het rabiaat pro-Israel-standpunt zou verklaren. De volgorde van oorzaak en gevolg zou natuurlijk ook andersom kunnen liggen.

In 2008 richtten de PVV en de VVD samen in de Tweede Kamer de Vrijdenkersruimte op. Om daarmee zich als vrijheidspartijen te profileren die artikel 7 van de Grondwet, Vrijheid van Meningsuiting, centraal stellen. In de praktijk kwam hier voornamelijk werk te hangen van kunstenaars die de islam bekritiseerden of die geconfronteerd werden met kritiek uit de islamitische hoek. Tofik Dibi van Groen Links stelde toen, onder verwijzing naar artikel 7 van de Grondwet, voor om ook werk te tonen dat Wilders op de hak nam. De PVV weigerde dat omdat de "tentoonstelling bestaat uit kunst die verwijderd is onder druk van moslims" (Agema) en dat er geen ruimte was voor het door hem voorgedragen werk. De VVD vond van wel waarna de PVV uitstapte. (gebaseerd op de NRC van 02 12 2010, pagina 11) Hoe diep gaat de liefde voor Vrijheid van Meningsuiting?

In een dubbelinterview in de Groene van 25 11 2010 met de ex-directeuren van het Stedelijk Museum Henk van Os en Rudi Fuchs zegt de eerste: "De geijkte methode van populisten is zich tegen alles te keren wat mensen onzeker maakt of kan maken, hetgeen bij uitstek een kenmerk van betekenisvolle kunst is. Kunst zal mensen onzeker maken doordat ze hun altijd iets laat zien wat meer is dan zijzelf. Dat kan heel confronterend, vervelend zijn. Je kunt mensen dus geruststellen door te zeggen dat we daar ons geld nu niet meer aan zullen uitgeven."

Deze geruststelling levert 200 miljoen op. Kunnen we goed gebruiken als de Euro kapot is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.