zaterdag 20 november 2010

Wat intern gedoe

Het was de week van de snelheden.

De snelheid waarmee de PVV in interne problemen komt, en de maximumsnelheid op snelwegen.

Zoals ik de vorige keer al voorspelde, Lucassen mocht blijven. W. had geen alternatief. En maakte zichzelf daarmee geheel ongeloofwaardig. Wat hij voor anderen predikt, wat een groot deel van zijn wereldbeeld beheerst - alle misstanden keihard aanpakken - geldt niet voor de PVV zelf. Waarbij opnieuw zijn inconsistentie bleek. Hij pakt iedere vermeende tegenstander snoeihard aan, soms onbetamelijk. Maar de PVV zelf kan geen kritiek hebben. Halsema constateerde dat ook in haar ingezonden stuk in NRC ( 17 11 2010): "Tijdens het debat gisteravond, somde ik feitelijk de zeven PVV-Kamerleden op die de afgelopen tijd in opspraak zijn geraakt. In de bankjes leidde dat vooral bij PVV-ideoloog Martin Bosma tot grote en luidkeelse verontwaardiging. Dat is opvallend omdat zijn boek niets meer is dan een lange reeks verdachtmakingen waarbij willekeurig verzamelde citaten worden voorzien van gepeperde conclusies: suggestief en veroordelend, zonder enig werkelijk bewijs." In dit debat snauwde W. Halsema toe dat ze tien toontjes lager moest zingen.

Even terzijde: L. is alle woordvoerderschappen ontnomen, behalve die over het Koninklijk Huis. Een grotere affront jegens Beatrix is nauwelijks denkbaar. Blijkbaar hebben enkele minder prettige gesprekken van W. met Beatrix de gevoelige plek geraakt bij de Leider. Die van kritiek op hem.

In het FD (http://www.fd.nl/artikel/20740627/schisma-pvv-democratie) wordt nog een andere dreiging van binnenuit voor de PVV gesignaleerd: "Brinkman pleit voor een ledenpartij met scherpe selectie. Uit zijn notitie blijkt dat de PVV beducht is voor infiltratie van extremisten van beide kanten van het politieke spectrum. Ook wil Brinkman niks weten van subsidiëring. Geldschieters van de PVV moeten anoniem blijven. Verder wil hij meer vrijheid voor Kamerleden om te kunnen praten met de pers. Er moet worden nagedacht over een opvolger voor het geval Wilders niet meer beschikbaar is. Zo'n opvolger zit niet in de huidige fractie, stelt Brinkman.

Bosma ziet niets in een ledenpartij. Dat is ouderwets en kan de PVV opzadelen met imagoschade en mogelijk infiltratie."

PVV en democratie, een onmogelijke combinatie.

Inzake de maximumsnelheid geeft de PVV aan waar haar werkelijke emoties liggen.

Niet bij de verkeersslachtoffers. De PVV pleit immers voor 145 km/uur in plaats van 130.

Emoties? Fritsma viel Leers luid en enthousiast bij voor diens plan Iraakse asielzoekers uit te zetten (achteraf illegaal, maar dat kwam door die rechters). Maar collega Dion gaf aan werkelijk geëmotioneerd te raken bij de gedachte aan hongerende runderen in de Oostvaardersplassen. First things first.

Niet bij natuur en milieu. Langzamerhand worden ook daar de plannen van het kabinet Rutte concreter. De Ecologische HoofdStructuur wordt niet verder uitgebouwd. Zoals met Europa was afgesproken. Sterker nog, er zullen vele natuurgebieden verkocht worden. Je hoeft niet helderziend te zijn om te weten dat er daar woningen gebouwd gaan worden. Natuur als speeltuin en melkkoe.

En zeker niet bij cultuur. Als er luidkeels tegen de bezuinigings- en btw-plannen geprotesteerd wordt, zal de PVV nóg harder lachen. Het terugpakken van de Linkschmens (een term die vaak gebruikt wordt op de site die PVV-kamerleden graag bezoeken en waar ze bijdragen aan leveren: artikel 7) is namelijk precies de bedoeling.

G.J. Kuip, VVD-lid en PVV-stemmer, formuleerde het in de NRC van 18 11 2010 als volgt: "Progressieve partijen zouden graag de kiezers terugwinnen die zijn weggelopen naar de PVV en de SP, maar de kloof tussen mensen met een grote openheid voor ervaringen en de achterblijvers is definitief. De achterblijvers zullen, samen met hun politieke leiders, proberen om hun gesloten habitat in ere te herstellen. Aan progressieven hebben ze niets – die hebben hun succes te danken aan de afbraak van die wereld.

Wilders heeft al punten gescoord voor Henk en Ingrid, bijvoorbeeld door de versoepeling van het ontslagrecht te weren uit het regeerakkoord. Misschien kunnen verlichte geesten uit progressieve hoek de gesloten habitat weer een kans geven, zonder dat gelijk de economie, de rechtsstaat of het culturele leven in elkaar dondert. Dat zijn ze Nederland eigenlijk wel verplicht. Als je iets stuk hebt gemaakt, moet je het ook weer repareren."

Dat W. en de PVV uiterst serieus genomen moeten worden bewijst ook het feit, dat gerenommeerde internationale media er ruime aandacht aan besteden: NY Times en der Spiegel.

Tot slot weer een voorspelling? René Roemersma heeft toegegeven betrokken te zijn geweest bij de RaRa-aanslagen tegen Makro. En is daar indertijd (begin tachtiger jaren) voor vrijgesproken. W. zal gaan zeggen dat de linkse rechterlijke macht terroristen vrijspreekt. Maar de vrijheid van meningsuiting van anderhalf miljoen mensen verbiedt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.