maandag 2 januari 2012

Hongarije aan de Rijn

Op 18 december twittert het Übermensch W.: Het ware gezicht vd gewelddadige islam zoals de barbaar Mohammed het ze geleerd heeft: mishandelen vrouwen in Cairo.
Zoals hij Mohammed ook regelmatig pedofiel noemt. Prima, valt onder de vrijheid van meningsuiting vindt hij. Hij krijgt in zijn lijfbladen de Telegraaf en Elsevier alle ruimte om à volonté zijn opvattingen te spuien. Ook prima. (Tonen trouwens de anti-vrouw-acties van extremistische joden in uw geliefde Israel ook het ware gezicht van het jodendom, meneer Wilders?)
Schrijver dezes heeft in een reactie op een stuk in Elsevier de volgende reactie geplaatst: "Zou ik in Nederland Jesus een pedofiele barbaar mogen noemen?". Deze inbreng werd onmiddellijk verwijderd en mijn account geblokkeerd. Is Elsevier hiermee niet slaafs trouw aan het adagium van de PVV: "Vrijheid van meningsuiting is essentieel, maar wie anders denkt dan wij moet zijn kop houden."? En moet -als het kan- ontslagen worden?
Onderzoekster Ineke van der Valk bericht op 31 januari 2011 bij het Vpro-radioprogramma Argos dat in de periode 2005 tot 2010 117 keer sprake is geweest van "geweldsincidenten" bij moskeeën. Zoals vernieling en bekladding. In dezelfde periode was dat in de VS 42 keer. Verder signaleert ze dat dit waarschijnlijk maar een fractie is van het werkelijk aantal incidenten, omdat vaak geen aangifte gedaan wordt ("heeft toch geen zin").
Dit succes mag ons Übermensch op zijn conto schrijven, zijn haatzaaierij blijkt effectief. Hij zal alleen wat vaker naar de VS moeten reizen, want daar wordt overduidelijk nog ondermaats gepresteerd. Die 42 moet vertienvoudigd, het zit er echt in.
Daags na de kerstboodschap van Beatrix stuurt W. de volgende scherpe analyse ervan de wereld in: Mijn hemel is de Majesteit stiekum lid geworden van GroenLinks?
Ze had 't bestaan om te pleiten voor een zorgvuldige omgang met de aarde, opdat onze kinderen nog een leefbare omgeving zouden erven. Dat kán natuurlijk niet. Als rechtgeaarde PVV-er leef je maar één keer, hier en nu. Wie aan de toekomst denkt is verdacht, lid van de linkse kerk.
Zoals Eerdmans in zijn dagelijkse PVV agitprop op Radio 1 zijn "landgenoten" toebijt dat verdraagzaamheid links is.
Ooit werd er nog wel eens gesproken over het conflictmodel. De PVV schijnt dit overtroffen te hebben door het lieg-, haat- en vechtmodel.
Wilders heeft zijn fractiegenoten daar zorgvuldig op geselecteerd. Fraudeurs, zuiplappen, vrouwenmishandelaars en vechtersbazen.
Politiek bedrijven via Twitter. Onze Blondführer is daar een meester in. Evenals het vervolgens ontlopen van welk debat dan ook. Maar op 29 december overtrof hij zichzelf. Hij liet de aarde schudden door de volgende wisecrack: !. U leest het goed: !. Na een zorgvuldig opgebouwde analyse een spijtende conclusie: !. De wereld mag nu nooit meer zeggen dat hij niet voldoende gewaarschuwd heeft. In de nabije toekomst zal de enige bijdrage aan debatten in de Tweede Kamer van de kant van de PVV nog bestaan uit het omhoog houden van een boordje met ! Ze zijn momenteel in bestelling.
Op oudejaarsdag laat onze Blondführer zijn laatste masker vallen. Natuurlijk per tweet: Hongarije neemt wet aan waardoor islam niet op erkenning/steun vd Staat kan rekenen. Geweldig! Voorbeeld voor hele EU!
Hongarije als voorbeeld voor Europa. Hoe zit 't daar ook weer? Viktor Orbán, premier namens de extremistische Finesz-partij, de zusterpartij van de PVV, hervormt Hongarije razendsnel naar zijn ideaal.
Uit Trouw van 30 december 2011, onder de kop Hongarije glijdt met nieuwe grondwet af richting dictatuur:
De nieuwe grondwet die Hongarije op 1 januari invoert, is volgens premier Viktor Orbán een belangrijke stap op weg naar een definitieve afrekening met het communisme.
Critici zien de wet echter eerder als een belangrijke stap richting een nieuw autoritair bewind. En de beelden van 27 oppositieparlementariërs en activisten die de dag voor Kerstmis werden gearresteerd omdat ze protesteerden tegen de wijze waarop wetten er in het parlement zonder discussie doorheen worden gejaagd, bevestigen het beeld van een bewind dat het met de democratie niet zo nauw neemt.

De arrestaties waren slechts één incident in een roerige week, waarin vooral de persvrijheid te lijden had. In het begin van de week kreeg Klubrádio, het enige oppositionele radiostation, te horen dat het haar frequentie verliest aan een muziekzender, een beslissing die ook de regeringsgezinde politieke commentator Ferenc Kumin onbegrijpelijk noemt.

Daarna werd Index, de grootste onafhankelijke nieuwssite van Hongarije, de toegang tot het parlement ontzegd. Twee verslaggevers hadden in het parlementsgebouw een satirisch filmpje opgenomen en daarmee 'minachting voor de volksvertegenwoordiging' getoond. Vervolgens ontsloeg de staatstelevisie twee verslaggevers die een hongerstaking hielden. Ze uitten daarmee hun boosheid over het wegvegen door de staatstelevisie van het gezicht van een kritisch voormalig hoofd van de Hongaarse Hoge Raad - alsof het om een misdadiger ging. Ironisch genoeg was het wegretoucheren van politieke tegenstanders normaal in de jaren van het communisme, waarmee Orbán zegt te willen afrekenen.
Het wegzuiveren van onwelgevallige media. Het beïnvloeden én inperken van de rechterlijke macht. Politieke benoemingen daar, en op allerlei andere essentiële functies. Het beperken van de onafhankelijkheid van de Centrale Bank. Het selectief veroordelen en beperken van bepaalde religies. Waar kennen we dat allemaal van?
Enkele stokpaardjes van de PVV: geen subsidie naar linkse kranten en omroepen. Aanpassing van de programmering van de radio, opdat er meer Nederlandse muziek gedraaid moet worden. Kritiek op benoemingen bij de Hoge Raad (Buruma), het tegenhouden ervan (Aben). Wat ook gebeurde bij de keuze van een nieuwe directeur van de Nederlandse Bank, zoals NRC op 31 december 2011 uitgebreid aantoonde. Het financiële kanon van de PVV, Roland van Vliet, wilde niet iemand "uit de oude kliek". Dus exit Hoogduin. Het consequent haat zaaien tegen de islam. Et cetera.
Een recent voorbeeld van deze onophoudelijke en ziekelijke haatzaaierij.
PVV-voorhoede Wilders en van Klaveren stellen de volgende vragen:
Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders aan de minister van Immigratie, Integratie en Asiel en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat salafisten worden ingezet als ordetroepen tijdens de jaarwisseling.
1.)
Bent u bekend met het bericht 'Een veilige Schilderswijk met Oud en Nieuw'?
2.)
In hoeverre klopt het bericht dat de politie Haaglanden de salafistische As Soenna-moskee heeft gevraagd samen te werken om de veiligheid van de Schilderbuurt te garanderen tijdens de jaarwisseling?
3.)
Wat betekenen de door de As Soennah-moskee gestelde voorwaarden dat men dit onafhankelijk, op de eigen manier en met behoud van de eigen identiteit zal organiseren?
4.)
Bent u, evenals de PVV, van mening dat de uitlating "Met deze actie geven we een boodschap aan zowel de plaatselijke als de landelijke politiek: Als je iets wil bereiken in wijken als de Schildersbuurt, dan zal je moeten samenwerken met de Islamitische Gemeenschap en zijn vertegenwoordigers!" een vorm van islamitische annexatiepolitiek is en een ondermijning van het gezag van de politie?
5.)
Deelt de minister de visie van de PVV dat in Nederland de veiligheid van de openbare orde nooit in handen mag worden gelegd van organisaties die homohaat, vrouwenonderdrukking, het aanzetten tot pedofilie en antisemitisme als uitgangspunten kennen? Zo neen, waarom niet?
6.)
Welke maatregelen gaat de minister treffen om dit meer dan bizarre voorbeeld van de islamisering van Nederland, om op het terrein van de openbare orde samen te werken met een moskee die in de gaten werd/wordt gehouden door de AIVD, zo snel mogelijk tot dwaling te bestempelen en de verantwoordelijken op het matje te roepen?
Nu volgen enkele citaten van deze "extremisten", die Nederland annexeren en het gezag van de politie ondermijnen. Die de PVV haat.
Zoals elk jaar gaat Stichting as-Soennah zich ook dit jaar weer inzetten voor een veilig Oud & Nieuw. Elk jaar weer worden er auto’s in de brand gestoken en worden tal van zaken vernield. Politie Haaglanden heeft ons gevraagd samen te werken om de veiligheid van de Schildersbuurt te garanderen. De veiligheid van onze omgeving is een belangrijke verantwoordelijkheid van onze Gemeenschap. Wij hebben de voorwaarde gesteld om dit onafhankelijk te organiseren, op onze eigen manier en met behoud van onze eigen identiteit. Politie Haaglanden is hiermee akkoord gegaan. Dit betekent dat wij dit jaar niet alleen de moskee de hele nacht openstellen, maar dat we met broeders door de wijk surveilleren. Op deze manier kunnen we niet alleen de veiligheid garanderen van onze buurt, onze huizen en onze gezinnen, we laten tegelijkertijd zien hoe sterk onze Gemeenschap is!
Door te laten zien dat wij als Gemeenschap onze wijk veilig kunnen houden laten we aan de Haagse politiek zien dat als ze iets voor mekaar willen krijgen dat ze met ons moeten samenwerken. Het huidige politieke klimaat in Nederland dicteert precies het tegenovergestelde. De meeste politici schuwen juist elke samenwerking met ons. In plaats van een oplossing, worden wij ervaren als een bedreiging. Deze actie van Oud & Nieuw geeft ons de kans om ons van een andere kant te laten zien.
Vervolgens worden de volgende bloeddorstige citaten uit de koran aangehaald:
“En aanbid Allah en vereenzelvig niets met Hem en bewijs vriendelijkheid aan de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de niet-verwante buur en de verwante buur, de metgezel, de reiziger en degenen die onder uw macht zijn. Zeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief.”
(Soerat an-Nisaa’: 36)
En cAa’ishah heeft verteld dat de Boodschapper (vrede zij met hem) heeft gezegd: “(De Engel) Gabriël bleef ons zozeer aanbevelen vriendelijk en beleefd te zijn tegenover de buren, dat ik dacht dat hij ons zou gaan bevelen hen als onze erfgenamen aan te nemen.”
(al-Boekhaari)
Samenwerking, vriendelijkheid en verdraagzaamheid als bedreiging voorstellen.
Voor de zoveelste keer blijkt dat de PVV zijn haat baseert op regelrechte leugens. Zijn standpunten op flagrant bedrog.
De Einsatzgruppe van onze Blondführer zullen er alles aan blijven doen om een Hongarije aan de Rijn te stichten. Met Jacobse en Van Es als ere-presidenten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.