zondag 13 maart 2011

De Ware Patriot

Om te beginnen een trieste mededeling. Deze blog zal voortaan geen beroep meer doen op PowNews als nieuwbron. In zijn poging de kijkers te behouden is het al een tijdje bezig zichzelf steeds harder te overschreeuwen. Bij gebrek aan inhoud. (Hé, waar zien we dat verschijnsel óók?) Deze week gingen de sterreporters er ver over. Een bejaarde man, die Auschwitz overleefde, steunt het plan voor een konvooi met hulpgoederen naar Gaza. Dat lijkt op kritiek op Israel, en dus … de vlammenwerper erop. (Opnieuw, waar kennen we die werkwijze ook weer van?) Onder de beelden uit de vernietigingskampen zit de stem van de verslaggever, die dat hulpkonvooi provocatie noemde. Bij PowNews is er altijd wel wat te lachen. Bij deze lach ik ze dood.

Lachen was het ook bij de PVV toen ze ontdekten wat haakjes kunnen doen: (nationaal-) socialisten staat in het indrukwekkende verkiezingsprogramma 2010. De PvdA gelijkstellen aan nazi's? We kwamen haast niet meer bíj! Bedankt Martin, kanjer!

Hoogleraar straf- en procesrecht Ybo Buruma noemde ooit het pleidooi van Übermensch Wilders om de koran te verbieden "een echo van Mussolini's slogan "alles binnen de staat, niets buiten de staat, een woeste totalitaire wil"". Buruma word nu voorgedragen als lid van de Hoge Raad. Onmiddellijk staat de PVV op zijn achterste poten. Louis Bontes: "Hij heeft onze partij met Mussolini vergeleken. En daar wordt hij nu voor beloond, terwijl Wilders voor zijn uitspraken wordt vervolgd." Aaah, wat zielig. De linkse elite mag álles, en wij mogen niets, hélemaal niets! PvdA? Nazi's! Lachuh!

Hillen heeft het bestaan te zeggen dat de PVV is gebaseerd op negatieve emoties. En zich van zijn kiezers zal vervreemden door een steeds hogere toon aan te slaan. Kan dat, zo maar kritiek hebben op de PVV? Ons Übermensch: "Hillen is een beetje een verdwaalde geest, (…) een brekebeen." We blijven het zien, elke kritiek op de opvattingen van de PVV wordt krachtig afgedaan als onzin. Allemaal onzin.

Afwijkende opinies moeten trouwens weg, gewoon wég. De VARA maakt een programma over asielzoekers? De PVV: De Partij voor de Vrijheid vindt dat de VARA de Mediawet overtreedt door asielzoekers eenzijdig te portretteren als zielig. De omroep komt opnieuw met een eenzijdig programma waarin de asielimmigratie wordt verheerlijkt.
PVV-Kamerleden Martin Bosma en Sietse Fritsma stellen dat de publieke omroep nooit programma’s maakt over de negatieve elementen van de immigratie, zoals criminaliteit en overlast. Het is wel consequent bezig asielzoekers neer te zetten als zielig, terwijl bijvoorbeeld veel uitgeprocedeerde asielzoekers keer op keer hun vertrekplicht negeren.
De VARA maakte zich al eerder schuldig aan asiel-propaganda. In 2005 zond de socialistische omroep ’26.000 gezichten’ uit. Een aantal hoofdpersonen bleek later gelogen te hebben over hun vluchtverhaal. In de praktijk ging het onder anderen om criminelen. De Mediawet schrijft voor dat de staatomroep gebalanceerd dient te berichten. Daar is nu geen sprake van.
De staatsomroep. Proef het woord. Proef de vrijheid van meningsuiting. En wacht met mij op de eerste negatieve PVV-vraag over PowNed of WNL, vanwege "ongebalanceerde berichtgeving." We"ll meet in heaven.

Het paginagrote artikel van Wijnberg in de NRC van 9 maart heet "Wilders - geen feit tussen te krijgen". Hij beweert dat de PVV begint met maatschappelijke instituten te politiseren. Om ze los te krijgen van het predicaat onafhankelijk en neutraal. Wetenschappers, koningshuis, de rechterlijke macht, het onderwijs, vroeg of laat komen ze aan de beurt. Vervolgens moeten ze om zeep, of onder toezicht gesteld. Wijnberg noemt het PVV-ideaal de "totalitaire democratie". Alle aspecten van het menselijk bestaan vallen onder de reikwijdte van de politiek. En moeten gecontroleerd worden. Elke afwijkende mening is onderdeel van een (links) complot tegen de PVV. Elk feit, elk onderzoek, "kan terzijde worden gelegd - het is immers "van links"". Feiten doen er niet toe. Führer W. zegt dat "de kraan wagenwijd openstaat". En dan is dat zo.

Mag ik nog één keer wat feiten noemen rond de "massa-immigratie"? De migratiecijfers van het CBS? Ik vermeldde al dat Turkije heel teleurstellend pas op de tiende plaats komt op de lijst van immigratielanden, met 4684 mensen. En Marokko helemáál beschamend op de vijftiende, met 2155 mensen. De netto-cijfers, dus na verrekening van de emigratie, zijn nog bedroevender: Turkije slechts 2080 mensen, en Marokko een bedroevende minder dan 1000. Dit zijn de ware cijfers onder de peiler van de PVV-ideologie: stop de massa-immigratie.

Nog één keer ons Übermensch:

Beste mensen,

Deze verkiezingen zijn van enorm belang. De Partij voor de Vrijheid ondersteunt dit kabinet, onder andere omdat de massa-immigratie nu eens echt moet worden ingedamd.

De massa-immigratie moet worden aangepakt en alleen een sterke PVV kan dat. Helpt u mee?

Vriendelijke groet,

Geert Wilders

Hij zei bij de presentatie van zijn kabinet dat maatregelen moeten kunnen leiden tot een kwart minder asielinstroom over de gehele linie, 30 procent minder reguliere instroom en een halvering van de instroom van niet-westerse migranten. In de Tweede Kamer weigert het kabinet, gesteund door de regeringspartijen, nu inzicht te geven in de onderbouwing van deze cijfers. Ook een gesprek met de ter zake deskundige ambtenaren wordt niet toegestaan. Feiten? Levensgevaarlijk. En trouwens nietszeggend. Good old Clinton: factfree politics.

In zijn column van 9 maart in de NRC heeft Martin Bosma het over Limburg als het Heartland van de PVV. Het Land van Ooit, waar het Ooit allemaal nog goed was. Voordat links alles kapotmaakte. Wilders zegt er minstens vijf jaar, maar liever nog langer, voor nodig te hebben dat alles te repareren. We moeten volgens Bosma sowieso af van "geblaat over "sociale rechtvaardigheid"en "internationale solidariteit"". Dat "blijkt in de praktijk alleen maar islamcapitulatie". Nee, we moeten echt terug naar het ware patriottisme. Met de Gebleekte Germaan voorop, als de echtste patriot.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.