zondag 27 februari 2011

Lief lafjes

Leers oppert het idee om in bepaalde gevallen de burgemeester te laten beslissen of een asielzoeker uitgezet moet worden. Om de procedure te versnellen en mensen eerder het land uit te hebben.

"Heel slecht idee", vindt Wilders meteen. Burgemeesters zouden "slappe knieën" kunnen hebben. Waar Fritsma aan toevoegt dat ze "onder druk gezet" zouden kunnen worden door scholen en kerken. Zeggen ze beiden eigenlijk niet gewoon dat ze bang zijn dat er argumenten gebruikt zouden kunnen worden? Dat er nuances zouden blijken te zijn? Dat er een debat zou kunnen plaatsvinden? Want dát mag nóóit gebeuren! Ga nooit in debat met iemand. Pas op voor nuances.

Het blijft opvallen. In de gemeenteraden waar -met veel moeite opgespoorde- PVV-ers inzitten vallen die steevast op door hun afwezigheid bij debatten. Ze zijn er gewoon niet. Alleen bij de stemmingen duiken ze op. En om moties in te dienen en verklaringen af te leggen. En áls er eens wat gezegd wordt gebeurt dat door de fractievoorzitter. De rest zwijgt. Ook de debatten die in verband met de Provinciale Staten-verkiezingen gehouden worden, worden vrijwel allemaal gemeden als de pest door de PVV-kandidaten. De lijsttrekker treedt één keer aan, ook daar zwijgen de anderen. En waarom, dat is duidelijk. Lafheid, en domheid. Maar bovenal de grote angst van ons Übermensch W. dat blijkt hoe dun het inhoudelijke laagje ijs is waarop zijn beweging loopt. Hoe weinig kwaliteit er is. Hoe flinterdun de argumentatie. En, laten we het maar eerlijk zeggen, hoe ontstellend dom de vertegenwoordigers. Eén kikkertje sprong deze week uit de kruiwagen: Olof Wullink, PVV-kandidaat in Gelderland. Hij wil dat de immigratie van vreemde dieren wordt teruggedraaid. "Wat wij ook niet goed vinden zijn die exotische dieren, die wisenten en Schotse Hooglanders en konikpaarden. De konikpaarden moeten in Polen, de Schotse Hooglanders in Schotland en hier onze eigen natuur." Deze extreme vorm van xenofobie blijkt te zijn gebaseerd op de situatie die hij in zijn directe omgeving meemaakt: er staan hekken en afrasteringen rond de koeien en paarden op de Posbank. Zonde vindt hij. Schapen hebben geen hekken nodig, zet díe daar neer. De heer Wullink ziet geen kans om enige afstand te nemen van zijn eigen directe leefwereld, bij de bepaling van zijn standpunten. Hoeft toch ook niet? Er bestaat toch ook helemaal geen klimaatcrisis? Het was toch hartstikke koud in december? Waar praten we dan nog over? Maar 50 burka's in heel Nederland? Grote onzin, ik heb er al twee keer één gezien. Alles overziende is het inderdaad misschien toch een slecht idee om de burgemeester te betrekken bij asielzoekers. Als de goede man een PVV-er mocht zijn is het hek van de dam. Die wordt gek van al die verschillende argumenten en afwegingen. Bij hem in de straat wordt er nóóit ergens over nagedacht. Dat is zó achterhaald. Dat dóe je toch niet? Toch?

De onzichtbaarheid van de PVV-vertegenwoordigers blijkt ook uit het onderzoek, dat de NRC heeft gedaan onder de zittende leden van de Provinciale Staten. De PVV-kandidaten zijn "onzichtbaar", "nietszeggend".Er is "angst voor publiciteit". Bij een kennismaking met de kandidaten voor de verkiezingen kreeg iemand niet eens van harte een hand van een PVV-kandidaat "omdat ik van Groen Links ben". De xenofobie is van de buitenlanders via de dieren overgeslagen op anders-denkenden. Dat ziet er uit voor de toekomst.

De cartoon van Nekschot over geitenneukende en vrouwenmishandelende moslimmannen hangt triomfantelijk in de "vrijdenkersruimte" van de PVV en VVD. De cartoon op Joop.nl over Wilders als kampcommandant was volgens hem "te walgelijk voor woorden" en de aanleiding om alle relaties met de VARA te verbreken. Geen gesprekken met de vijand. Geen discussie. Zo doen we dat met anders-denkenden. Die tuigdorpen zouden nog wel eens heel goed van pas kunnen komen.

In zijn magnus opus De schijn-élite van de valsemunters dweept Bosma met zijn grote voorbeeld Jaques de Kadt. Roland Havelaars, een specialist in het werk en de ideeën van de Kadt, heeft hier een analyse van gemaakt. Het bevreemdt hem dat Bosma dit standpunt inneemt. De Kadt pleitte voor een kleine elite van mensen, die in staat zijn "tot leven in het raadsel". Van non-conformisten. En waarschuwde voor de schijn-élite, die op een bepaald terrein deskundig kunnen zijn (Wilders en Bosma als zelf-verklaarde islam-deskundigen?) maar verder gekenmerkt worden door een "ontstellende intellectuele luiheid en lafheid". Hé! Da's vreemd! Is Bosma dus eigenlijk bang voor zichzélf? Dan begint die xenofobie toch psychiatrische trekken van zelfhaat aan te nemen.

De PVV als de nieuwe élite, de schijn-élite. De zelf-verklaarde elite. Die tegen de elite is. Ai, daar komt de hoofdpijn weer.

Blekers had deze week even een aanval van oprechtheid. Hij "walgde" van het "hoofddoekjes-gedoe" van de PVV. Dat kan natuurlijk niet. Nooit oprecht zijn met een PVV-er in je buurt. Een dag later trok hij zijn woorden alweer in, "te generaliserend". Dat deed denken aan John

McEnroe. Die een scheidsrechter stijf vloekte. En toen hij erop aangesproken werd zei: "I was talking to myself". Dat is de ware moed. Hoezo laf?

Een paar andere steekjes die deze week vielen. Ysha Vural, nummer vijf op de kandidatenlijst voor het CDA in Zuid-Holland, adviseert niet te stemmen op CDA, VVD of PVV. Hij vindt Wilders "een zieke geest die verdeeldheid zaait". Ai, die is oprecht. Daar krijgt hij gedonder mee. Einde carrière voor Ysha. En Winsemius was natuurlijk al uitgerangeerd. Hij geeft hetzelfde stemadvies. Vanwege de bezuinigingen op de natuur, het schrappen van de afronding van de Ecologische Hoofdstructuur. Moeilijk woord, waar hoofd en ecologisch in voorkomt. Daar is de PVV allergisch voor. Dus schrappen die hap. Dit gaat vele dier- en plantensoorten de kop kosten. Maar dat is iets van later. Dat is oude politiek. We leven nu, en hier. Bij mij in de straat. Niet daar, en later. Winsemius zei ook dat hij er met Rutte over gesproken had. En gevraagd had deze fout in het regeerakkoord te herstellen. Rutte had begrip getoond (want Winsemius heeft natuurlijk gelijk, hij vroeg alleen maar om even de tijd te nemen om de planning en financiering te heroverwegen), maar ook gezegd dat hij niet kon bewegen. Ook hierin is ons Übermensch W. de baas. Nou nog de maximumsnelheid naar 140 en al die rare linkse hobby-autootjes van de weg en we zijn eindelijk weer eens lekker snel thuis. Onderweg nog even die rare Veerman van de weg rijden. Die ook al zo'n onzinnig stemadvies gaf, als Winsemius. Professoren? Van onze centen zeker! Daar lachen we mee.

Wilders en zijn nieuwe maatje de Graaf zijn een heus charme-offensief begonnen. Hij verwijt het CDA en de VVD veel te weinig te doen in de campagne. En gaf zelf het voorbeeld hoe het dan wel moet. Poesjes aaien, bejaarden knuffelen, hondjes uitlaten. Kwetsbaar mannetje spelen in praatprogramma's voor ouderen. Je weet wel, het zwaardere politiek inhoudelijke werk. Lief zijn. Voor lafheid nu even geen tijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.