zaterdag 8 januari 2011

PVV en Israel

In een eerdere blog legde ik een verband tussen het consequente pro-Israel-standpunt van de PVV en de veronderstelde Joodse sponsoren uit de VS. Ik zal dat idee later in deze blog nuanceren en aanvullen.

Bosma had het in zijn driewekelijkse column in de NRC (door hem ook wel NSB Handelsblatt genoemd, ook hierop kom ik terug) over de klimaatreligie als seculiere religie (moet dat geen ideologie zijn overigens?). "Het is de duurzaamheidskerk te doen om een goed gevoel in de onderbuik. Dat mag wat kosten. Laat de westerse mens maar bloeden. Die zit toch maar vol "rancune"." Het blijft even wennen om een PVV-er het woord onderbuik te horen gebruiken. Los daarvan viel het (ook in de ingezonden reacties) op dat Bosma geen enkel argument gebruikt om de "theorieën" over de opwarming van de aarde te ontkrachten. Anders dan wat Ingrid en Henk al lang weten: er klopt niks van die ideeën, want het is hartstikke koud nu. Overigens toont V.G. Keizer, oud-projectmedewerker van Vrom, aan dat "milieu" vooral een rechtse hobby is geweest (eenmaal een KVP-minister, driemaal een VVD-er).

Het viel ex-ABN-bankier Kilian Wawoe onlangs op, dat als een Marokkaan een fietshokje van €500 in elkaar trapt, er Kamervragen gesteld worden. Als een bankier de Staat met tientallen miljarden schuld opzadelt, is het stil. Dat maakt nieuwsgierig naar de antwoorden van de PVV op de financieel-economische crisis. Behalve dat Zuid-Europa en Ierland het maar zelf moeten uitzoeken, en trouwens Europa ook. Het enige onderwerp waarover de PVV een visie op papier heeft gezet (zie http://www.pvv.nl), namelijk het verkiezingsprogramma 2010, bevat er ook een passage over. Hoe pakt de PVV de crisis aan? Laat de ondernemers ondernemen, geef ze de vrijheid (pag. 37). De rekening voor de crisis wordt gelegd bij de politiek, de overheid, criminelen, banken (!, "een bankheffing op ongedekte schulden"), massa-immigratie, linkse hobby's, Europa en innovatie. De betreffende passage, waarin dit alles uitgewerkt wordt, kent zestien regels. Is hiermee de verbazing van Wawoe beantwoord?

Dat Wilders nog tijdens de persconferentie over de nieuwe missie naar Afghanistan het standpunt van de PVV sms-de (!), verbaasde Rutte niet: "Dat is zijn stijl. Niet eerst lezen, meteen iets vinden." (Overigens is de PVV sinds 2007 tegen alle missies geweest: Uruzgan, Somalië, Tsjaad, Afghanistan. Ook daar zoeken ze het maar zelf uit.) Bosma blijft met zijn analyse van het klimaatvraagstuk zijn Übermensch dus trouw. Onzin is nu eenmaal gewoon onzin.

Rond de jaarwisseling publiceerde Bas Heijne in de NRC een zeer uitgebreide beschouwing over de verhouding van het populisme tot de ideeën van de Verlichting. Hij vat die ideeën kort samen in gelijkheid, zachtmoedigheid, tolerantie en rechtvaardigheid. Die idealen zijn voor de populisten akelig hypocriet. Die horen bij zogenaamd hoogstaande geesten die er een dubbele moraal op nahouden. "Daartegenover staan bij uitstek menselijke behoeften: verwantschap, eigenheid, trots - met daaronder een groot verlangen naar een zuivere gemeenschap." (Dat Sarah Palin voor $140.000 een eland gaat schieten in Alaska omdat de vrieskast leeg dreigt te raken, is in deze benadering bepaald niet abject. Het moge ook de geringe consequenties, die de meerdere misstanden rond PVV-ers in de politieke peilingen hadden, verklaren. Waarbij zich de vraag voordoet of de PVV de belichaming van de hufterigheid is of juist van het verzet daartegen, maar dat terzijde.) Heijne betoogt dat deze behoeften leiden tot de terugkeer van de "mythe over de verweesde natie en de reddende buitenstaander". Het redelijk benaderen en tegemoetkomen van het populisme door het establishment getuigt van onbegrip. Het politiek populisme laat zich niet rationeel verklaren, omdat het in de kern niet redelijk is. "Ieder abstract principe wordt (…) gezien als een hypocriete, hinderlijke leugen. Wat telt is niet de wereld, maar alleen nog je eigen belevingswereld. Daarbinnen kun je jezelf het middelpunt van alles wanen - en hoef je jezelf geen rekenschap te geven van de rest van de wereld". De buitenwereld als politiek correct, oud-links probleem. Het buitenland lost het zelf maar op.

Bij de selectie van kandidaten van de PVV voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten viel het enkele geïnteresseerden op, hoezeer ze werden doorgezaagd over hun opvattingen over het Israëlisch-Palestijnse conflict. De Amerikaanse professor Ian Buruma wees er in de NRC van 8 januari 2011 op, dat voor het rechtse populisme de islam een vorm van fascisme is. Even bedreigend voor de Westerse samenleving als indertijd het nazisme. Dat rechtvaardigt bijna alle middelen om de islam te bestrijden. En maakt Israel tot de "frontlinie tegen het absolute kwaad". Anti-moslim is gelijk aan pro-Israel. Evelien Gans, hoogleraar hedendaags Jodendom aan de UvA, schrijft in dezelfde krant over Manfred Gerstenfeld (auteur van het pamflet Het verval. Joden in een stuurloos Nederland). Deze zei in het Nieuw Isrealitisch Weekblad van 10 december: "Mensen als Van Agt en Cohen helpen mee aan het scheppen van een sfeer die een tweede Shoa de komende tien jaar mogelijk maakt". Waarom is hier nauwelijks reactie op gekomen? "Dat komt doordat degenen die deze uitspraken doen, zich hullen in de oogverblindende mantel van het anti-anti-semitisme. Dit is ook één van de instrumenten waarvan het rechtse populisme zich bedient". Het anti-anti-semitisme gaat nogal eens hand in hand met "verkettering van de islam". Zij noemt de PVV filosemitisch. Volgens haar is de PVV niet per definitie pro-Israel. De PVV is voor een Jodendom en joden die zijn gedachtegoed min of meer delen. "Linkse" joden zijn geen "echte" joden. Bolkestein steunt deze redenering: "demonisering van de Palestijnen, tegenover de onschuld van een getergd en geïsoleerd Israël". De haat van W. jegens Cohen is oprecht. Cohen is een "laffe, verraderlijke, zelfhatende, niet-Joodse Jood". En ze sluit af met: "Wilders gebruikt dezelfde tweedeling – niet alleen ten aanzien van Joden of Israël, maar ook in zijn antimoslim- en anti-establishmentretoriek. Voor Gerstenfeld is "de boel bij elkaar houden" gettotaal (de taal van de vernederde Jood, R.E.). Hij wil "oorlog". Wilders ook".

Nog een goed 2011 toegewenst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.