zaterdag 15 januari 2011

Scoren maar

De jaarwisseling zit erop, er is weer tijd en gelegenheid om volop te scoren. Met de bekende oneliners, makkelijk te tweeten, en nog makkelijker te begrijpen.

Enkele pareltjes van de PVV-site:

Wilders wil ontslag schooldirecteur. Geert Wilders wil dat schooldirecteur Theo van Lankveld van basisschool Hazesprong in Nijmegen per onmiddellijk op non-actief wordt gesteld. De directeur heeft zich in een e-mail aan het gehele personeel van die school afgezet tegen de Partij voor de Vrijheid, terwijl tegelijkertijd wordt opgedragen het islamitische offerfeest te faciliteren. Volgens de PVV-leider heeft Van Lankveld hiermee alle fatsoensnormen overschreden. Het is niet aan schooldirecteuren om zich met politiek bezig te houden, stelt Wilders. “Dit is echt bizar. Buigen voor de islam door onderwijzers te dwingen het verschrikkelijke offerfeest te vieren en in een adem je afzetten tegen de Partij voor de Vrijheid. Let wel: het gaat hier om een katholieke school. Je zou van christelijke scholen toch mogen verwachten dat het weet wat de islam betekent voor christenen. Meneer Van Lankveld is volslagen ongeschikt voor het onderwijs. Hij plaatst zijn eigen politieke obsessie boven onderwijskwaliteit. Weg met die man.”

PVV: nu ICCO hard aanpakken. De Partij voor de Vrijheid is woedend over de halsstarrige houding van ICCO. Die hulpclub trekt zich niets aan van minister Rosenthal en zal doorgaan met het financieren van de Israël-haat-site Electronic Intifada. De PVV roept de minister op nu onmiddellijk alle subsidie aan ICCO te staken.
Ontwikkelingshulpwoordvoerder Johan Driessen (PVV): “Dit kan echt niet. Terecht heeft minister Rosenthal ICCO aangesproken op de financiering van Electronic Intifada. ICCO besluit zich daar niets van aan te trekken. Dat is een klap in het gezicht van de minister. Het is een typisch geval van een extremistische actiegroep die elk contact met de samenleving is kwijtgeraakt. Hoe lang moet de belastingbetaler dit nog betalen?”

Enzovoorts enzovoorts. Een aantal zaken, behalve het vertrouwde taalgebruik, vallen hier op. De PVV claimt de kampioen van de vrijheid van meningsuiting te zijn. Ze wil er zelfs de vrijheid van godsdienst voor opofferen. Maar als het gaat om meningen die tegen die van de PVV ingaan, bijvoorbeeld over Israel (zie ICCO) en over de PVV (schooldirecteur), moet er keihard ingegrepen worden. Misschien ook een gevolg van het totale ontbreken van enig democratisch gehalte van de PVV-partij-"structuur" ("Le PVV c'est moi" van ons Übermensch W.)?

Tevens blijft het bijzonder steeds weer te zien hoe Israel de PVV behekst. In mijn vorige bijdrage ben ik daar nader op ingegaan.

Zelfs de koningin moet zich conformeren aan de standpunten van de PVV. Deze keer inzake een mogelijk geuit standpunt inzake Afghanistan. Na de gesprekken die W. met de majesteit heeft mogen hebben is zijn gevoeligheid voor het onderwerp koningshuis bijna vergelijkbaar met dat voor Israel.

Ook de als-door-een-hond-gebeten reactie op de nep-blog van PVV Friesland bewijst het niet tolereren van afwijkende meningen. Een formele aanklacht wegens valsheid in geschrifte zou terecht zijn geweest. Maar het ging de PVV om "smaad", omdat er naar Hitler verwezen was en naar de analogieën met het nazisme. Dat kan natuurlijk niet, want de PVV zelf had de íslam al gekoppeld aan het nazisme. Anders blijf je maar koppelen.

Dat W. als "slechts" gedoger een meer dan proportionele invloed heeft op het kabinet blijkt ook nu weer als Rosenthal onmiddellijk na het signaal van W. het ICCO op het matje roept en de les leest.

In de Groene Amsterdammer van januari 2011 gaat Marcel ten Hooven uitgebreid in op een aantal kenmerken van het populisme. "Wie (…) de ware betekenis van recht, democratie, kunsten, religie en wetenschap wil doorgronden, moet accepteren dat zij onontkoombaar complex zijn. Anders zal waarschijnlijk zijn ergernis worden gewekt door wetenschappelijk onderzoek waarvan de uitkomst niet in zijn straatje past, door een religieuze uiting die hem een ongemakkelijk gevoel geeft, een kunstenaar die hem in bevreemding brengt, of door een rechtelijk of parlementair besluit dat ingaat tegen zijn belang."

Het is niet moeilijk de onmiddellijke toepasbaarheid van deze stelling te vinden. Dat 130 mogen rijden de verkeersonveiligheid vergroot ("onzin"), hoofddoekjes ("kopvodden"), modern-klassieke muziek ("tromboneclubje") en het W.-proces ("Een proces van niks met rechters van niks."). De WRR heeft in zijn rapport Lerende overheid gewaarschuwd voor de simplificatie van de politiek "tot kordaatheid en het vermogen snel knopen door te hakken. (…) Met een simpel en kordaat besluit is de klimaatverandering niet weg (…)". De oproep tot "investeren in rust en bedachtzaamheid" viel totaal verkeerd. Maar dat was ook niet zo verrassend. De WRR bestaat immers uit "wereldvreemde rode rakkers", aldus VVD-fractieleider Stef Blok (die de populistische truc al aardig begint door te krijgen). Je moet de zaken niet ingewikkelder maken dan ze zijn. Diepgaand onderzoek en intellectuelen zijn uit den boze, als Henk en Ingrid al jaren weten hoe de wereld in elkaar zit. Toch?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.