zondag 24 juni 2012

Populisme en symboliek: da's pas lachen!

Sybe Schaap mag eindelijk vrij spreken. De PVV is uit het kabinet gestapt, de democratie en vrijheid van meningsuiting krijgen weer een voorzichtige kans in Nederland. (Hoewel ons Übermensch W. er sindsdien werkelijk alles aan doet om de werking van de democratie te blokkeren. Kort geding tegen een democratisch genomen besluit, eindeloos gerekte debatten waarin tientallen jaren oude kamerstukken worden voorgelezen, een batterij aan hoofdelijke stemmingen..... Het kan W. niet ver genoeg gaan zijn minachting voor de democratie in het gezicht van Nederland te smijten.) Schaap laat zich in de NRC van 12 juni uitgebreid interviewen.  Enkele citaten uit dit artikel. Hij gaf colleges aan de VU en de Karelsuniversiteit in Praag, promoveerde in 1995 op Adorno en schreef boeken over Nietzsche.  (Een gevaarlijk en verdacht persoon in de ogen van Wilders: onafhankelijk denker, én nog eens senator voor de VVD.)
(..)
En heeft u een antwoord gevonden op uw vraag wat rancuneuze  ideologieën zo aantrekkelijk maakt?
„Gedeeltelijk. Nostalgie is een van de instrumenten: er wordt een beeld geschetst van een tijd waarin alles beter was. Denk aan de roep van de PVV om terugkeer naar de gulden.” (..)
Verlangen naar vroeger, dat klinkt toch tamelijk onschuldig?
„Niet als het gepaard gaat met het idee dat anderen er de schuld van hebben dat wij uit het paradijs verdreven zijn. Sluimerend onbehagen
kan zomaar ontploffen. Volkswoede kan ontstaan door iets onbeduidends. Kijk naar dat strandfeest in Hoek van Holland waar de politie opeens massaal werd belaagd. Als de rem eraf gaat en het verstand valt weg, kunnen er rare dingen gebeuren.”

Anderen de schuld van onze ellende? Beleefd uitgedrukt meneer de senator. Wat te zeggen van haat zaaien? Gewoon zoals het is? Wat hebben we in de korte tijd, dat we hebben mogen genieten van het PVV-ideëengoed (contradictio in terminis natuurlijk) al langs zien komen: islam, Turken -inclusief de president in eigen persoon als islamitische aap-, Marokkanen, de Grieken, Italianen, Spanjaarden, Portugezen, de linkse kerk, de elite, de Haagse broodgooiers, de PvdA, Cohen, milieuactivisten, klimaatwetenschappers, ambtenaren, een shagrokende Eurocommissaris,  en als nieuwste schietschijf Europa. Enige creativiteit in haat zaaien kan onze klonen van Mussert niet worden ontzegd. En wat er zo mooi van is, de stemming in het land wordt er steeds beter van. Kijk naar de lieflijk stralende blije gezichten om je heen, het optimisme langs de plinten klotst. En de goede naam die Nederland internationaal steeds verder uitbouwt. Nederland stáát weer ergens, pontificaal op de wereldkaart.

Waarbij natuurlijk een klein vlekkie op Europees niveau bestaat. Zoals Caroline de Gruyter in een doorwrocht artikel van drie pagina's (NRC 23 / 24 juni 2012) aantoont is Rutte de risé van Europa geworden, zonder ook nog maar énige invloed en aanzien. Voor onze Blonde Germaan geen enkel probleem, met Europa is hij al jaren klaar. Nederland ligt er alleen maar een beetje in, en leeft ervan. Maar dat zal onder zijn bezielende leiding, of moeten we zeggen Ordnung und Macht, snel veranderen. De AOW blijft voor eeuwig wat het was in het paradijselijke verleden, de BTW gaat omlaag, het kwartje van Kok verdwijnt, geen ingrepen in het zorgstelsel, meer asfalt en harder rijden, en heel simpel stoppen met alle subsidies aan Ontwikkelingssamenwerking, cultuur en omroepen. We gaan het  allemaal meemaken, Nederland stijgt in een roze wolk ten hemel, Europa kijkt verbijsterd omhoog. Wilders heeft Nederland op de kaart gezet: van de wereld van de waanzin.

Hij tweette ons onlangs vanuit zijn Arendsnest dat de poster voor de nieuwe verkiezingen klaar is: "Geweldig. Heb veel zin in campagne!." De afdeling Propaganda, bureau Bosma, heeft maanden over de symboliek gepiekerd. En hoewel hij tot het laatst heeft gesmeekt om de geuzenvlag, is het toch de gewone driekleur geworden. Zodat de poster duidelijk is: W. voor de nationale vlag. In zijn beste pakkie. Of om het duidelijker te zeggen: in een duur kostuum, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler en geheime fondsen uit de VS, met de rug naar Nederland. Of, zoals hij op de eerste dag van het Catshuisoverleg al duidelijk zei: "Het belang van het volk zegt me geen bal".

Eén tweet later blijkt dat hij de rol van de symboliek nu inmiddels tot in de puntjes beheerst: "Rutte is de dr. Jeckyll van de Nederlandse politiek" (van de PVV-site). Effe wachten, wat doettie nu?
Een kort citaatje van Wikipedia:
Dr. Jekyll is een gewaardeerd arts die zich verdiept in het probleem van goed en kwaad en bedenkt dat beide in de aard van elk mens voorkomen. Hij vraagt zich af of deze twee naturen in de mens gescheiden kunnen worden. Zijn experimenten leveren een middel op dat ertoe leidt dat de kwade krachten in zijn natuur de overhand krijgen. Met een tegengif kan hij terugkeren tot zijn betere ik.
Het kwade schepsel dat tevoorschijn komt geeft hij de naam Mr. Hyde, maar het blijkt dat hij deze steeds minder onder controle kan houden. Als Hyde begaat Jekyll misdaden die hij normaal nooit zou plegen, en uiteindelijk komt het tot een afschuwelijke moord. Het tegengif wordt ook steeds minder effectief. Uiteindelijk, als de ontdekking van de misdaad naderbij komt en de ingrediënten van het tegengif niet meer voorhanden blijken, pleegt hij zelfmoord.
De lezer volgt het verhaal door de ogen van het personage Mr. Utterson, die zowel Jekyll als Hyde te zien krijgt, maar net als de lezer lange tijd niet op de hoogte is van het feit dat de beide heren een en dezelfde zijn.

Als we dit nu eens actualiseren, wat krijg je dan, in de symboliek van Wilders?

Rutte is een gewaardeerd politicus die zich verdiept in het probleem van goed en kwaad en bedenkt dat beide in de aard van elk mens voorkomen. Hij vraagt zich af of deze twee naturen in de mens gescheiden kunnen worden. Zijn experimenten leveren een gedoogkabinet op dat ertoe leidt dat de kwade krachten in zijn natuur de overhand krijgen. Met tegengif CDA kan hij terugkeren tot zijn betere ik.
Het kwade schepsel dat tevoorschijn komt geeft hij de naam Wilders, maar het blijkt dat hij deze steeds minder onder controle kan houden. Als Wilders begaat Rutte misdaden die hij normaal nooit zou plegen, en uiteindelijk komt het tot een afschuwelijk kabinet. Het tegengif CDA wordt ook steeds minder effectief. Uiteindelijk, als de ontdekking van de stommiteit naderbij komt en de ingrediënten van het tegengif CDA niet meer voorhanden blijken, pleegt hij politieke zelfmoord.
De lezer volgt het verhaal door de ogen van het personage de kiezer, die zowel Rutte  als Wilders te zien krijgt, maar net als de lezer lange tijd niet op de hoogte is van het feit dat de beide heren een en dezelfde zijn.

Dus, heren Bosma en W., geweldig. Nooit eerder zijn jullie erin geslagd in alle PVV-voeten tegelijk te schieten. De Übermensch voorstellen als de belichaming van het Kwaad. Ik had 't zelf niet beter kunnen onderbouwen.
   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.