donderdag 29 maart 2012

Wezel als psychopaat

Vandaag, 29 maart 2012, is van ons Übermensch W. weinig meer over dan een Feldwebel, of wellicht beter, een veldwezel. Na een indrukwekkend vertoon van borstgeroffel, een geblondeerde primaat waardig ("Ik kap met de onderhandelingen over een interim-regeerakkoord."), is hij weer aangeschoven bij zijn minachters, sorry vrienden Rutte en Verhagen. (Die twee mannen hebben inmiddels goud in handen met alle anekdotes, die ze over de samenwerking met onze blonde wezel in hun geheugen hebben. De wereld mag uitzien naar twee meerdelige series memoires van een slappelach-opwekkend karakter, maar dit terzijde.)
Wezel W. staat immers met de rug tegen de muur. Al zijn wensen zijn al vervuld in xenofobe plannen en wetten van het kabinet Rutte. (Misschien op de zo gewenste drie meter hoge muur om Nederland en de invoering van de zuiver zilveren gulden na.) Maar uit de onderhandelingen stappen betekent, dat hij met ideeën en alternatieven moet komen.
"Ideeën, alternatieven? Wil jij even opzoeken Martin wat dat betekent?", roept Richard de Mos -Mossie voor zijn mede-Kämpfer- tegen Bosma in de fractiebijeenkomst. "Dat hoeft niet", schreeuwt Bosma -"de denker" voor zijn maten, omdat hij kan schrijven en zegt dattie wel eens wat leest-, "Je mag gewoon wat roepen, is altijd goed. Assut hullie maar kwaad maakt. En de media erover roept." "Wie is hullie?", gilt Graus de vrouwenmepper. "Hullie", krijst Bosma, die inmiddels is opgestaan en door de fractiekamer beginnen te marcheren, "Hullie zijn Zij. De elite, de linkse kerk, de pluche-mafia, de grachtengordel, de zakkenvullers, Cohen, ik wil, ik ga ze, ze moeten......" Een harde dreun. "Jezus", roept Lucassen, die ervaring heeft met slachtoffers die creperen na een zware mishandeling door hem, "Jezus, Bossie draait door. Kijk da schuim op ze bek. Waar is Fleurtje, die krijgt 'm nog wel overeind." Bosma is inmiddels weer opgekrabbeld en de deur van de fractiekamer uitgemarcheerd, de gang op. "Die gaat zó naar de pers!", schreeuwt Hernandez met overslaande stem, "We moeten hem afschieten. Waar is Hero?"
Maar goed, de rest is bekend uit de pers.
De ideeën vloeien rijkelijk. Mossie heeft het begrepen.
Staatsbosbeheer verkopen (http://nieuwsuur.nl/onderwerp/355732-pvv-verkoop-staatsbosbeheer.html). "Als Staatsbosbeheer naar de beurs gaat, kan iedereen die zegt de natuur een warm hart toe te dragen er zelf een deel van kopen. Het zou mooi zijn als kinderen straks vol trots kunnen zeggen dat ze eigenaar zijn van een stukje bos, omdat opa en oma een aandeel Nederlandse natuur cadeau hebben gedaan op hun verjaardag."
En Nederland kan binnenlopuh door kernafval te importeren (http://pvv.nl/index.php/component/content/article/47-richard-de-mos/5392-pvv-verwerk-radioactief-afval-buurlanden-in-nederland.html). “De machines voor het verwerken van laag- en middelradioactief afval kosten vele miljoenen euro’s per stuk. Het zou een flinke kostenbesparing zijn als er één plek komt waar de het afval wordt verwerkt. Doe dit in Zeeland dan levert het ook nog eens werkgelegenheid op.”
Interessant bij de hervatting van de onderhandelingen is in hoeverre iets als "het landsbelang" heeft meegespeeld bij onze wezel. De recente historie laat vermoeden: TOTAAL NIET, of in zijn woorden: "No way", gesneerd met opgetrokken bovenlipje. Wientjes heeft erop gewezen dat Nederland snel wat moet doen aan de financiën, omdat het anders in een internationaal isolement komt en afgerekend zal worden door de financiële markten. De extra rentelasten zullen in de miljarden lopen. Reacties van wezel W. (via een heuse Tweet! http://twitter.com/#!/geertwilderspvv): Ik krijg al buikpijn als ik naar Wientjes kijk, laat staan luister. TV dus snel uit en lekker de zon in. Geniet ervan allemaal vanmiddag! Met andere woorden, fuck Nederland! Dat durft zich dan te laten portretteren als redder van het vaderland, admiraal De Ruyter.
Ramsey Nasr in NRC van 24 / 25 maart 2012: In het buitenland zien ze de superieure humor in van een Geert Wilders die zich voor het Veronica Magazine laat portretteren als admiraal De Ruyter. Het was alleen niet grappig bedoeld.
In diezelfde NRC haalt Caroline de Gruyter een Europese diplomaat aan: „De belangrijkste beperkingen die Wilders Rutte oplegt, liggen niet op nationaal maar op Europees vlak. De Europese begroting. De euro. Uitbreiding. Schengen.” Dit zijn de belangrijkste onderwerpen in de Europese arena. Geen wonder, dat zoveel mensen buiten Nederland wakker worden omdat ze de oude clichés over Hollandse verdraagzaamheid en altruïsme niet meer herkennen, en denken: wat gebeurt hier?
De risé van Europa, miljarden extra rentelasten voor Nederland omdat de wezel hervormingen afwijst? Wat kan 't hem schelen? Eén van zijn "successen" is de invoering van 135 km per uur. Maar dat mag dan ook wat kosten. Schattingen: tussen de 50 en 125 miljoen. Wat maakt 't 'm uit? Wrang om uit zijn mond te horen dat Rutte het belang van Nederland verkwanselt. (Dat past overigens naadloos in de retorische PVV-truc. Argumenten of kwalificaties die oorspronkelijk op de PVV-standpunten van toepassing waren, meteen overnemen en tegen Hullie gebruiken: Links doet aan symboolpolitiek, fact-free politics, bangmakerij. Het is bijna lachwekkend als het niet zo zielig voorspelbaar is.)
Ook wrang om uit de mond van een PVV-er te horen? "We staan voor onze handtekening." De wezel heeft dit erin geramd bij zijn strijders, uitentreuren wordt dit herhaald. De werkelijkheid is anders. Ex-PVVer Mariska Visser uit de Provinciale Staten Limburg, in de Groene van 25 februari 2012: "De PVV houdt zich niet aan afspraken, en schendt de geheimhoudingsplicht." Ze kon er totaal niet aarden: "Ik ben netjes opgevoed, ik ben goed voor mijn ouders."
Hoor je ze gillen van het lachen in de Tweede Kamerfractie van de PVV? "Hahaha, netjes opgevoed!! Mossie, la maar komen: bier en bitterballen, we hebben wat te vieren. D'r is er eentje netjes opgevoed!"
Chavannes in NRC van 10 maart 2012: De komst van de PVV heeft ook in Almere de toon veranderd. Verschillende raadsleden van andere partijen vertellen dat zij in het begin hebben getracht de onervaren PVV’ers bij het werk te betrekken. Zij stellen vast dat PVV’ers, die snel buiten de collegeonderhandelingen vielen, een tijd hebben geprobeerd constructief mee te doen. Maar compromissen werden na fractieraadpleging vaak afgeblazen. Raymond de Roon, tevens Kamerlid, handhaaft de partijlijn straf.
Afspraken, handtekeningen? De PVV betrouwbaar Geert? No way.
Een wezel is ook schuw, bang. Waar was de PVV bij het debat over de omgangsvormen in de Tweede Kamer? De ontvangst van een Griekse minister? Het debat over partijfinanciering? Nergens. Schuw, maar vooral laf.
Opvallend is dat de PVV bij kritiek vaak de ad hominem-kaart trekt. Je bent bedrijfspoedel, knettergek.
In NRC van 10 maart wordt aandacht besteed aan het nieuwe boek van VVD-er dr. Schaap, "Het rancuneuze gif": Schaap is ingenieur, gepromoveerd filosoof en sinds 2007 lid van de senaatsfractie. De voormalige dijkgraaf was voorzitter van de Unie van Waterschappen. Hij schreef eerder boeken over ‘N i e t z s ch e ’s worsteling met het ressentiment’ (2003) en het denken van Theodor Adorno (1995). In de inleiding van zijn nieuwe boek schrijft Schaap: „De hedendaagse rancuneuze boosheid krijgt gevaarlijke effecten nu deze gepolitiseerd raakt en de publieke ruimte verovert. De Partij voor de Vrijheid is een uitgesproken exponent van dit p r o c e s. ”De PVV hanteert een formule „die veel lijkt op die uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Er worden vijandbeelden gecreëerd,beelden die duidelijk moeten maken hoezeer het eigen bestaan wordt bedreigd. De vijand loert niet alleen van buiten, maar heeft ook complotterende handlangers in het eigen domein. Externe vijanden te over:de Europese Unie,buitenlandse arbeiders, allochtonen, maar voor alles de Islam en de representanten daarvan.”
Een wetenschapper, die kritiek durft te hebben? Daar gaan we weer, wezel W. in een opnieuw zeer doorwrochte reactie in NRC van 12 maart 2012:
„Z i e k e l ij k ”, noemt Geert Wilders het nog te verschijnen boek van VVD-senator Sybe Schaap, over de rol van rancune in de politiek en de samenleving. (...) De man is duidelijk niet helemaal goed bij z’n hoofd.”
PVV-leider Geert Wilders is 'echt een machtspoliticus'. Hij wordt niet door emoties geregeerd en dat maakt hem gevaarlijk. ('t Is duidelijk dat ons Übermensch het momenteel druk heeft, anders was het SCP allang zijn subsidie kwijt geweest.)
Maarruh. Geen emoties? Wat zegt Wikipedia ook weer? Psychopathie wordt gezien als een handicap waardoor men slecht kan afstemmen op de emoties van anderen. (...) Dit kan een belemmering vormen in het sociale contact met anderen en is vermoedelijk ook moeilijk te corrigeren. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychopaat)
Een psychopaat. Oei oei oei wezeltje: wie is hier nu knettergek, ziekelijk, niet goed bij zijn hoofd?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.