donderdag 23 februari 2012

Niemandsvriend

Marissa Visser stapt op bij de PVV in Almere. Zij was bij de laatste verkiezingen gekozen met de meeste voorkeursstemmen. In een interview met omroep Flevoland (22 februari 2010) licht ze haar keuze toe. Ze had grote moeite met de schending van de geheimhouding van een geheim stuk door de PVV-fractie: "Ik ben netjes opgevoed, je hoort je aan bepaalde afspraken te houden. De PVV is een gesloten partij, ik ben voor meer openheid. Ik ben integer. Hun taalgebruik staat me tegen."
Ho 's, maar dat kán toch helemaal niet: netjes zijn, openheid, aan afspraken houden, zorgvuldig taalgebruik? Wat had je dan te zoeken bij de PVV Marissa? Waar jij voor staat is zó achterhaald, zó oude politiek, zó politiek correct! "Binnen de PVV zag niemand dit aankomen. De andere partijen en de wethouders wel." Wat had je dan verwacht lieve Marissa? Dat er ook maar énige aandacht voor je was? Dat er iemand binnen de PVV naar je zou luisteren? Dit is de PVV lieverd, wordt wakker! Hier gaat 't niet om mensen, maar om macht. En, de media halen. Uit de Volkskrant van 31 januari 2010, over de opgestapte PVV-raadsleden in Den Haag: De media halen is een van de belangrijkste opdrachten aan de gemeenteraadsleden, 'dat het nergens over gaat of volslagen onmogelijk is doet er niet toe', zegt een van hen. 'Het motto is: als je kop maar in de krant staat.'
De PVV heeft een traditie in het de maat nemen van politieke tegenstanders (iedereen dus, wii zijn lief en jullie zijn stout), waarbij de partij zelf boven de wet staat en aan geen enkele norm of waarde dient te voldoen. In de Spits van 23 februari pleit onderwijskanon Beertema voor een taaltoets voor alle leraren. "De pabo's en de lerarenopleidingen zijn in het recente verleden ernstig tekortgeschoten op rekenen en taalbeheersing en dus ligt het voor de hand om leraren te testen"
Übermensch W. op 10 februari 2010 in een interview met Leefbaar Rotterdam:
Breivik
Nog een ander heikel punt: na de terroristische daad van Breivik in Noorwegen was iedereen er als de kippen bij om u medeverantwoordelijk te maken. Hoe kijkt u achteraf terug op deze tragedie en heeft deze terrorist op de een of andere manier toch beïnvloed hoe u zich uitdrukt?
“Nee, het heeft mij totaal niet beïnvloed. Het was natuurlijk in eerste instantie iets verschrikkelijks voor al die slachtoffers van die gek. Ik vergeet het nooit, ik was op dat moment in het buitenland op vakantie en de hele media ging er weer overheen omdat Breivik mij een paar keer citeerde.
De hele media ging er weer overheen. De taalblindheid van voormalig onderwijzer de Mos heeft de hele fractie te pakken. Zijn motto is en blijft: minimaal één taalfout per zin, gewoon om hun te pestuh.
Drankrijder van Klaveren stelt op 23 februari 2012 Kamervragen over terreur in Utrecht.
Held Brinkman ontloopt drankcontrole, slaat barman en weigert zich aan de komende wet op de partijfinanciering te houden. Deze lijst is eindeloos. De law and order partij staat zelf boven de wet.
En is allergisch voor kritiek. Na een doorwaakte nacht heeft denker Bosma een geniale inval gekregen: kritiek op de PVV is selectieve verontwaardiging!! Geert was er meteen enthousiast over. Hij had maar één probleem: negen lettergrepen in twee woorden! Dat trok geen enkele PVV-er! Maar ook dáár had Bosma over nagedacht: "Alleen jij Geert en ik mogen het gebruiken. De anderen mogen alleen achter onze gesloten deuren oefenen."
Misschien gelijk met het leren apekooien? Het begint op te vallen dat de PVV-fractie, wanneer die bij wijze van toeval in grote getale aanwezig is in de Tweede Kamer, bij het lijden van een nederlaag door Linksch, zich als stuiterende apen tot de vijand went. Mossie en Agema hebben hierbij een graad van perfectie bereikt die subliem is. Tijdens het gespring weten ze elkaar ook nog eens te vlooien.
De combinatie van kaalkoppen en apen werkt ook effectief.
Newsweek wijdde op 16 januari een lang artikel aan Wilders. In die analyse van zijn optreden komen grote zorgen naar voren over de consequenties van de opkomst van dit soort bewegingen, zelfs voor de VS. Het is geen grap, maar een daadwerkelijke bedreiging. Dat Wilders grote fondsen weet te werven bij extreemrechts in de VS zegt in dit verband alles. Het ultranationalisme en irrationalisme van de Teaparty sluiten goed aan bij de xenofobie en haatcampagnes van de PVV.
Dat op de site van de Pers van 3 februari het volgende stond mag dan wel veel verklaren, de dreiging van de PVV-ideologie blijft reëel:
Studie linkt laag IQ aan conservatisme en racisme Citaat van psycholoog Dr. Brian Nosek van de Universiteit van Virginia, faculteit Psychologie "De realiteit is ingewikkeld en rommelig. [...] Ideologieën maken korte metten met dat rommelige en komen met een simpele oplossing. Het is dus niet verrassend dat mensen met minder cognitieve capaciteit zich sneller aangetrokken voelen tot een ideologie die de wereld voor hen vereenvoudigt."
Een kenmerk van ons Übermensch is zijn voortdurende verongelijktheid. Dan zal het hem niet helpen dat zijn beste vrienden hem niet moeten. In Elsevier van 21 december 2011 blijkt dat de ambassadeur van de VS vindt dat Wilders "geen vriend van de VS" is. Terwijl kort daarvoor de ambassadeur van Israel in de NRC hetzelfde over W. verklaarde. Ach, de partij van de niemandsvrienden. Wat zielig eigenlijk allemaal. Maar gevaarlijk.
En ach, zelfs onze grote vriend tobber Bosma wordt ontmaskerd. Ze moeten hem niet in Zuid-Afrika. Uit NRC van 23 februari 2012:
PVV’er Bosma in Zuid-Afrika op zoek naar ‘s t a m v e r wa n t s k a p ’
PVV-Kamerlid Martin Bosma, betrokken bij de Taalunie, wil het ‘bloemrijke' Afrikaans redden. Zuid-Afrika heeft reserves bij steun van een partij die ‘rassisme’ aankleeft. Het Tweede Kamerlid voor de PVV is in Zuid-Afrika om zich te laten informeren over de toestand van het Afrikaans, de aan het Nederlands verwante taal van ongeveer 13 procent van de Zuid-Afrikanen. Het regerende ANC dreigt de taal te marginaliseren, waarschuwde Bosma eerder in columns en Kamerdebatten. Als voorzitter van de interparlementaire commissie van de Taalunie, de taalsamenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en Suriname, wil hij aspirant-lid Zuid-Afrika helpen de taal te beschermen. Maar niet iedereen in Zuid-Afrika zit op de hulp van Bosma te wachten.
Zijn bezoek heeft tot grote verdeeldheid geleid. Enkele oorspronkelijk blanke belangengroepen hebben de laatste jaren met grote moeite de smet van de apartheid van zich afgeschud en willen nu niet met de in hun ogen extremistische en islamonvriendelijke PVV geassocieerd worden. „Vrienden zoals deze kunnen de taal benadelen”, kopte het gezaghebbende dagblad Beeld. Maar wat het Afrikaans niet nodig heeft, is een verbond „met Nederlandse politici wie se minagtende en onverdraagsame standpunte teenoor minderhede in hul eie land Afrikaans opnuut kan beklad met die persepsie van rassisme”. Volgens de critici gaat het hem om meer. Voor het eerst sinds de jaren tachtig heeft de PVV de binnenlandse politiek van Zuid-Afrika in Nederland weer op de agenda gekregen.
Bosma, die Zuid-Afrika nooit eerder bezocht, noemde het in Het Parool „spijtig dat links Nederland het ANC aan de macht heeft geholpen. Het Afrikaans en het Afrikaner volk zullen waarschijnlijk vernietigd worden.” Voorzitter Le Cordeur van de Taalraad: „Een gevecht met onze regering wil ik niet. Bosma misbruikt onze taal voor zijn eigen belangen.”
De mensen die Bosma wél ontvangen, doen dat uitdrukkelijk omdat hij namens de Taalunie in Zuid-Afrika zou zijn. Zo werd hij door zijn gastheer, de Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK), tenslotte aangekondigd. „Bosma bezoekt Zuid-Afrika als voorzitter van de Nederlandse Taalunie”, schrijft FAKvoorzitter Danie Goosen vandaag in Beeld. „Als je nie tmet hempraat, dan distantieer je je van de Taalunie. Dat kunnen we ons niet veroorloven”, meent Kriel.
Maar Bosma is helemaal niet in Zuid-Afrika namens de Taalunie, zegt woordvoerder Ellen Fernhout namens de organisatie. Bosma zelf houdt het na alle commotie op „vakantie ”. Zijn eerste naar Zuid-Afrika dus.
Wat een drama. Weer een "probleem" dat de PVV gecreëerd heeft, doorgeprikt. En de leugen ontdekt.
In het Newsweek-artikel komt ook broer Paul aan het woord over zijn geblondeerde bloedbroeder. "Hij heeft altijd van aandacht en macht gehouden. Hij heeft elk gevoel van twijfel uitgesloten." "Als teenager was hij vrijwel onhandelbaar. Hij was de verwende baby van de familie, en kon niet leren". Dat hij frequente doodsdreigingen krijgt, sterkt hem alleen maar in zijn gevoel gelijk te hebben. "Geert lijkt geen verantwoordelijkheid te nemen voor de potentiële consequenties van zijn ideeën. Maar ik zou eraan willen toevoegen, dat, met zijn stijgende steun en populariteit, hij zijn boodschap begint te geloven."
Het verwende jongetje, dat altijd aandacht en gelijk wil krijgen. Dat met opgetrokken bovenlipje "No way" sist tegen zijn vijanden. Dat "gevaarlijk" is volgens Paul Schnabel van het SCP. Wedden dat hij van de PVV binnenkort ontslagen moet worden en zijn instituut gesloten? De haat van een narcist gaat diep.
De man die zijn eigen demonen niet meer in de hand heeft, mobiliseert die bij de ander. Er zijn onschuldiger psychiatrische stoornissen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.