dinsdag 14 juni 2011

Kappuh!

De PvdA is verantwoordelijkheid voor de tsunami van islamstemvee. Islamkenner Übermensch Wilders is hier heel stellig in (zoals de PvdA schuldig is aan zo wat alles dat de PVV niet zint, maar dat terzijde). Nu is er onlangs een uitgebreide studie verschenen van de gebroeders Leo en Jan Lucassen (nee, niet de brievenbuserotiker van de PVV), Winnaars en Verliezers. Het boek sluit af met de woorden van de Amerikaan Daniel Moynihan: "Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niemand heeft recht op zijn eigen feiten" (NRC 10 juni 2011). Deze uitspraak is wonderlijk treffend van toepassing op de PVV, die immers niets met feiten heeft. De Lucassen's tonen aan dat de vestiging van migranten en hun gezinsleden vooral gestimuleerd is door rechts, de liberalen en werkgevers. Waarbij de christendemocraten voor het faciliteren van identiteitsbehoud onder de migranten waren. En de linkse partijen hier juist erg aarzelend tegenover stonden. In de jaren 80 verdween veel (eenvoudig) werk voor de migranten, maar bleven laaggeschoolde migranten toch toestromen. De jaren 80. Welke kabinetten waren er toen ook al weer? Drie maal van Agt, drie maal Lubbers. De PvdA heeft in het totaal toen acht maanden meegeregeerd. En wie heeft via de Vreemdelingenwet de instroom sinds 2000 behoorlijk beperkt? De gehate Cohen. Ach, Wouter van Dieren haalde het in een ingezonden stuk in diezelfde krant al aan, The Republican War on Science. "De voedingsbron voor deze heksenjacht is de overtuiging dat de vrije markt en de individuele vrijheid worden bedreigd door op wetenschap gefundeerde interventies (..). Massahysterie jegens socialisme, wetenschap (dan gedegradeerd tot junk science), illegale immigranten en zelfs de Joodse wereldheerschappij is Republikeins van origine." De VS, op vele gebieden de voorbode van ontwikkelingen in Nederland, doet ons vrezen voor de nabije toekomst. Wilders en zijn dienaren zijn hun tijd vooruit. Zij leiden ons met volle kracht naar het walhalla van het Einde van de Waarheid, en de Alleenheerschappij van het Gevoel. Waar redeneren verschrikkelijk oude politiek is, en schreeuwen de norm.
Nee hoor, dit is weer zo'n typisch voorbeeld van een "schandalige bangmakerijcampage", zoals Leon de Jong dat zo treffend analyseert. Onze charmante charmezanger doorziet het spel van de tegenstanders, de oppositie zaait alleen maar angst. Naar verluid zou de complete oppositie overwogen hebben uit de politiek te stappen, na deze geniale demasqué door Leon, de stem van zingend Nederland. De PVV heeft helemaal niets met doemdenken, bangmakerij en haat zaaien. Als die fascistische islam maar verdwijnt, met die vreselijke haatbaarden, die verschrikkelijke Cohen, dat geldverslindende Europa en al die andere knettergekken. Want veel gekker moet het niet worden in Nederland. De PVV heeft een Agenda van Hoop en Optimisme, zoals het verkiezings-(en tevens enige schriftelijke beleidsstuk) programma heette. De PVV is de positieve Tegenpartij. Met één lid. Dat scheelt een hoop administratie en volstrekt nutteloos papierwerk.
Onze heroïsche vaderlandse geschiedenis mag meer in het zonnetje worden geplaatst. Het Nationaal Historisch Museum wordt geen weg-met-ons-museum. Citaat uit datzelfde partijprogramma van de PVV. Er is inmiddels een streep door dit museum gezet. It's only words, Übermensch W. zingt het elke dag onder de douche. De partijhymne van de PVV.
De PVV heeft overigens wat vreemde opvattingen over de allergrootste bedreiging voor Nederland: Het Water. Er worden miljarden gestoken in de versterking van de kustwering, vanwege de stijgende zeespiegel. Zo wordt er een zogenaamde zandmotor aangebracht voor de kust van Den Haag. Het Zuid-Hollands PVV-Statenlid en eminent maritiem deskundige Bart Brands is het er helemaal niet mee eens. "We hebben hier een supermooi plekje aan het strand maar je mag er niet zwemmen. Waarom moet de provincie meebetalen aan dit klimaathysterische experiment? (..) Laat het zoals het is en kap ermee." Bart de Denker Brands heeft een alternatief plan uitgewerkt. Den Haag loopt helemaal onduh en wordt één groot supermooi zwemplekje. Kijk, dat is pas groot denken. En positief.
Maar Bart de Denker heeft nog onbedoeld voor een enorme brainwave gezorgd binnen de PVV. Toen Bosma de Piekeraar deze woorden van zijn Haagse collega las werd hij eerst even helemaal stil. En rende vervolgens gillend de gang op. Brinkman dacht eerst nog even dat Dion 't beest Graus weer achter een fractie-assistente aan zat, Fleurtje deed meteen haar deur op slot en Mossie riep "Eindelijk weer sfeer" terwijl hij Bosma achterna stormde. Maar Bosma ging rechtstreeks de kamer van het Übermensch in en gilde: "Geert, ik heb 't. Het motto voor het nieuwe beginselprogramma. Laat het zoals het is en kap ermee! Dat wordt een stemmenkanon!" "Geniaal" brulde het Übermensch terug, "jij mag voortaan óók je haar laten bleken." Bosma zakte van ontroering in elkaar en sleurde in zijn val precies het nieuwe Partijvaandel mee. Een kolossaal oranje blanje bleu banier met de tekst : De meeuw moet groot en alle socialisten dood.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.