maandag 9 mei 2011

De Grondwet

Gefeliciteerd Job met de 65e verjaardag van de PvdArabieren. Jullie gaven NL massa-immigratie en importeerden velen kanslozen en criminelen.
Übermensch Wilders blijft consequent in zijn benadering van de PvdA, met name van Cohen. De PvdA vereenzelvigt hij met Arabieren. Redeneert u even mee? De PvdA heeft vanouds grote banden met Joden. Denk bijvoorbeeld aan PvdA-minister van Defensie die op eigen houtje Israel steunde. En aan de huidige fractievoorzitter. Nu claimt de PVV de kampioen Israel-steuner te zijn, en volbloed Arabieren-hater. Let bijvoorbeeld op het eerste commentaar op de onlusten in Noord-Afrika: "Dicht die grenzen, miljoenen Arabieren zullen Europa overstromen, Noord-Afrika dreigt radicaal islamitisch te worden, ze vechten het daar zelf maar uit", etc. etc..

Door de PvdA Arabieren te noemen, ontzegt Wilders de PvdA haar Joodse sporen.

Vervolgens wordt direct de associatie gelegd van de PvdA met "massa-immigratie" en criminaliteit.

Voor de PVV staat de PvdA werkelijk voor alles wat de PVV haat en is het de bron van alle kwaad. Dergelijke staaltjes van politieke subtiliteit en oog voor helder redeneren zijn een specialiteit van de hoeders van het land van Henk en Ingrid.

In haar verkiezingsprogramma stelt de PVV dat op 4 mei de slachtoffers van het (nationaal) socialisme herdacht worden. Op de Dam, bij die 4 mei herdenking, werd Wilders slechts van Cohen gescheiden door twee bewakers. Een mooi symbolisch beeld, waar ieder van kan denken wat hij wil.

Als je die mening maar niet uitspreekt. De PVV staat voor de vrijheid van meningsuiting, Wilders laat niet na dat te benadrukken. Tenzij die mening de PVV onwelgevallig is. ""We zijn een warm pleitbezorger van het vrije woord", stelt raadslid Richard de Mos zondag. "Maar dit soort vergelijkingen van het belastinggeld van de PVV-stemmers is misplaatst. Uitgerekend op de dag dat we feest vieren omdat Hitler-Duitsland in 1945 is verslagen, programmeert de gemeente Den Haag een brulboei die met deze gore en lage vergelijking komt."" (de Standaard, 9 mei over een rede van Karel Kanits waarin hij Wilders een geblondeerde Hitler noemt). Verder in hetzelfde artikel: "Het is niet de eerste keer dat de PVV protesteert tegen een vergelijking met betrekking tot Wilders en Hitler. Zo bood de organisatie van de Dag van Respect in november 2008 zijn excuses aan over een zin in een lesboek waarin de film Fitna van Wilders werd vergeleken met het boek Mein Kampf van Hitler." Zo is het kringetje weer rond. Wilders vergelijkt zelf keer op keer de Koran met Mein Kampf. Zou hij daarom zo fel tegen artikel 1 van de Grondwet zijn? Dat er niet gediscrimineerd mag worden, dat het gelijkheidsbeginsel leidend is? Of vindt hij gewoon dat hij boven de wet staat?

Bas Heijne publiceert een bewerking van een deel van zijn boek Moeten wij van elkaar houden? in de NRC van 2 mei 2011. Hij wijst daarin op de tegenbeweging voor de Verlichting die zijn wortels heeft bij Edmund Burke en Johann Gottfried Herder. De Frans-Israëlische historicus Zeev Sternhell heeft daar uitgebreid studie van gemaakt. Hij laat zien dat het anti-verlichtingsdenken een "eigen traditie kent: collectief boven individu, gevoel boven rede (..). Die twee opvattingen over moderniteit hebben de afgelopen eeuwen naast elkaar gestaan." Wilders krijgt van hem een plaats in de continuïteit van de geschiedenis. Wat een eer voor het Übermensch. Hoewel Heijne bezweert op te houden "om de populisten met fascisten te vergelijken", is de onderbouwing daarvan vreemd uit het lood. Als de verlichtingsdenkers overtuigd zijn van de vooruitgang van de mens schieten ze door. Wat door hem vergeleken wordt met doorgeschoten anti-verlichtingsdenken: dat kan "ontsporen in waanbeelden van superieure eigenheid. (..) Paranoia jegens alles wat anders is. (..) Het zinnenbeeld van die ontsporing is de Holocaust." Vooruitgangsdenken vergelijken met Holocaust, beide als ontsporingen? Kom op Heijne, nu vlieg je zelf uit de bocht.

Pechtold wilt Heijne's boek laten versturen naar 149 kamerleden. Waren 125 niet voldoende geweest? Of denkt Pechtold werkelijk dat er ook maar één PVV-er het gaat lezen? Kom op, misschien dat PVV-intellectueel Bosma (in het land van volstrekt blinden is een bijzonder slechtziende koning) er een samenvatting van twee regels uit weet te persen, die Geert dan weer in drie woorden kan citeren in een tweet? Mossie heeft overigens in een fractie-overleg al gevraagd of hij "al die boekkies mag hebben. Ga ik vliegtuigjes van vouwen, gaan we links bombarderen."

Wilders kwalificeerde het Kamerdebat over het achterkamertjesgesprek van hem en Rutte met Osinga als "grote onzin". Achteraf had hij toch spijt van die uitspraak. Door twee woorden te gebruiken had hij mogelijk een deel van zijn achterban van zich vervreemd. Hij heeft zich stellig voorgenomen voortaan zijn standpunten in één woord te verwoorden.

De NRC van 4 mei 2011 publiceert een onderzoekje naar de nevenfuncties die de Kamerleden hebben opgegeven. Koren op de molen van de PVV, die immers zelfs de declaraties van politici en ambtenaren wilt publiceren. Volledige openheid, niks achterkamertjes en zakkenvullen. Hebben Brinkman, Van Klaveren en Van Vliet hun lidmaatschappen van Provinciale Staten (€13362 per jaar) niet opgegeven. Nee, we moeten hoognodig af van dat gehate artikel 1 van de Grondwet. Zo kunnen we als PVV niet werken. 't Moet niet veel gekker worden.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.