zondag 3 april 2011

Jokkebrokkie

"De democratische rechtsstaat dreigt te worden uitgehold door het opkomend populisme. Het opkomend populisme draagt bij aan de voortdurende erosie van instituten als de rechterlijke macht en de Eerste Kamer. "Populisten zullen kiezers vooral willen aanspreken als ‘slachtoffer ’ van overheidsmachten, politieke krachten en economische ontwikkelingen die buiten hen omgaan.” De gevaren van een democratie die alleen uitgaat van de „volkswil” zonder de inperkende rol van instituties worden „niet meer gezien of als reëel ervaren”. Bijvoorbeeld dat een meerderheid zijn wil oplegt „ten koste van een welbepaalde minderheid”. Populisten spreken kiezers aan op „onmacht en onvrede” in plaats van ze aan te sporen hun verantwoordelijkheid als burger te nemen. En wakkeren zo tegenstellingen aan."

Een citaat uit een eerdere blog op deze plaats? Of uit een hoofdredactioneel commentaar van de NRC? Nee. Minister Donner schrijft dit in Christen Democratische Verkenningen van het wetenschappelijk instituut van het CDA. Steun uit onverwachte hoek, waarvoor onze hartelijke dank.

Nog meer goed nieuws. Er komt een film over een verstoorde paranoïde persoonlijkheid met een minderwaardigheidscomplex en megalomane neigingen. Je zou zeggen dat er in de PVV-fractie meerdere veelbelovende acteurs rondlopen die deze rol met verve kunnen spelen, met Übermensch W. daarbij als hun rolmodel. Wéér fout. Bedoeld is hier profeet Mohammed, die het onderwerp gaat worden van Fitna 2. Wat prima past in de verrassende nieuwe strategie van de PVV om met terugwerkende kracht van vele eeuwen een mens te gaan psychologiseren.

Wat zegt het partijblad van de PVV hierover?

PVV-leider Geert Wilders wil een publieke discussie over de „ware aard en arakter van Mohammed”. Wilders citeert in HP/De Tijd de Iraanse ex-moslim Ali Sina. Sina noemde de profeet „een narcist, een pedofiel, een massamoordenaar, een terrorist, een vrouwenhater, een seksueel geobsedeerde, een sekteleider, een krankzinnige, een verkrachter, een folteraar, een sluipmoordenaar en een rover.” Ook haalt Wilders wetenschappers aan die stellen dat Mohammed een hersentumor had. Daardoor kreeg hij hallucinaties, die als visioenen zijn opgeschreven. Andere wetenschappers houden het op paranoïde hallucinatorische schizofrenie. „De waarheid is niet altijd prettig noch politiek correct”, schrijft Wilders in het stuk. (Telegraaf, 30 april 2011).

De Übermensch heeft onvermoede kwaliteiten. Nu is hij ook al een groot psycholoog. Wat zei hij laatst ook weer? "Ik heb niets tegen mensen, alleen tegen de Islam." Maar wacht effe. Is psychologie ook geen wétenschap? En daar hádden we toch niks mee? Wetenschappelijk onderzoek en statistieken hébben we toch niks aan? Nou moeten we Lilian -Dat neem ik voor kennisgeving aan. Je kunt geen appels met peren vergelijken.- Helder wel blijven steunen. En anders gaat onze klimaatspecialist Mossie ook de boot in met zijn gelach om klimaatrapporten. Wat zegt hij altijd ook al weer? "Rapporten? Hoe dikker, hoe dommer. Lekker nie lese!" Kijk, nu zijn we weer thuis. Geert wíl helemaal geen psycholoog zijn. Alleen maar baarden pesten. Mag toch? Niet dan?

Even wat anders. Vragen van de leden Van Klaveren en Driessen (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de paranoïde uitspraken van vrijheidshater en voormalig GroenLinks lijsttrekker Mohammed Rabbae.

1.) Bent u bekend met de uitlatingen van Mohammed Rabbae, voorzitter van het enge Landelijk Beraad Marokkanen (LBM) en lid van het comité van aanbeveling van de huiveringwekkende organisatie Stop de bezetting, over de vermeende Israëlische strategie die door de heer Wilders zou worden uitgevoerd?

2.) Deelt u de opvatting van de PVV dat dergelijke denkbeelden paranoïde en absurd zijn? Zo neen, waarom niet?

Wie de moeite neemt het betreffende interview met Rabbae te bekijken, vindt de volgende paranoïde en absurde uitspraken. "Hij (Wilders, re) probeert angst te zaaien onder de Europeanen zodat eigenlijk conflicten ontstaan met de moslims zodat die ook zelf vertrekken uit Nederland. Hij schept een sfeer die negatief is voor de jongere en oudere moslims. Het is de partij van de angst, de vrijheid bestaat voor Wilders en zijn club alleen voor zichzelf, als iemand anders hem aanpakt met een uitspraak gaat hij klagen. Wij organiseren steeds meer mensen, in de hoop dat ze kiezen voor vrede, voor co-existentie, voor saamhorigheid, in plaats van botsingen en conflicten, zoals Wilders." Wie deze uitspraken paranoïde en absurd noemt lijdt of aan een volledige dyslexie, of kan zonder intake door naar het Pieter Baan-centrum.

Of is misschien een beetje een jokkebrok. Zoals onze vriend Brinkman. Die nu zegt helemáál geen drankprobleem gehad te hebben. Nee joh, ben je gek? "Dat heb ik verzonnen, ik was bang dat Geert me anders uit de fractie zou zetten." Haha, die Hero. Jokkebrokkie! Mag best hoor, anders ben je toch nérgens tegenwoordig? 't Moet wel een beetje leuk blijven. Ja toch?

Vriend Bosma, de denker voor zijn fractiegabbers, ging er weer eens vol in. Hij heeft een eigen plaatsje, om de drie weken! In de NRC! Wat hebben we gelachen om die stommiteit van die linkse eliteclub!

Maar goed, Martin aan het woord.

We gedenken vandaag professor J.W. Oerlemans. Oerlemans’ faam in kleine kring is gebaseerd op een essay, gepubliceerd in 1990 in NRC Handelsblad, onder de titel ‘Een-partijstaat Nederland’.

Het artikel van Oerlemans was voor mij een van de aanleidingen om de politiek in te gaan.(NRC, 30 maart 2011)

Prachtig,ontroerend, scherp, dat is onze Martin wel toevertrouwd. Antwoordt de zoon van professor Oerlemans met een ingezonden brief! Krijg nou wat! Weet je wat hij schreef? Waar zijn vader de grootste hekel aan had? Aan een politicus die "met narcistische willekeur dwaasheden verzint en spilzieke plannen opzet waar geen burger om heeft gevraagd. Zijn eerste zorg is immers zichzelf te "profileren", onverschillig of hij met zijn plannen verwarring sticht, ongeacht of zijn beleid chaotische gevolgen heeft." Welkom in "de politiek" Martin. Gekkie! Jokkebrokkie!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.