zondag 27 maart 2011

Rustig slapen

Om te beginnen een kleine rectificatie. Uit de blog van vorige week over de PVV-wens rechters voortaan tijdelijk te benoemen: Als ze dan niet voldoen aan de PVV-normen, wordt de tijdelijke benoeming (waar de PVV voor is) niet verlengd. Dat kan volgens hen volgens het Europees recht. Uit een ingezonden brief van Wilders: "Dat vervolgens allerlei mensen en instanties met allerlei oneigenlijke argumenten afwijzend reageren, maakt dit niet anders. Aan de levenslange benoeming van rechters moet snel een einde komen." Dat het volgens Europees recht kan, is onwaar. De door Wilders aangehaalde voorbeelden zijn onjuist. Het betrof daar tijdelijke lidmaatschappen van rechters aan commissies, niet hun benoeming als rechter zelf (NRC 26 maart 2011, pagina 48). Wie komt hier met "oneigenlijke argumenten", meneer Übermensch?

Mevrouw Gerbrands deze week na het debat over medische hulp voor asielzoekers: "Het kan wel wat minder. Mijn voorstel is om alleen nog maar medische hulp te verlenen in spoedeisende en acute gevallen." Kan nét zou je zeggen. Umberto Tan in zijn interview met W.:"ik heb uw boek met redevoeringen gelezen, en eerlijk gezegd, wat moet ik daar nu mee?"

Übermensch: "Wij hebben geen enkele moeite met mensen die zich gewoon aan de regels houden." Later, in een gesprek hierover bij de Wereld draait door: "En toch voel je je niet welkom hier." De PVV heeft geen enkele moeite met goedwillende moslims, het gaat om de islam. En tóch, waar komt die stank van xenofobie toch vandaan. Niet zeggen maar wel denken? Of nét niet zeggen? Alleen in de beslotenheid van de fractiespeelkamer? Zegt de PVV wérkelijk wat hij denkt? Fortuyn ligt te woelen in zijn graf.

Als tegenpartij van rechts heb je het soms even lastig. Brinkman kon in het Kamerdebat over de missie naar Libië niet zeggen waar hij dan wél voor was. Dat was niet aan de orde. "Zes F-16's zijn teveel", had W. immers georakeld via Twitter. Zo, dat is tenminste helder. Valt niets aan toe te voegen, helemaal niets. De PVV is ook tegen de bijdrage van Nederland aan een Europees steunfonds. "Er moet eerst maar eens orde op zaken gesteld worden in Nederland." Geachte afgevaardigde Van Dijk ziet het groot. Visionair tot de landsgrenzen. PVV-fractievoorzitter Stassen in Limburg leidt de onderhandelingen over een nieuw college van Provinciale Staten. Hij weigert elke toelichting over het verloop daarvan. Communiceren doe je immers als ras-PVV-er niet. Laat staan argumenteren. De PVV haalt een forse trofee binnen: er komt een wetsvoorstel over minimumstraffen. Dat diverse deskundigen van statuur dit beschouwen als een gevaar voor de rechtsstaat, met name voor het strafrecht (president van de Hoge Raad Corstens en gerechtsauditeur Limborgh) doet daarbij niet ter zake. Ook dat hogere straffen op zich niet productief zijn niet. Klaar. Limburgs trots Helder kwam er ook even niet meer uit toen haar voorgehouden werd dat er bij taakstraffen een kleinere kans op recidive is dan bij vrijheidsstraffen. "Appels en peren" stamelde ze steeds. En "Dat is geen vraag", voor ze snel naar de veilige PVV-bankjes snelde. Daar kun je tenminste gewoon zeggen wat je wilt, zonder al dat lastige gedebatteer.

25 maart was een hoogtepunt in de toch al zo gelauwerde loopbaan van ons übermensch: " Signore e signori, ladies and gentlemen, dear friends of the Magna Carta Foundation, molte grazie." Een toespraak voor de Magna Carta Foundation in Rome!! Waar die ook weer voor staat? Een sterk neo-conservatieve denktank uit de VS, met onder meer als beginsel dat militaire interventie mogelijk is als de democratie gepromoot moet worden, en dat onvoorwaardelijke aanvaarding van VN-retoriek uit den boze is.

Us Geert was er eens goed voor gaan zitten. De Christelijke beschaving is de meest geavanceerde en superieure beschaving aller tijden. Multiculturalisten proberen de wortels van onze beschaving te vernietigen. Hij haalt als voorbeelden van het dreigende verval aan de inval in het Romeinse Rijk door de Barbaren en de massale toestroom van mensen uit het Oosten toen de Rijn in 406 bevroren was. Multicultureel Links faciliteert de islamisering. Universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici: allen verraden onze vrijheden. Daardoor komt de instorting van het onderwijssysteem, verzwakking van de kerken, ondermijning van de natie-staat, de vernietiging van de vrije maatschappij. De linkse multiculturele Europese elite wil alleen maar een (let op, nieuw Wilders woord!) deracination van Europa. Een ontrassing. Ik denk dat Goebbels en zijn baas nu staan te juichen, in hun Hel. Wilders noemt zich en de zijnen de patriotten van Europa. Van Dijk had het deze week over de PVV als hoeder van het Nederlandse belang.

Eindelijk, we kunnen rustig gaan slapen. Wilders waakt, Van Dijk let op de landsgrenzen. Mossie bestrijdt de broodgooiers en Graus zorgt voor de diertjes. De ideale maatschappij komt steeds dichterbij!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor uw reactie.